10. Edycja Konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza rozstrzygnięta

28.09.2022 | 28.09.2022

DZIESIĄTA EDYCJA NAGRODY IM. JANA JĘDRZEJEWICZA
DLA NAJLEPSZEJ KSIĄŻKI POŚWIĘCONEJ HISTORII NAUKI I TECHNIKI

 

W tym roku Nagroda im. Jana Jędrzejewicza, przyznawana pod egidą Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, a ufundowana przez miasto Płońsk została przyznana po raz dziesiąty. Kapituła odnotowała rekordową liczbę zgłoszonych do konkursu tytułów (60) i wydawców (37). Werdykt Kapituły został ogłoszony podczas uroczystości w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku 26 września 2022 roku.

Kapituła Nagrody im. Jana Jędrzejewicza postanowiła nagrodzić książkę dr hab. Jacka Drobnika, prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pt. Historia botaniki farmaceutycznej (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021). Jest to pierwsze tego typu opracowanie w polskim piśmiennictwie naukowym, traktujące o niezwykle ciekawej z punktu historii nauki tematyce z pogranicza biologii, medycyny i farmacji. Pozwala przy tym, w perspektywie historycznej, spojrzeć również na nasze współczesne poglądy i przesądy na wykorzystanie w leczeniu leków naturalnego pochodzenia. Książka jest rzetelna pod względem warsztatowym, wykorzystuje obszerną literaturę przedmiotu, do której wkład poprzez własne prace wniósł także autor.

Spośród zgłoszonych do tegorocznej edycji Nagrody książek Kapituła postanowiła wyróżnić trzy tytuły:

  • Danuta Ciesielska, Lech Maligranda, Joanna Zwierzyńska, W świątyni nauki, mekce matematyków. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884–1933 (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021).
  • Anna Horeczy, Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa 2021).
  • Magdalena Zdrodowska, Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021).

 

Więcej zobacz: https://www.facebook.com/Nagroda-im-Jana-J%C4%99drzejewicza-106964295356277

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT