Alicja Urbanik-Kopeć, PhD

09.05.2020 | 22.03.2023

Assistant Professor

History of Education and Anthropology of Culture Research Unit

Room: A10

Phone: +48 22 65 72 863

Office hours: Tuesday 11am–1pm, Thursday 10am–12pm

E-mail: alicja.urbanik@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1121-4309

Urbanik-Kopeć

Academic interests

19th century modernity (spiritualism, exhibitions, inventions, social emancipation movements, especially women’s rights movements), emancipation discourse, education of women and socially excluded groups.

Education, academic degrees and titles

 • 2013 MA, Institute of Polish Culture, University of Warsaw (within the College of Inter-Area Individual Studies in the Humanities and Social Sciences)
 • 2014 MA, Institute of English Studies, University of Warsaw (within the College of Inter-Area Individual Studies In the Humanities and Social Sciences)
 • 2017 PhD, Institute of Polish Culture, University of Warsaw

Employment

 • since 2019 Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, assistant professor, co-ordinator of Anthropos doctoral school

Participation in national and international research projects

 • 2013–2016 Ekspozycje nowoczesności. Wystawy na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych, NPRH grant (0110/NPRH2/H11/81/2013), member of the research team
 • 2017–2019 Anioł w domu, mrówka w fabryce. Alternatywne modele emancypacyjne dostępne dla robotnic fabrycznych Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, NCN Preludium grant (2016/23/N/HS3/00813), Principal Investigator
 • 2020–2024 Identities and aspirations of governesses in the Kingdom of Poland (1864–1904) in the context of social and cultural change, NCN grant Sonata, (2020/39/D/HS3/0022), Principal Investigator

Membership in scientific organizations, associations and editorial boards

 • “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, Assistant Editor-in-chief

Scholarships and prizes

 • 2019 KLIO Prize for substantial contribution to the study of history for the monograph Anioł w domu, mrówka w fabryce
 • 2019 nomination for the POLITYKA History Award, in the debut monographies and popular science books category, for Anioł w domu, mrówka w fabryce

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Anioł w domu, mrówka w fabryce, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.
 • Instrukcja nadużycia. Historie kobiet służących w dziewiętnastowiecznych domach, Post Factum, Warszawa 2019.
 • Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu. Praca seksualna w XIX wieku na ziemiach polskich, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021.

Chapters in edited volumes

 • Czy można zadzwonić do ducha, czyli jak wynaleziono spirytyzm [w:] Praktyka – utopia – metafora. Wynalazek w XIX wieku, red. M. Litwinowicz-Droździel, J. Kubicka, Uniwersytet Warszawski, Convivo Anna Matysiak, Warszawa 2015.
 • Duchy historii. Spirytyzm jako narzędzie zapamiętywania straty po Wielkiej Wojnie [w:] Echa Wojen, red. M. Parus, R. Sowiński, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015.
 • Anioł w domu, mrówka w fabryce? Figura robotnicy jako alternatywny model emancypacji w XIX wieku [w:] Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, tom 1, red. I. Maciejewska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016.
 • Polska kobieta nie tylko marzyć i entuzjazmować się, ale i pracować potrafi. Co i komu miały pokazać wystawy pracy kobiet? [w:] Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821–1929), red I. Kurz, M. Litwinowicz-Droździel, S. Rodak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017.
 • Czepek z kokardą i ubłocona sukienka. Estetyczne uniwersum ekranizacji powieści Jane Austen [w:] 50 twarzy popkultury, red. K. Olkusz, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2016. Access
 • From seamstress to typesetter. A project of vocational schools for women in Kingdom of Poland (1870–1895), Woman – knowledge, sciences, universities, Classique Garnier, Paris 2019.
 • Pani i służąca. Przypadek Lucyny Kotarbińskiej, [w:] Niewidoczne. Historie warszawskich służących, red. Zofia Rojek, wyd. Muzeum Warszawy, Warszawa 2021.
 • Pan i służąca. Od pracy na służbie do pracy seksualnej, [w:] Niewidoczne. Historie warszawskich służących, [w:] red. Zofia Rojek, wyd. Muzeum Warszawy, Warszawa 2021.

Articles

 • Spirytyzm po pierwszej wojnie światowej – od naukowej ciekawości do narzędzia pamięci, „Przegląd Humanistyczny”, 6(447)/2014, s. 29–38.
 • Brzydki i żałosny słoń, czyli czy kultura popularna powinna się wstydzić, a my razem z nią (review), „Przegląd Humanistyczny”, n. 3(450)/2015, s. 196–198.
 • Julian Ochorowicz and the New Type of Phenomena. A story about scientific article in an international debate about the fringes of modernity, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2/2018, s. 59–77.
 • Nonsens i lekarz bastard. Anna Tomaszewicz-Dobrska (1854–1918), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, nr 1/2020, s. 153–197.
 • Spod skrzydeł matki do Szwajcarii. Studentki medycyny w podróży po wiedzę, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, rok XIII (LV) 2020, s. 97-114.
 • Uświadamianie. Dyskusja o wychowaniu seksualnym na łamach „Dobrej Gospodyni” w 1904 roku, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2021.

Review essays and reviews

 • Recenzja: Andrzej Żor, Dom. Historia Przytułku św. Franciszka Salezego, Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 351, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 4/2019, s. 201–204.
 • Brzydki i żałosny słoń, czyli czy kultura popularna powinna się wstydzić, a my razem z nią (recenzja), „Przegląd Humanistyczny”, nr 3(450)/2015, s. 196–198.

Other

Scientific conferences

 • International conference: Victorian Modernities, “Ghosts in the Age of Progress – relation between 19th-century inventions and the rise of spiritualism”, University of Kent, Canterbury, Great Britain, 24–27.06.2015.
 • International conference: Forgotten Geographies, “Władysław Reymont and The Vampire”, Birkbeck College, London, Great Britain, 8–9.08.2016.
 • International conference: Woman – knowledge, sciences, universities. Europe and the World, “Useful and useless. Strategies and narratives of female technical education in the late 19th century in Kingdom of Poland”, Warsaw, 21–23.10.2016.
 • International conference: Victorian Recovery, “How to Recover Something That Was Never There? A Struggle for Good Opinion of Working-Class Polish Women”, Furman University, South Carolina, USA 13–15.10.2017.
 • International conference: Revisits and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data. Wokół rekwizytów badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych, “Historie zapisane na marginesach. Powtórna analiza wywiadów przeprowadzonych wśród robotnic fabryki żyrardowskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku”, Warsaw, 30.11–1.12.2017.
 • International conference: Victorian Fears Colloquium, “Harpies in Need of Blood… Female Factory Workers as the Fearful Disruptors of Social Order”, Newman University, Birmingham, Great Britain, 18.06.2018.
 • International conference:  Literature, Education and the Sciences of the Mind, “Useful or Useless? Narratives on Female Technical Education and Female Work Exhibitions in the Late Nineteenth Century”, University of Kent, Canterbury, Great Britain, 17–18.07.2018.
 • International conference: 5th World Conference of Women’s Studies, From women emancipation to sustainable development, “Servants and Ladies – about female relationships in urban middle class households at the turn of 20th century”, 10–12.10.2019, Warsaw
 • Seminar: “Wyzwania źródłowe w badaniach nad historią płci”; the prof. Anna Żarnowska seminar, Zespół Badawczy Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historycznym  UW, „Historie na marginesach. Wyzwania badawcze w pracy nad dokumentami osobistymi kobiet z klasy pracującej w II połowie XIX wieku na ziemiach polskich”, 27.09. 2019, Warsaw

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION