Andrzej Skalimowski, PhD

27.04.2020 | 22.03.2023

Assistant Professor

History of Humanist and Social Thought Research Unit

Room: A10

Phone: +48 22 65 72 863

Office hours: Monday 12.30pm–2.30pm, Thursday 11am–2pm

E-mail address: askalimowski@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-5682-3976

A.Skalimowski

Academic interests

 • Social history of the 20th c.
 • History of architecture

Education, academic degrees and titles

 • 2010 – MA, Faculty of History, University of Warsaw
 • 2016 – PhD, Institute of History, Polish Academy of Sciences

Employment

 • Since 2017 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Science

Participation in international research projects

 • MNiSW Grant, National Programme for the Development of Humanities; Literaturoznawstwo architektoniczne (The Architectural Literary Studies); No 0176/NPRH4/H2a/83/2016, IBL PAN (2016–2019)

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” – Editorial Assistant, Reviews Section Editor
 • “Nowe Książki” – member of the editorial board

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Sigalin. Towarzysz odbudowy, Czarne, Wołowiec 2018, ss. 320.
 • A.Skalimowski, P. Weszpiński, Plan Warszawy 1955, Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy, Muzeum Warszawy, Warszawa 2018, ss. 240.
 • Dom Partii. Historia gmachu KC PZPR w Warszawie, Neriton, Warszawa 2010, ss. 136.

Editorial work (books and journals)

 • Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR, red. A. Skalimowski, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2021, ss. 312.

Chapters in edited volumes

 • Skazani na wielkość? Biuro Odbudowy Stolicy 1945–1951 [w:] Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, red. T. Fudala, Warszawa 2016, s. 80–93.
 • „Czekam aż wyjdą z domu by zrobić ze sobą koniec”. Przypadek pracownika szczecińskiego „Domu Książki”, [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, t. 11, Warszawa 2013, s. 45–56.
 • „Niech będą kandelabry”. Pozaartystyczne czynniki kształtujące powojenną zabudowę Warszawy w latach 1945–1956, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN 2012. red. K. Dworaczek, Ł. Kamiński, Warszawa 2012, s. 67–72.
 • Partyjny kolektyw i jego eksponenci. Bezpośrednia ingerencja kierownictwa PZPR w organizację odbudowy Warszawy w latach 1949–1956, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN 2011. red. P. Gasztold-Seń, Ł. Kamiński, Warszawa 2012, s. 42–57.
 • Odbudowa centrum Warszawy, [w:] Władcy Polski. Bolesław Bierut, t. 59, Warszawa 2011, s. 87–94.
 • „Pierwsza Szczera Narada Architektów”. Motywy, przebieg i konsekwencje Ogólnopolskiej Narady Architektów z 1956 r. [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, t. 10, Warszawa 2011, s. 181–203.

Articles

 • Edmund Goldzamt (1921–1990). Refleksyjny dogmatyk, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2021, nr 4, s. 171-189.
 • Służba wojskowa Józefa Sigalina i jego zapiski z bloków meldunkowych jako źródło do dziejów zagłady i odbudowy przedwojennej Warszawy, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2021, z 3, s. 395-411.
 • Północna MDM. Zabudowa ulicy Nowotki w Warszawie, Kronika Warszawy” 2018, nr 1, s. 74–87.
 • Organizacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. budowy PKiN, „Kronika Warszawy” 2015, nr 2, s. 46–54.
 • Działalność grupy operacyjnej PKWN „Warszawa” w styczniu 1944 roku, „Kronika Warszawy” 2014, nr 1, s. 131–143.
 • Budowniczy stolicy”. Warszawski mecenat Bolesława Bieruta w latach 1945–1955, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 2, s. 75–94.
 • „Czerwona martyrologia na zielonym Żoliborzu”. Koncepcja zagospodarowania stoków Cytadeli Warszawskiej z początku lat 50. XX wieku, „Kronika Warszawy” 2013, nr 2, s. 56–67.
 • Jan Knothe (1912–1977). W stulecie urodzin, „Kronika Warszawy” 2012, nr 1, s. 34–46.
 • Centrum Białegostoku w latach 1949–1956. Szkic do powojennego portretu miasta., „Dzieje Najnowsze” 2012, 4. s. 78–91.
 • Kiedy towarzysz prezydent będzie to czytał, ja będę już trup, „Szczeciner” 2012, s. 45–61.
 • Kopiec Wolności w Warszawie, „Kronika Warszawy” 2010, nr 2, s. 85–92.
 • Schody ruchome na Trasie W-Z, „Kronika Warszawy” 2010, nr 1, s. 94–113.
 • Skalimowski A., Tucholski Z., Modernistyczne wiaty i przystanki kolejowe Warszawskiego Węzła Kolejowego. O konieczności ochrony konserwatorskiej, „Ochrona Zabytków” nr 1–4, 2010, s. 73–83.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION