Anna Trojanowska, PhD, DSc

09.05.2020 | 22.03.2023

Associate Professor

History of Natural and Medical Sciences Research Unit

Room: A07

Phone: +48 22 65 72 732

Office hours: Wednesday, Friday 10am–1pm

E-mail: atrojan@ihnpan.pl   atrojan990@gmail.com

ORCID: 0000-0003-3870-3679

A.Trojanowska

Education, academic degrees and titles

 • 1986 – MPharm, Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw
 • 2002 – MA, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of History, University of Warsaw
 • 2004 – PhD, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences

Employment

 • Since 1999 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • Assistant Editor-in-chief at “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego w polskiej literaturze naukowej w latach 1800–11869. Wyd. IHN PAN Warszawa 2012, 285 s. ISBN 978-83-86062-13-3, ISBN 978-83-87992-79-8
 • Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX wieku, Wyd. RETRO-ART, Warszawa 2008, 446 s. ISBN:978 8387992576
 • Co-edited (with Marcin Dolecki): Historia badań radiacyjnych w Polsce, IHN PAN, Warszawa 2011, 223 s. ISBN 9788375453010


Chapters in edited volumes

 • Zadania lekarzy więziennych w Polsce w okresie międzywojennym [w:] Aktywności polskich lekarzy w dwudziestoleciu międzywojennym – w stulecie powołania izb lekarskich, red. B. Urbanek, M. Paciorek, M. Ciesielska, Wydawnictwo IHN PAN: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020 , s. 453–472; ISBN 978-83-8209-091-8.
 • Fotografia na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych” 1919–1939, [w:] Wybrane problemy historii medycyny. W kręgu epistemologii i praktyki, pod. Red. Anity Magowskiej, Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej, Michała Oweckiego. Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2020 s. 305–327; ISBN 978-83-65275-95-0.
 • Żywienie więźniów w międzywojennej Polsce, [w:] Historia diety i kultury odżywiania. T III Zalecenia i regulacje dotyczące odżywiania w historii Europy (XIII–XXI w.) i wybranych kulturach pozaeuropejskich, pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław 2020, s. 169–189; ISBN 978-83-7055-624-2.
 • Walery Włodzimirski (1854–1939) – „lwowski Faust”, farmaceuta, patriota, społecznik, [w:] Medycy Polskiego Pogranicza II Rzeczypospolitej 1918–1939, red. B. Urbanek, Warszawa 2018,  s. 467–479; ISBN: 978-83-7545-891-6.
 • Żywienie w ośrodkach karnych i poprawczych w Królestwie Polskim w XIX i w początkach XX w. [w:] Historia diety i kultury odżywiania, ed. B. Płonka-Syroka, H. Grajeta and A. Syroka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław 2018, s. 141–156, ISBN 978-83-7055-367-8
 • Problemy nadzoru nad żywnością na łamach polskich czasopism naukowych na przełomie XIX i XX wieku [w:] Historia na źródłach oparta. Studia Ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, ed. Andrzej Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 563–576, ISBN 978-83-7455-528-9
 • Mieczysław Danin Wąsowicz (1849–11913), chemik miejski we Lwowie [w:] Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia, ed. Sławomir Dorocki and Paweł Brzegowy, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków), Śródmiejski Ośrodek Kultury (Kraków), Grupa Badawcza „Towarzystwo Lelewelowskie”, Kraków 2016, s. 32–53, ISBN 978-83-62919-48-2
 • Problem kontroli żywności i wody pitnej w polskich publikacjach naukowych z drugiej połowy XIX wieku (wybrane zagadnienia) [w:] Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego, ed. Walentyna Korpalska, W. Ślusarczyk, Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Bydgoszcz 2016, s. 137–152, ISBN 978-83-943177-4-4


Articles

 • Pracownia Chemiczno-analityczna Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1897–1914 (w świetle „Wiadomości Farmaceutycznych”). Cz. 2 „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 64: 2019, nr 4, s. 151–169; ISSN 0023-589X.
 • Pracownia Chemiczno-analityczna Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1897–1914 (w świetle „Wiadomości Farmaceutycznych”), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2018 nr 3 s. 63–90; ISSN: 0023-589X.
 • Początki organoterapii. Dyskusje w polskich czasopismach medycznych na przełomie XIX i XX wieku, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 24: 2015(1), s. 131–147.
 • Problemy fałszowania żywności w publikacjach warszawskiego farmaceuty Alfonsa Bukowskiego (1858–11921), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 59: 2014(3), s. 81–104.
 • II Wystawa Higieniczna w Warszawie (1896) według Kronik Bolesława Prusa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 58: 2013(4), s. 113–130.
 • Das Wissen über Pilze in polnischen Kräuterbüchern der Renaissance, „Curare“ 36: 2013(3), s. 195–204.
 • Ogólne uwagi o lekach w „Nauce materii medycznej” (1830) Konstantego Porcyanki,Medycyna Nowożytna” 18:2012, n. 1–12, s. 167–188.
 • Piżmo jako temat pracy doktorskiej Ludwika Bierkowskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 56: 2011(2), s.143–156.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION