Astronomia Kopernika w czasach Szekspira

02.05.2023 | 29.06.2023

Zachęcamy do obejrzenia wykładu, w którym dr Barbara Bienias z Pracowni Historii Nauk Ścisłych prezentuje najnowsze badania prowadzone w Instytucie Historii Nauki PAN pod kierunkiem prof. dr. hab. Jarosława Włodarczyka. Opowieść osnuta jest wokół postaci Edwarda Greshama (1565–1613) – angielskiego astronoma, lekarza i twórcy almanachów astrologicznych, który w traktacie Astrostereon (1603) otwarcie popiera heliocentryczny obraz świata, neguje istnienie sztywnych sfer niebieskich, dyskutuje na temat fizycznych cech planet, opisuje zakrycia gwiazd przez planety oraz tworzy podstawy astronomii księżycowej na kilka lat przed Johannesem Keplerem. To niezwykłe – i dotychczas mało rozpoznane – rękopiśmienne źródło omówione jest w kontekście popularyzacji nowych teorii astronomicznych w Anglii XVI i XVII wieku, przy uwzględnieniu almanachów astrologicznych i prognostyków tego okresu.

Wykład jest częścią cyklu prelekcji popularnonaukowych „Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci”, który towarzyszy Światowemu Kongresowi Kopernikańskiemu. Pomysłodawcami serii są Centrum Badań Kopernikańskich UMK w Toruniu i Książnica Kopernikańska. Inne wykłady z cyklu można znaleźć w zakładce „e-Kongres”.

Więcej informacji o Kongresie i wydarzeniach towarzyszących:

Facebook: https://www.facebook.com/SwiatowyKongresKopernikanski

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swiatowy-kongres-kopernikanski-world-copernican-congress

YouTube: https://www.youtube.com/@swiatowykongreskopernikanski

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT