27–31 maja 2019, Będlewo –  XXXIII Konferencja z Historii Matematyki AKTUALIZACJA

23.01.2021

AKTUALIZACJA: PROGRAM KONFERENCJI (pdf) Kolejna, XXXIII Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Instytutu Matematycznego PAN (Centrum Banacha) w Będlewie w dniach 27–31.05.2019. Konferencja poświęcona będzie głównie historii matematyki polskiej, jednak możliwe będą też odczyty dotyczące innych zagadnień, np. jubileusze związane z historią matematyki, czy też historia matematyki światowej. Zalecany jest przyjazd do Będlewa […]

Seminarium pt. “Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki”, 25–26.05.2019 r.

23.01.2021

Prof. Jaromir Jeszke zaprasza na cykliczne seminarium Instytutu Historii Nauki PAN oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pt. Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki. Seminarium adresowane jest do interdyscyplinarnego grona badaczy zainteresowanych historią nauki i antropologią wiedzy. Główny akcent w pracach seminarium położony został na drogi i bariery recepcji i interpretacji idei naukowych w dziejach […]

dr Karolina Karpińska

22.03.2023

Pracownia Historii Nauk Ścisłych pok. A02 tel. +48 22 65 72 836 dyżury: pon., czw. 10.00–13.00 e-mail: karolinakarpinska001@gmail.com ORCID: 0000-0002-1477-6622 Zainteresowania naukowe historia nauczania matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania matematyki na ziemiach polskich w czasach zaborów historia matematyki Wykształcenie 2016 dyplom doktora nauk humanistycznych uzyskany w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (specjalność: historia matematyki) […]

Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, 15 maja 2019

23.01.2021

Zapraszamy na kolejne spotkanie Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, które odbędzie się w środę 15 maja 2019 o godzinie 14.00 w sali A27. Referat pt. „From Academic to Practical Areas: The Use and Development of Mathematical Instruments around 1900” wygłosi prof. dr hab. Renate Tobies z Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie.

Michał Jerczyński

30.03.2020

1. uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego 2. streszczenie pracy doktorskiej (pol, eng) 3. recenzje: dr. hab. Jerzego Hickiewicz dr. hab. Mirona Urbaniaka 4. uchwała o nadaniu stopnia doktora

dr Monika Wiśniewska

22.03.2023

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury pok. A10 tel. +48 22 65 72 863 dyżury: wt., czw. 11.00–13.00 e–mail: mwisniewska@ihnpan.pl ORCID: 0000-0002-8877-8807 Zainteresowania naukowe historia dzieciństwa historia edukacji przedszkolnej polityka edukacyjna XX w. szkolnictwo wyznaniowe XX w. Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe 2018 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; absolwentka studiów doktoranckich z historii na […]

Anna Paprocka-Lipińska

17.04.2020

Uchwała Wniosek Autoreferat Skład komisji Harmonogram prac

Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, 17 kwietnia 2019

23.02.2022

Zapraszamy na kolejne spotkanie Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, które odbędzie się w środę 17 kwietnia 2019 o godzinie 14.00 w sali A27. Referat pt. „Zajrzeć za zasłonę. Spirytyzm – ślepy zaułek rozwoju nauki w 2. połowie XIX wieku?” wygłosi dr Alicja Urbanik-Kopeć z IHN PAN.

Utworzenie Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk

23.01.2021

W dniu 15 marca 2019 r. powstała Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Umowę o utworzeniu Szkoły podpisali Dyrektorzy dziewięciu Instytutów PAN: Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu […]

Seminarium doktoranckie z zakresu historii medycyny, 19 marca 2019

23.02.2022

Sekcja Historii Nauk Medycznych zaprasza na kolejne seminarium zatytułowane: Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku. Seminarium prowadzone jest przez panią prof. dr hab. Bożenę Urbanek. Seminarium odbędzie się dn. 19. III 2019 r. o godz. 13.00. Program spotkania: Katarzyna Trzęsiel – Diagnostyka i […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT