Autorzy „Medycyna Nowożytna” 2015, z.1

13.01.2016 | 11.12.2021

Gryglewski Ryszard W. – historyk medycyny, dr hab. n. hum. prof. UJ, pracownik Katedry Historii Medycyny UJ CM.  Główne zainteresowania: rozwój historiografii i filozofii medycyny w Polsce, historia szkół lekarskich, historia odkryć naukowych w medycynie. Adres mail: ryszard.gryglewsk@uj.edu.pl

Kuras Katarzyna – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się czasami nowożytnymi ze szczególnym uwzględnieniem wieku XVIII. Jest autorką książki Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich (Kraków 2010), kilkunastu artykułów i biogramów w „Polskim Słowniku Biograficznym”. Zajmuje się kulisami funkcjonowania władzy oraz dworami i kulturą dworską w nowożytnej Europie. Adres mail: katarzyna.kuras@uj.edu.pl

Ogłódek Barbara  – magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej I resocjalizacji oraz magister farmacji, studentka studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym SUM. Adres mail: badolph@interia.pl

Robak Igor J. – prof. dr hab., historyk, kierownik Katedry Nauk Społecznych Narodowego Uniwersytetu  Medycznego w Charkowie. Zainteresowania: historia ochrony zdrowia na Ukrainie w XVIII – XX w., zwłaszcza historia środowiska medycznego i nauczania medycyny w Charkowie. Adres mail: robak@ukr.net

Srogosz Tadeusz – prof. dr hab., historyk, kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania: historia medycyny, historia historiografii, historia administracji, historia wojskowości. Aadres mail: tadeusz.srogosz@ajd.czest.pl

Turos Maria Joanna  dr n. med., etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX w., kolekcjoner, zainteresowania rekonstrukcja historyczna. Adres mail: maria.turos@wum.edu.pl

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT