Biblioteka

godziny otwarcia: 9.00-15.00 (od poniedziałku do piątku)

lokalizacja: pok. A28 (antresola)

telefon: +48 22 65 72 858

e-mail: biblioteka@ihnpan.pl

facebook: https://www.facebook.com/BIHNPAN/
Kierownik Biblioteki IHN PAN: mgr Jan Kozakowski

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 na terenie Polski, do dnia
12 kwietnia 2020 r. obowiązują zmiany w organizacji pracy Biblioteki IHN PAN.
Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

KATALOG ONLINE: https://ihnpan.biblioteki.pl

Zbiory

Biblioteka IHN PAN powstała w 1955 r. Profil zbiorów obejmuje: historię, historię nauk społecznych i humanistycznych, ścisłych i technicznych, historię medycyny, historię oświaty i wychowania oraz historię nauk o Ziemi. Obecnie księgozbiór liczy ok. 16 tys. woluminów książek i 80 tytułów czasopism (np. Annals of Science, Archive for History of Exact Sciences, Historia Mathematica, History and Philosophy of Life Sciences, History of Education, Isis Journal for the History of Astronomy, Science in Context). Biblioteka IHN PAN gromadzi też zbiory specjalne: stare druki, mikrofilmy, fotokopie i rękopisy.

Katalogi

Od początku 2020 roku uruchomiony został elektroniczny katalog naszych zbiorów. Są do niego wprowadzane wszystkie nowo pozyskane materiały. Stopniowo jest on także uzupełniany o opisy dokumentów, które zostały wpisane do inwentarza w latach wcześniejszych.

Posiadamy również katalogi kartkowe: alfabetyczny, przedmiotowy, czasopism, starych druków, mikrofilmów i fotokopii oraz odbitek. Do czasu zapełnienia bazy komputerowej stanowić będą one najpierw główne, a potem uzupełniające źródło informacji o księgozbiorze Biblioteki IHN.

Informacje o zbiorach stopniowo zamieszczane są także w katalogu centralnym polskich bibliotek naukowych NUKAT.

Udostępnianie zbiorów

Do wypożyczania materiałów bibliotecznych uprawnieni są pracownicy IHN PAN. Pozostałe zainteresowane osoby mogą korzystać z księgozbioru na miejscu – w czytelni. Dla czytelników są w niej dostępne 4 stanowiska pracy. Można także korzystać z bezprzewodowego Internetu.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka IHN PAN wypożycza swoje zbiory w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Termin zwrotu udostępnionych pozycji wynosi 1 miesiąc. Rewersy powinny posiadać pieczęć biblioteki wypożyczającej i podpis jej kierownika/upoważnionego pracownika.

Pracownicy IHN PAN mogą zamawiać publikacje z innych bibliotek za pośrednictwem biblioteki instytutowej. Zainteresowanych prosimy o składanie zamówień drogą mailową bądź osobiście.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT