Bibliotheca Heveliana zainaugurowana

12.02.2017 | 21.10.2019

biblioteca-heveliana-page-001

Ukazał się pierwszy tom serii Bibliotheca Heveliana – wspólnego przedsięwzięcia wydawniczego IHN PAN i PAN Biblioteki Gdańskiej, pod redakcją naukową prof. Jarosława Włodarczyka. Seria ta w swoim zamyśle ma, po pierwsze, w istotny sposób uzupełnić naszą wiedzę o życiu i dziele Jana Heweliusza, po drugie zaś, przybliżyć polskiemu czytelnikowi owoce badań międzynarodowego zespołu, który przygotowuje obecnie edycję wielotomowej epistolarnej spuścizny gdańskiego astronoma.

Serię otwiera najnowsza biografia Jana Heweliusza, autorstwa prof. Chantal Grell z Uniwersytetu w Wersalu. Biografia ta ukazała się po raz pierwszy drukiem w 2014 roku jako część tomu I serii Correspondance de Johannes Hevelius, zainicjowanej w renomowanym wydawnictwie naukowym Brepols. Kolejne tomy publikowane w tej serii w językach kongresowych będą zawierały zespoły listów Heweliusza, opatrzone aparatem krytycznym. Bibliotheca Heveliana będzie towarzyszyła tym publikacjom, w pewnym sensie równolegle i na własnych zasadach, czerpiąc obficie z opracowań rękopisów Heweliusza oraz ustaleń ich badaczy – członków międzynarodowego zespołu, w którym znaczącą grupę stanowią polscy uczeni. Grupa ta jest afiliowana przy IHN PAN i kierowana przez prof. Jarosława Włodarczyka.

Prof. Grell koordynuje prace nad krytyczną edycją korespondencji Heweliusza. O randze i znaczeniu tego przedsięwzięcia dla nauki może świadczyć fakt, że zostało ono objęte patronatem przez Académie Internationale d’Histoire des Sciences, organizację o niemal stuletniej już tradycji, skupiającą historyków nauki z całego świata, oraz przez równie szacowną Union Académique Internationale, zrzeszającą narodowe akademie nauk w obszarze badań humanistycznych i społecznych. Członkostwem w UAI legitymują się Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności, które też udzieliły wsparcia polskiemu uczestnictwu w tym przedsięwzięciu.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT