Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, 15 marca 2023

07.03.2023

Zapraszamy na kolejne seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, które odbędzie się 15 marca 2023 roku (środa) o godz. 14.00. Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk przedstawi referat zatytułowany Johannes Hevelius, Maria Cunitia, Elias von Löwen and astronomy of the 1st half of the 17th century. Seminarium odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Streszczenie wystąpienia

Kopernik w Italii

03.03.2023

Z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz otwarcia po reorganizacji Muzeum Kopernika w Rzymie włoskie instytucje naukowe organizują workshop Copernicus and Italy. “Corona Magnorum Virorum et Artificum”: A Revolutionary Astronomer in the Cradle of Humanism, który odbędzie się w Rzymie w ostatnich dniach września 2023. Do 30 kwietnia 2023 można zgłaszać propozycje wystąpień na […]

Seminarium z historii matematyki, 6 marca 2023

02.03.2023

Zapraszamy na kolejne seminarium z historii matematyki, spotkanie zorganizowane wspólnie z Zespołem Historii Matematyki IHN PAN, które odbędzie się w poniedziałek 6 marca 2023 r. o godz. 12.15. Wiesław Wójcik (UJD) wygłosi referat  Teoria dowodu Jana Śleszyńskiego. Część II. Będzie to kontynuacja referatu z 24 października 2022 r. Spotkanie będzie zdalne – na platformie ZOOM. […]

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lipca 2023 r.

02.03.2023

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530 ze zm.) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na […]

Instytut Historii Nauki PAN organizuje w ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego międzynarodową konferencję naukową

21.03.2023

Konferencja Copernicus and Astronomy: Continuity, Reform, and Dissemination odbędzie się 11–16 września 2023 roku w Toruniu. Konferencja będzie częścią Kongresu Kopernikańskiego, uświetniającego 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, a organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie i Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Na Kongres złoży się […]

Seminarium Mediewistyczne, 24 lutego 2023

20.02.2023

Textus et cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych Pracownia Literatury Średniowiecza, IBL PAN Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN Zakład Historii Języka Polskiego, IFP UAM Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN Zakład Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej, IH UJK zapraszają na wspólne seminarium, podczas którego prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (KUL) wygłosi referat: […]

Co nowego wiemy o Mikołaju Koperniku? – opowiada prof. Jarosław Włodarczyk

22.03.2023

Prof. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN opowiada w audycji „Eureka” PR1 o Światowym Kongresie Kopernikańskim i najnowszych badaniach nad życiem i działalnością wybitnego astronoma. Uroczysta inauguracja Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbędzie się 19 lutego w Toruniu w Auli UMK podczas obchodów święta uczelni. Kongres będzie miał formułę kroczącą – podczas serii konferencji i debat w […]

Seminarium Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych 1 marca 2023

17.02.2023

Serdecznie zapraszamy na seminarium Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych 1 marca 2023 r. o godzinie 12.00 (online), podczas którego Marta Ewa Kurzyńska i Łukasz Ławicki wygłoszą referat pt. „Rewolucjonista natury” znad Odry czyli rzecz o Paulu Robienie (1882-1945) pomorskim ornitologu, ekologu i aktywiście na rzecz ochrony przyrody. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z prof. Iwoną Arabas (iarabas@ihnpan.pl).

Konferencja „Medycyna w nauce i polityce w latach 1944–1989”

16.02.2023

Zaproszenie do udziału w II konferencji naukowej z cyklu: Medycyna polska i krajów demokracji ludowej po II wojnie światowej. W imieniu organizatorów IHN PAN i Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego zapraszamy do udziału w II konferencji naukowej pt. Medycyna w nauce i polityce w latach 1944-1989, która planowana jest w dniach 22-23 września 2023 r. w Warszawie. Dalsze informacje […]

Seminarium Pracowni Naukoznawstwa, 27 lutego 2023

16.02.2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”, które rozpocznie się za pośrednictwem platformy ZOOM w poniedziałek, 27 lutego 2023 r. o godzinie 16:15. Podczas tego Seminarium referat Stanisław Michalski – „ojciec założyciel” naukoznawstwa wygłosi dr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki PAN). Po referacie przewidziana jest dyskusja. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT