dr Alicja Urbanik-Kopeć

25.03.2022

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury pok. A10 tel. +48 22 65 72 863 dyżury: pon., czw. 11.00–13.00 email: alicja.urbanik@gmail.com ORCID: 0000-0002-1121-4309 Zainteresowania naukowe Dziewiętnastowieczna nowoczesność (od spirytyzmu, poprzez wystawy i wynalazczość, po społeczne ruchy emancypacyjne, zwłaszcza emancypację kobiet), analiza dyskursu emancypacyjnego XIX i XX wieku, edukacja kobiet i grup wykluczonych Wykształcenie, stopnie i tytuły […]

dr Mateusz Marszałkowski

25.03.2022

Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce pok. A16 tel. +48 22 65 72 730 dyżury: czw. 10.00–14.00 e-mail: mmarszalkowski@ihnpan.pl ORCID: 0000-0003-0063-9499 https://manuscripta.pl/osoby/marszalkowski.htm Zainteresowania naukowe Dekoracje w średniowiecznych rękopisach, ze szczególnym uwzględnieniem zdobień filigranowych. Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe 2009 licencjat, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2013 magister, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika […]

mgr Sławomir Szyller

24.05.2022

Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce pok. A16 tel. +48 22 65 72 730 dyżury: pon., czw. 10.00–12.00 e-mail: sszyller@ihnpan.pl s.szyller@gmail.com ORCID: 0000-0002-1556-6395 https://manuscripta.pl/osoby/szyller.htm Zainteresowania naukowe Kodykologia, paleografia, historia książki i zbiorów bibliotecznych, filozofia średniowieczna. Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe 1982 magisterium na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie Zatrudnienie 2017– Instytut Historii Nauki PAN […]

mgr Michał Stanisław Jasiński

17.04.2022

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury pokój: A10 tel. +48 22 65 72 863 dyżury: pon., czw., 10.30–13.00 e-mail: jasinskim@ihnpan.pl ORCID: 0000-0002-8883-5998 Zainteresowania naukowe Szkolnictwo w zaborze rosyjskim, dzieje wschodniego chrześcijaństwa, historia informatyki. Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe 2015 magisterium w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 2008 magisterium w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Zatrudnienie […]

dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN

25.03.2022

Pracownia Historii Nauk Ścisłych tel. +48 519 516 446 dyżury: Kraków, kontakt telefoniczny: pon. 10.00–13.00 e–mail: ewawyka@gmail.com ORCID: 0000–0003–3822-7377 Zainteresowania naukowe Historia nauk matematyczno-przyrodniczych; historia i ewolucja instrumentarium naukowego; arystokratyczne i akademickie kolekcje przyrządów naukowych XV–XIX w.; wytwórczość przyrządów naukowych; muzealnictwo nauki i techniki; popularyzacja nauki. Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe dr nauk chemicznych, Wydział […]

dr Barbara Bienias

21.04.2022

Pracownia Historii Nauk Ścisłych pok. A02 tel. +48 22 65 72 836 dyżury: wt. 10.30–13.30 e-mail: bbienias@ihnpan.pl ORCID: 0000-0002-1294-7846 Zainteresowania naukowe Związki między kulturą i nauką w Anglii w XVI i XVII w. Historia astronomii Epistemologia w epoce wczesnonowożytnej Semiotyka kultury Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe 2014 Stopień doktora nauk humanistycznych (Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski) […]

dr Danuta Ciesielska

25.03.2022

Pracownia Historii Nauk Ścisłych pok. A02 dyżury: Kraków, kontakt mailowy e-mail: smciesie@cyfronet.krakow.pl ORCID: 0000-0002-3190-5617 Zainteresowania naukowe Historia matematyki w XIX i XX wieku; matematycy polscy i polskiego pochodzenia; uniwersyteckie kształcenie matematyczne; cykle wydawnicze i polskie czasopisma matematyczne; fundusze wspierania badań naukowych, krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje zrzeszające matematyków oraz historia geometrii rzutowej i algebraicznej. […]

dr Paulina Pludra-Żuk

25.03.2022

Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce pok. A16 tel. +48 22 65 72 730 dyżury: czw., pt. 10.00–12.00 e-mail: pludrazuk@gmail.pl ORCID: 0000-0002-3955-8672 https://manuscripta.pl/osoby/pludra-zuk.htm Zainteresowania naukowe Funkcjonowanie tekstów w średniowieczu, kodykologia, Biblie wierszowane Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe 2007 magisterium w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego 2009 magisterium w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego […]

dr Michał Piekarski

14.07.2022

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury pok. A10 tel. +48 22 65 72 863 dyżury: wt. 10.00–12.00, czw. 11.00–13.00 e-mail: michal.piekarski@ihnpan.pl ORCID: 0000-0001-5045-6100 Zainteresowania naukowe Historia Uniwersytetu Lwowskiego w okresie autonomii galicyjskiej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, dzieje polskiej muzykologii i szkolnictwa muzycznego, kultura muzyczna Lwowa, związki kulturalne i naukowe Polaków z Wiedniem. Wykształcenie, stopnie i […]

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN

17.04.2022

  Kierownik Pracowni Historii Techniki pok. A02 tel. +48 22 65 72 836 dyżury: czw., pt. 10.00–13.00 email: ztucholski@ihnpan.pl ORCID: 0000-0002-4171-4128 Zainteresowania naukowe Historia techniki i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejnictwa, ochrona dziedzictwa technicznego i architektury przemysłowej, konserwacja i odbudowa zabytków techniki, muzealnictwo techniczne . Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe 2008 doktorat, Instytut Historii Nauki […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT