“Medycyna Nowożytna” T. 26, 2020, fasc. 1

17.04.2022

M. Turos, Chest and heart wounds in the works of Dominique Jean Larrey This text raises the problem of the beginning of procedures performed in the early nineteenth century on the pericardial sac, and especially punctures in the event of fluid buildup. Thus, he presents the contribution of Dominique Jean Larrey to the foundations for […]

“Medycyna Nowożytna” T. 25, 2019, fasc.1

17.04.2022

Agata Strządała, Jewish bioethics at the beginning and the end of life  The article is focused on Israeli bioethical specificity, which derive from and is based  mainly on Jewish religious law and tradition. They are actively reinterpreted and implemented in Israeli society by social practices, polices and institutions. This topic is complex because the differences […]

“Medycyna Nowożytna” T. 26, 2020, zeszyt 1

17.04.2022

Joanna Turos – Rany klatki piersiowej i serca w pracach Dominique Jean Larrey Prace analityczne Joanna Lusek – Między higieną szkolną a praktyką lekarską. Zadania lekarza szkolnego w Prusach (I poł. XX wieku). Bożena Urbanek – Dobroczynność w Wilnie, w latach reaktywowania polskiej samorządności (1919–1927). Michael Pietsch, Izabela Spielvogel – Rabbiner Dr. Max Dienemann als […]

“Medycyna Nowożytna” T. 25, 2019, zeszyt 2

17.04.2022

Studia Maria J. Turos – Urazy szczęk i twarzy w doświadczeniu chirurgicznym Dominique Jean Larrey Prace analityczne Durbas – Casten Rönnow – szwedzki medyk na francuskiej prowincji w Lunéviile w latach 1737–1766 Katarzyna Pekacka Falkowska – Projekt porządku akuszerskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Naturforschende Gesellschaft) z 1781 roku Anachronica Płonka Syroka – Popularyzacja wiedzy medycznej […]

„Medycyna Nowożytna” T. 24, 2018, fasc. 1

12.02.2022

Bożena Płonka-Syroka, John Brown’s doctrine (1736-1788), its origin and reception in European medicine in the context of clinical standard formation. Part one.   The John Brown’s doctrine is not considered as important theoretical and practical concept in Polish historiography of medicine. It was not wildly accepted in Polish clinical medicine at the end of 18th century […]

„Medycyna Nowożytna” T. 24, 2018, zeszyt 1

12.02.2022

Bożena Płonka – Syroka – Doktryna Johna Browna (1736-1788), jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego. Część pierwsza Prace analityczne Maria Joanna Turos – Zaburzenia neurologiczne typu afazji w obserwacjach Dominique Jean Larrey Joanna Lusek – Die Studenten jüdischer Konfession aus Schlesien an der medizinischen Fakultät der Universität Wien […]

„Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, fasc. 2

12.02.2022

Aistis Zalnora, Stanisław Trzebiński: the Founder of the Department of Medical History and Philosophy in Vilnius Stephen Bathory University, Faculty of Medicine, in 1922-1939  The interwar Poland devoted great atten­tion to medical history and philosophy in the European context. The Medi­cal History and Philosophy Department played a significant role in Vilnius. Profes­sor Stanislaw Trzebiński, a head […]

„Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, zeszyt 2

12.02.2022

Studia Marek Rafalski – Ciężko chory i umierający w XIX-wiecznej Warszawie Prace analityczne Maria Joanna Turos – Leopold Lafontaine (1756-1812) nadworny chirurg króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Izabela Krasińska – Choroby a nadużywanie alkoholu w opiniach zagranicznych i polskich lekarzy (z perspektywy polskojęzycznych periodyków abstynenckich z początku XX w.) Anachronika Zbigniew Tucholski – Kremacja zwłok w […]

„Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, fasc. 1

12.02.2022

Dorota Angutek – The Paradigm of   Classical  Homeopathy in  Perspective of Cultural Anthropologic  Conceptions of Magic Thinking In the article the author interprets  Hahnemann’s method of cure as example of magic practice and magic kind of thinking.  In spite of fact magic is treated as illogic system, the author does not evaluates magic as an irrational and […]

“Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, zeszyt 1

12.02.2022

Studia Marian Surdacki – Szpitale w służbie dawnego społeczeństwa polskiego. Próba typologizacji Dorota Angutek – Paradygmat homeopatii klasycznej w perspektywie antropologiczno-kulturowych koncepcji myślenia magicznego Prace analityczne Maria J. Turos – „Chirurgia obozowa” Jana Tomorowicza czyli algorytmy postępowania sprzed dwóch stuleci Bożena Urbanek – Wileńskie  placówki naukowe Uniwersytetu Stefana Batorego – na przykładzie niektórych klinik – […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT