„Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, fasc. 1

12.02.2022

Dorota Angutek – The Paradigm of   Classical  Homeopathy in  Perspective of Cultural Anthropologic  Conceptions of Magic Thinking In the article the author interprets  Hahnemann’s method of cure as example of magic practice and magic kind of thinking.  In spite of fact magic is treated as illogic system, the author does not evaluates magic as an irrational and […]

“Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, zeszyt 1

12.02.2022

Studia Marian Surdacki – Szpitale w służbie dawnego społeczeństwa polskiego. Próba typologizacji Dorota Angutek – Paradygmat homeopatii klasycznej w perspektywie antropologiczno-kulturowych koncepcji myślenia magicznego Prace analityczne Maria J. Turos – „Chirurgia obozowa” Jana Tomorowicza czyli algorytmy postępowania sprzed dwóch stuleci Bożena Urbanek – Wileńskie  placówki naukowe Uniwersytetu Stefana Batorego – na przykładzie niektórych klinik – […]

„Medycyna Nowożytna” T. 22, 2016, fasc. 2

12.02.2022

Hanna Celnik, Wojciech Paszyński – Wood Tar in Medical Treatment in Poland The main goal of this article is to show a history of the use of just one kind of the wood tar in Polish medical treatment, which has been known in the area for around 1500 years. Apart from wood tars, in Poland […]

„Medycyna Nowożytna” T. 22, 2016, zeszyt 2

12.02.2022

Studia Krzysztof Leśniewski – Chrześcijańskie źródła wolontariatu hospicyjnego M.J. Turos – Z Jean Dominique Larrey w Warszawie i okolicy zimą 1806/1807 Prace analityczne Agnieszka Raubo – Medyczne aspekty teorii humoralnej w piśmiennictwie renesansu Liliana Wdowiak – Ukryte skarby, formułkami magicznymi przystrojone? Lecznictwo ludowe w oglądzie inteligencji w czasach zaborów… Hanna Celnik, Wojciech Paszyński – Dziegieć […]

Dissertations for the History of Education, vol. 53 (2016)

11.12.2021

Katarzyna Buczek, The Hygiene Lectures of Karol Kaczkowski in the Volyn High School  Summary: The article discusses the lectures on hygiene Karol Kaczkowski gave in the Volyn High School (Liceum Wołyńskie) in Krzemieniec. Kaczkowski graduated from Vilnius University where he studied under Józef Frank and Jędrzej Śniadecki. One of his main interests lied in the […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 53 (2016)

11.12.2021

Artykuły Katarzyna Buczek, Karola Kaczkowskiego publiczne lekcje higieny w Liceum Wołyńskim, s. 11-25. Małgorzata Durbas, Szkoła Kadetów w Lunéville króla Stanisława Leszczyńskiego w świetle regulaminów, s. 27-43. Piotr Gołdyn, Fragment dziejów Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Łucku w świetle zachowanej korespondencji, s. 45-59. Monika Nawrot-Borowska, „Nikt nam polskości z serca wyrwać nie jest zdolny” – ze […]

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

17.04.2022

Tom LX Nr 1 – całość Spis treści ARTYKUŁY D . B e a u v o i s Jean Emmanuel Gilibert i Francuzi w Polsce i na Litwie w latach 1770-1780 K. B a r t n i c k a Uniwersytety europejskie na przełomie XVIII i XIX wieku J . K a m […]

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

17.04.2022

Tom LXI Nr 2 – całość Spis treści ARTYKUŁY M. P r z e n i o s ł o Profesorowie wydziału prawa i nauk społecznych uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939 G. M a l e c Edward Forbes (1815–1854) – kreacjonista, który przyczynił się do rozwoju ewolucjonizmu R.W. G r y g l […]

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

17.04.2022

Tom LXI Nr 1 – całość Spis treści ARTYKUŁY P. B i l i ń s k i Okupacyjne losy Władysława Konopczyńskiego Z. B e l a The authorship of the Secrets of Alexis of Piedmont (Venice, 1555) P. K ö h l e r Zarys historii badań botanicznych Podkarpacia (do 1939 r.) MATERIAŁY I […]

ORGANON 48, 2016

11.12.2021

Yosef Z. Liebersohn — Τὸ κατ’ ἔνδειαν ἀλγοῦν and Epicurean Katastematic Pleasures 5 Robert Zaborowski — Epicurus’ hedonai katastematikai and kata kinesin versus Ribot’s Static and Dynamic Passions 21 Ewa Starzyńska–Kościuszko — Polish Romantic Messianism 51 Maria Beatrice Di Brizio — Dégénération des sauvages et critique du lamarckisme au Royaume–Uni: la Natural History of Society in the Barbarous and Civilized […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT