Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 54 (2017)

17.04.2022

Artykuły Marcin Broniarczyk, Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego, lata szkolne i peregrynacje, s. 11–26 Joanna E. Dąbrowska, Profesor Ryszard Wroczyński – w trzydziestą rocznicę śmierci, s. 27–37 Roman Pelczar, Realizacja obowiązku szkolnego w szkołach ludowych Galicji w latach 1774–1873 (na przykładzie łacińskiej diecezji przemyskiej), s. 39–73 Katarzyna Piórkowska, Kształcenie i dokształcanie pracowników służb społecznych w […]

Dissertations for the History of Education, vol. 53 (2016)

11.12.2021

Katarzyna Buczek, The Hygiene Lectures of Karol Kaczkowski in the Volyn High School  Summary: The article discusses the lectures on hygiene Karol Kaczkowski gave in the Volyn High School (Liceum Wołyńskie) in Krzemieniec. Kaczkowski graduated from Vilnius University where he studied under Józef Frank and Jędrzej Śniadecki. One of his main interests lied in the […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 53 (2016)

11.12.2021

Artykuły Katarzyna Buczek, Karola Kaczkowskiego publiczne lekcje higieny w Liceum Wołyńskim, s. 11-25. Małgorzata Durbas, Szkoła Kadetów w Lunéville króla Stanisława Leszczyńskiego w świetle regulaminów, s. 27-43. Piotr Gołdyn, Fragment dziejów Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Łucku w świetle zachowanej korespondencji, s. 45-59. Monika Nawrot-Borowska, „Nikt nam polskości z serca wyrwać nie jest zdolny” – ze […]

Dissertations for the History of Education, vol. 52 (2015)

11.12.2021

In memoriam Leonard Grochowski, Professor Tadeusz Bieńkowski (1932–2015). A Historian of Education, Science and Culture, as Remembered by his Peers Fr Edward Walewander, Professor Teresa Kukołowicz, a Renowned Scholar Articles Piotr Gołdyn, Scientific circles on the demise of Sławomir Czerwiński, Minister of Religious Denominations and Public Education Summary: In August of 1931 suddenly died Minister […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 52 (2015)

11.12.2021

In memoriam Leonard Grochowski, Profesor Tadeusz Bieńkowski (1932-2015). Historyk wychowania, nauki i kultury w świetle koleżeńskich wspomnień Ks. Edward Walewander, Profesor Teresa Kukołowicz, człowiek uniwersytetu Artykuły Piotr Gołdyn, Środowiska oświatowe wobec zgonu ministra Sławomira Czerwińskiego Marina Kibalna, Book Reviews Published in the “Universitetskie izvestiya”: Academic Self-Evaluation Criteria in Kiev Joanna Nikel, Selman Selmanagic jako architekt […]

Dissertations for the History of Education, vol. 48 (2011)

11.12.2021

 Witold Chmielewski, Stanisław Antoni Skrzeszewski as the Teacher of the National Pedagogium in Cracow Summary:  Stanisław Antoni Skrzeszewski was the teacher of the National Pedagogium in the Department of Education of Polish Committee of National Liberation and twice the minister of education. In Cracow Pedagogium managed by Henryk Rowid, he taught methodology of elementary teaching […]

Dissertations for the History of Education, vol. 47 (2010)

11.12.2021

Jarosław Jastrzębski, The Concept of Academic Teacher in the Legislation of the Second Polish Republic and Its Consequences for Historical Research Summary:  The aim of the following article is to present the idea of academic teacher during the period of Second Polish Republic and its consequences for the historical research. Significant differences in understanding the […]

Dissertations for the History of Education, vol. 49 (2012)

11.12.2021

In memoriam Leonard Grochowski, Professor Stanisław Mauersberg (1924-2012). My memories of Him as the Man, my  Friend, the  Teacher and a Historian of Education Ks. Edward Walewander, Stanisław Mauersberg (1924-2012) as I Knew Him   Articles Witold Chmielewski, The Establishment of Branch Offices of the Polish School Administration in Exile Summary: The evacuation of Polish […]

Dissertations for the History of Education, vol. 50 (2013)

11.12.2021

In memoriam Alicja Kulecka, Joanna Schiller-Walicka, Dorota Zamojska (December 10, 1960 –  December 25, 2013). Memories   Articles Katarzyna Dormus,  The Role of Historical-Educational Magazines in Shaping the History of Education as an Independent Academic Discipline Summary: Just like with any academic field, the development of history of education as an academic discipline featured the emergence […]

Dissertations for the History of Education, vol. 51 (2014)

11.12.2021

Articles Zarina S. Gatina, Irina M. Savelieva, Academic Historians in Russian Media: a Selfie-Session Summary: The authors of the current study have interviewed a number of leading Russian historians in an attempt to find out how the scholars understand public history and how they do it. The article presents an analysis of historians’ views of the aims […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT