Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 51 (2014)

11.12.2021

Artykuły Zarina S. Gatina, Irina M. Sawieliewa, Academic Historians in Russian Media: a Selfie-Session Kira A. Ilina, The Time of ‘Bubbles’, or On the Phenomenon of Academic Attestation in post-Soviet Russia Jurij Kurstak, Антон С. Будилович как ученый и преподаватель Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине Walerij W. Lewczenko, История Одесского университета 1920-1933 гг.: конструирование […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 50 (2013)

11.12.2021

In memoriam Alicja Kulecka, Joanna Schiller-Walicka, Dorota Zamojska (10 grudnia 1960 – grudnia 2013). Wspomnienie   Artykuły Katarzyna Dormus, Rola czasopism historyczno-oświatowych w kształtowaniu się historii wychowania jako samodzielnej dyscypliny naukowej Olga Fomiczowa, Антон Семенович Будилович и средняя школа Российской империи Władysława Szulakiewicz, Być nauczycielem akademickim. Rozważania Hansa-Georga Gadamera (1900-2002) Elena Wiszlenkowa, Kira Ilina, On the […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 49 (2012)

11.12.2021

In memoriam Leonard Grochowski, Profesor Stanisław Mauersberg (1924-2012). Dzieło człowieka, przyjaciela, nauczyciela i uczonego historyka oświaty i wychowania w świetle wspomnień Ks. Edward Walewander, Stanisław Mauersberg (1924-2012), jakiego znałem   Artykuły Witold Chmielewski, Powstanie delegatur polskiej administracji szkolnej na uchodźstwie Maria L. Ekiel-Jeżewska, System kształcenia Komisji Edukacji Narodowej Andrzej Smolarczyk, Publiczne szkolnictwo powszechne dla mniejszości […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 48 (2011)

11.12.2021

Recenzenci tomu: prof. dr hab. Kalina Bartnicka, prof. dr hab. Daniel Grinberg, prof. Leonid Gorizontow, prof. dr hab. Andrzej Kojder, prof. dr hab. Stefan Zamecki.   Artykuły Witold Chmielewski, Stanisław Antoni Skrzeszewski jako nauczyciel Państwowego Pedagogium w Krakowie Katarzyna Dormus, Poetka i nauczycielka – Marcelina Kulikowska (1872-1910) Tamara J. Krasowickaja, Сталин и Луначарский: борьба за административный ресурс […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 47 (2010)

11.12.2021

Artykuły Jarosław Jastrzębski, Pojęcie nauczyciela akademickiego w prawodawstwie II Rzeczypospolitej i jego konsekwencje dla badań historycznych Ewa Kula, Główny Instytut Pedagogiczny w Sankt Petersburgu (1828-1859) i jego rola w kształceniu nauczycieli dla szkół Królestwa Polskiego Michał Piekarski, Działalność polskich i ukraińskich wychowanków lwowskiej szkoły muzykologicznej (do 1939 roku) Władysława Szulakiewicz, Za przykładem mistrza. Tadeusza Czeżowskiego […]

Zawartość

11.12.2021

Zawartość tomu XVII za 2010 rok: Artykuły Jarosław J a s t r z ę b s k i, Pojęcie nauczyciela akademickiego w prawodawstwie II Rzeczypospolitej i jego konsekwencje dla badań historycznych; Ewa K u l a, Główny Instytut Pedagogiczny w Sankt Petersburgu (1828-1859) i jego rola w kształceniu nauczycieli dla szkół Królestwa Polskiego; Michał P i […]

Redakcja rocznika „Rozprawy z Dziejów Oświaty” – informacje kontaktowe

11.12.2021

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN ul. Nowy Świat 72, pok. A10 00-330 Warszawa PL ISSN 0080-4754. tel. (+48) 22 657 28 63 (pok. A10) lub (+48) 22 826 87 54; (+48) 22 657 27 46 (sekretariat IHN PAN) e-mail: rozprawy@ihnpan.pl lub ihn@ihnpan.pl

Redakcja „Rozpraw z Dziejów Oświaty”

24.10.2023

  Redaktor naczelna dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN   Zastępca redaktor naczelnej dr hab. Jan Szumski, prof. PAN   Sekretarz redakcji dr Monika Wiśniewska   Redaktorzy językowi dr hab. Jan Szumski, prof. PAN (język rosyjski) mgr Anna Mędrzecka (język polski) dr Michał Jasiński (język angielski)   Kolegium redakcyjne Kalina Bartnicka Daniel Beauvois (Francja) John Connelly […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT