Christina Kirch i śląski monopol kalendarzowy w latach 1745–1765

15.05.2024 | 15.05.2024

Dr Justyna Rogińska, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

Między 1745 a 1765 rokiem wydrukowano na Śląsku około 1,7 miliona kalendarzy w ramach monopolu, który na tym obszarze posiadała Królewska Akademia Nauk w Berlinie. Zadanie przygotowywania rękopisów śląskich kalendarzy powierzono w 1742 roku Christinie Kirch (1697–1782), córce astronoma Gottfrieda Kircha (1639–1710), siostrze astronoma Christfrieda Kircha (1694–1740). W swoim wystąpieniu przedstawię kulisy decyzji powierzenia jej tego zadania oraz omówię wysokość otrzymywanego przez nią do 1781 roku wynagrodzenia. Na podstawie analizy ksiąg rachunkowych ze zbiorów Archiwum Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk zaprezentuję szczegóły realizacji monopolu kalendarzowego na Śląsku – gatunki i formaty śląskich kalendarzy, ich nakład, a także dochód z poszczególnych serii.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT