mgr Daniel Sunderland

17.04.2020 | 27.03.2024

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

dyżury: śr., czw., 9.45—11.45

e-mail: svnderland@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7397-9614

pan-pl.academia.edu/svnderland

D.Sunderland

Zainteresowania naukowe

 • historia nauki i oświaty XIX—XX wieku
 • historia kultury polskiej XIX wieku
 • literatura półwiecza 1860—1910
 • studia nad płcią społeczno-kulturową

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2017 dyplom z pedagogiki w Szkole Edukacji, uprawniający do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół
 • 2017 magisterium z filologii polskiej w ramach MISH w Instytucie Literatury Polskiej UW (celujący z wyróżnieniem)
 • 2015 licencjat z filmoznawstwa (UJ) i filologii polskiej (UAM) w ramach MISH w Akademii „Artes Liberales”
 • 2012 licencjat z kulturoznawstwa w ramach MISH w Instytucie Kultury Polskiej UW (celujący z wyróżnieniem)
 • 2012 licencjat z filologii polskiej w ramach MISH w Instytucie Literatury Polskiej UW (celujący z wyróżnieniem)

Zatrudnienie

 • 2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna — egzaminator
 • 2017— Instytut Historii Nauki PAN — asystent
 • 2017—2018 XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie — nauczyciel
 • 2014—2015 Instytut Badań Edukacyjnych — ekspert
 • 2013— Uniwersytet Warszawski — kierownik grantu, nauczyciel akademicki

Doświadczenie międzynarodowe

 • 2019 — Wilno — tygodniowa kwerenda w Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Lietuvos literatūros ir meno archyvas i Vilniaus regioninis valstybės archyvas
 • 2019 — Paryż — miesięczna kwerenda w Bibliothèque polonaise
 • 2019 — Kolonia — prowadzenie zajęć w Slavisches Institut, Universität zu Köln
 • 2019 — Hamburg — miesięczny staż w Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie, Universität Hamburg
 • 2019 — Wiedeń — miesięczny staż w Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften i Institut für Geschichte, Universität Wien
 • 2018 — Londyn — tygodniowa kwerenda w National Archives
 • 2018 — Paryż — miesięczna kwerenda w Bibliothèque polonaise
 • 2017 — Paryż — tygodniowa kwerenda w Bibliothèque polonaise
 • 2016 — Bruksela — dwutygodniowy staż w „Le Soir”
 • 2016 — Paryż — dwutygodniowa kwerenda w Centre Pompidou, Musée d’art moderne, Maison européenne de la photographie, Palais Galliera, Palais de Tokyo
 • 2016 — Londyn — tygodniowa kwerenda w National Archives, London Metropolitan Archives, British Library, National Art Library, Library and Museum of Freemasonry i Victoria and Albert Museum
 • 2016 — Newcastle — tygodniowa kwerenda w Tyne and Wear Archives
 • 2016 — Sunderland — tygodniowa kwerenda na University of Sunderland, w Sunderland Local Studies Library, Sunderland Museum and Winter Gardens i Sunderland Antiquarian Society

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2019— Archiwum Kobiet: Piszące (MNiSW) — wykonawca
 • 2018— Order Reigns in Warsaw: International Reactions to the Outbreak and Collapse of the January Uprising in Poland (DAAD, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Universität Wien) — kierownik
 • 2018— Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki (MNiSW) — wykonawca
 • 2017— Rosyjskie haki, polskie krynoliny. Żałoba narodowa 1863 (MNiSW, NCBiR, Société historique et littéraire polonaise) — kierownik
 • 2014—2015 Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego (KE) — ekspert
 • 2013—2018 Korzenie polskiej kultury wizualnej. Teoria estetyczna Jana Sunderlanda i wybrane teorie współmierne dwudziestolecia międzywojennego (DAAD, MNiSW) — kierownik

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2019— „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” — redaktor
 • 2019— „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” — redaktor
 • 2018—2019 Instytut Badań Literackich PAN — przewodniczący Rady Doktorantów
 • 2016 „Le Soir” — stażysta
 • 2012—2014 „Loża Wschodu” — redaktor
 • 2011— „Res Publica Nowa” — redaktor, autor
 • 2010— Uniwersytet Warszawski — członek Rady Naukowej Wydziału Polonistyki, Rady Naukowej Kolegium MISH, Rady Bibliotecznej

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • 2019— Österreichische Gesellschaft für Geschlechterforschung
 • 2016— International Society of Genetic Genealogy
 • 2016— Sunderland Antiquarian Society
 • 2015—2017 Association des états généraux des étudiants de l’Europe
 • 2014—2017 Stowarzyszenie Stypendystów Warszawy
 • 2013—2017 Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu

Stypendia i nagrody

 • 2019—2020 Miasta Łodzi
 • 2018 Żydowskiego Instytutu Historycznego
 • 2018 Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 • 2017 Société historique et littéraire polonaise
 • 2016—2017 Szkoły Edukacji
 • 2014—2015 Miasta Poznania
 • 2014—2015 Funduszu Rodziny Kulczyków
 • 2012—2015 Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”
 • 2011—2015 Studencki Nobel
 • 2010—2015 Miasta Stołecznego Warszawy
 • 2010—2014 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2010—2014 Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2010—2014 Akademii „Artes Liberales”
 • 2009 Marszałka Województwa Małopolskiego

Publikacje

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Le deuil national lors de l’insurrection polonaise 1861—1864, [w:] Iwona Pugacewicz, Dariusz Kuźmina (red.), 180 ans de la Société pour la protection des souvenirs et tombeaux historiques polonais en France, [b.w.], Paryż 2019 (w druku).
 • Argument z postmodernizmu. Epizod z wojny twórców z krytykami, [w:] Alicja Górska, Edyta Janiak (red.), Śmierć krytyka. Kultura uczestnictwa a przemiany krytyki XX i XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019 (w druku).
 • Słoneczko. Wanda w ujęciu Norwida, [w:] Anna Grochowska, Piotr Żołądź (red.), Kraków zmitologizowany, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, s. 13—28.
 • Z marginesów studenckich notatek, [w:] Barbara Bokus, Ewa Kosowska (red.), Nauczyciel akademicki. Etos i warsztat, Lexem, Piaseczno 2016, s. 177—192.
 • Sienkiewicz po raz dwudziesty trzeci, [w:] Krzysztof Biedrzycki i in. (red.), Polonistyka dziś — kształcenie dla jutra, Universitas, Kraków 2014, s. 320—329.
 • Rosyjskie haki, polskie krynoliny. Żałoba narodowa 1863, [w:] Justyna Jaworska, Klaudia Rachubińska, Agata Zborowska (red.), Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Utopie i fantazje w modzie i dizajnie, Zespół Badań nad Modą Instytutu Kultury Polskiej UW, Warszawa 2014, s. 118—124.
 • about:blank. O czym mówią puste strony, [w:] Katarzyna Starachowicz, Jakub Knap (red.), Typograficzne przestrzenie tekstu, Libron, Kraków 2014, s. 53—67.
 • Diglosja? Kilka uwag o androcentryzmie języka, [w:] Agnieszka Dębska i in. (red.), III i IV Studenckie Forum Badań nad Językiem, Ośrodek Badań Filozoficznych, Warszawa 2013, s. 25—30.
 • O Smyrnie z Middlesex. Ludobójstwo Ormian w powieści Jeffreya Eugenidesa, [w:] Radosław Muniak (red.), Kulturowe wymiary ludobójstwa, Officyna, Łódź 2012, s. 35—44.
 • Jajka i wino albo bombardowanie na Pradze, [w:] Roman Chymkowski, Anna Jaroszuk (red.), Pongo, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012, t. 5: Antropologia praktyk kulinarnych, s. 304—312.
 • Na uniwersytecie bez zmian. Krytyczna analiza wystąpień na warszawskiej konferencji „Płeć w nauce. Przeszkoda czy atut”, [w:] Monika Grochalska, Wiktor Sawczuk (red.), Uniwersyteckie gry — czy płeć ma znaczenie? Wybrane dyskursy społeczno-edukacyjne, Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 109—118.


Artykuły

 • Historia rodziny Sunderlandów. Zawód: jubiler, „More Maiorum” 2019, nr 10, s. 64—67.
 • Historia rodziny Sunderlandów. Miasto: Sunderland, „More Maiorum” 2019, nr 9, s. 62—65.
 • Historia rodziny Sunderlandów. Wprowadzenie, „More Maiorum” 2019, nr 8, s. 64—69.
 • Publikacje pracowników Instytutu Historii Nauki PAN w 2018 roku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, t. 64, nr 3, s. 175—185.
 • Referaty pracowników Instytutu Historii Nauki PAN wygłoszone w 2018 roku na konferencjach polskich i zagranicznych oraz na zaproszenie instytucji naukowych, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, t. 64, nr 3, s. 186—197.
 • Monografie wydane przez Instytut Historii Nauki PAN w 2018 roku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, t. 64, nr 3, s. 198—199.
 • Cztery portrety od kuchni, „LiteRacje” 2013, nr 2, s. 30—35.
 • Wakacje i samochody, „Mała Kultura Współczesna” 2013, nr 3 (online).
 • W krainie kiczu wszystko należy traktować ze śmiertelną powagą, „uniGENDER” 2011, nr 1 (online).
 • Przeciw quasi-satyrom, czyli dlaczego jednak nie żal, „verte” 2010, nr 7—8 (online).
 • Śmiech wykluczonych. Komizm w „Lubiewie”, „verte” 2010, nr 6 (online).


Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Balerinki z tenisówek i spódnica z pieluch, „Gazeta Wyborcza” 2016, nr 186, s. 4—5 (przedruk w wydaniu internetowym).
 • Zwykłe zdjęcia (Clément Chéroux, Wernakularne. Eseje z historii fotografii), „Res Publica Nowa” 2015 (online).
 • Haute couture za Gierka i Gomułki (Aleksandra Boćkowska, To nie są moje wielbłądy. Moda w PRL), Fashion Post 2015 (online).
 • YSL × 2 (Jalil Lespert, Yves Saint Laurent; Bertrand Bonello, Saint Laurent), Fashion Post 2015 (online).
 • Lot na niskich wysokościach (Robert Zemeckis, Lot), Niewinni Czarodzieje 2013 (online).
 • Paszport w dobrych rękach, „Res Publica Nowa” 2013 (online).
 • Czarny odcisk palca na różowo-białym tle (MFF T-Mobile Nowe Horyzonty), „Res Publica Nowa” 2012 (online).
 • Nie trzeba bać się lajkonika (MFF Off Plus Camera) „Res Publica Nowa” 2012 (online).
 • Pewnie za rok powiedziałabym ci coś innego (Małgorzata Szumowska, Kino to sztuka przetrwania), „Res Publica Nowa” 2012 (online).
 • Ze sztambucha Szumowskiej (Małgorzata Szumowska, Sponsoring), E-splot 2012 (online).
 • Monstrualna parówka w kolorze magenty (MFF Nowe Horyzonty), „Res Publica Nowa” 2011 (online).
 • Wszystkie dzieci Zofii Rydet (Julia Staniszewska, Zofia Rydet, Mały człowiekOczekiwanie), „Res Publica Nowa” 2011 (online)
 • Istny „Grunwald” Mistrza Jana! (Edward Dwurnik, Bitwy pod Grunwaldem), Niewinni Czarodzieje 2011 (online).
 • Udane debiuty (Kristina Buožytė, Kolekcjonerka; Selim Evci, Dwie linie), „Krytyka Polityczna” 2009 (online).
 • Kino, które… (Steve McQueen, Głód; Tian Gao, Joshua Tong, Taniec w półmroku), „Krytyka Polityczna” 2009 (online).


Inne

 • Trzy pytania po spotkaniu, wywiad przeprowadziła Marta Trojanowska, „Bibliotekarz Radomski” 2017, nr 1, s. 28—30.
 • Jak zrobić idealne zdjęcie — odpowie polski teoretyk sztuki, wywiad przeprowadził Szymon Zdziebłowski, PAP (online, liczne przedruki).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT