Dorota Kozłowska, MA

12.05.2020 | 22.03.2023

Science Studies Research Unit

Department of Publications (Institute for the History of Science, PAS)

Room : A27

Phone: +48 22 65 72 858

Office hours: Monday–Friday, 9.30am–3pm

email: dorotapeczlewicz@gmail.com

D.Kozłowska

Academic interests

 • History of Natural Sciences
 • History of Technology

Education, academic degrees and titles

 • 1985 MA at the Institute of Scientific Information and Book Studies of the University of Warsaw

Employment

 • 1985– Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • 2007– secretary of the History of Cartography Research Team (affiliated to the Institute for the History of Sciences, PAS)
 • 2009– Editorial Assistant at “Nauka Polska Jej Potrzeby Organizacji”
 • 2012– member of the editorial board at “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”

Selected publications

Articles

 • Bibliografia historii nauki i techniki za 2020 rok (Wybór), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 30, 2021, nr 2, s. 429–471.
 • Bibliografia historii nauki i techniki za 2019 rok (Wybór), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 29, 2020, nr 2, s. 247–
 • Bibliografia historii nauki w Instytucie Historii Nauki PAN, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 65, 2020, nr 4, s. 123–131.
 • Bibliografia historii nauki polskiej za 2018 rok (Wybór), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 28, 2019, nr 2, s. 179–224.
 • Bibliografia wybranych prac profesora Jerzego Róziewicza za lata 1963–2007, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 54, 2009, nr 3–4, s. 17–30.
 • Polscy twórcy kartografii Syberii w XIX wieku (w świetle materiałów bliograficznych Bolesława Olszewicza), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 8, 1999, nr 1, s. 93–109; współautorka: Wiesława Wernerowa.
 • Spuścizna naukowa Leonarda Jaczewskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 7, 1998, nr 2, s. 155–186.
 • Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sekcja Historii 2. Geografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 40, 1995, nr 1, s. 207–210.
 • XV Ogólnopolska konferencja historyków kartografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 40, 1995, nr 1, s. 210–212.
 • Wkład Leonarda Jaczewskiego w tworzenie nauki o wiecznej marzłoci, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 3, 1994, nr 2, s. 137–161.

 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION