mgr Dorota Kozłowska

25.04.2020 | 12.01.2024

Pracownia Naukoznawstwa

Dział Wydawniczy IHN PAN

pok. A27

tel. +48 22 65 72 858

dyżury: pt. 11:00–14.00

email: dorotapeczlewicz@gmail.com

D.Kozłowska

Zainteresowania naukowe

 • historia nauk przyrodniczych
 • historia nauk technicznych

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 1985 magisterium w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnienie

 • 1985– Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2007– sekretarz Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN
 • 2009– sekretarz redakcji „Nauka Polska Jej Potrzeby Organizacji
 • 2012– członek redakcji „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”

Wybrane publikacje

Artykuły

 • Bibliografia historii nauki i techniki za 2020 rok (Wybór), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 30, 2021, nr 2, s. 429–471.
 • Bibliografia historii nauki i techniki za 2019 rok (Wybór), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 29, 2020, nr 2, s. 247–
 • Bibliografia historii nauki w Instytucie Historii Nauki PAN, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 65, 2020, nr 4, s. 123–131.
 • Bibliografia historii nauki polskiej za 2018 rok (Wybór), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 28, 2019, nr 2, s. 179–224.
 • Bibliografia wybranych prac profesora Jerzego Róziewicza za lata 1963–2007, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 54, 2009, nr 3–4, s. 17–30.
 • Polscy twórcy kartografii Syberii w XIX wieku (w świetle materiałów bliograficznych Bolesława Olszewicza), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 8, 1999, nr 1, s. 93–109; współautorka: Wiesława Wernerowa.
 • Spuścizna naukowa Leonarda Jaczewskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 7, 1998, nr 2, s. 155–186.
 • Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sekcja Historii 2. Geografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 40, 1995, nr 1, s. 207–210.
 • XV Ogólnopolska konferencja historyków kartografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 40, 1995, nr 1, s. 210–212.
 • Wkład Leonarda Jaczewskiego w tworzenie nauki o wiecznej marzłoci, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 3, 1994, nr 2, s. 137–161.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT