Dr Michał Piekarski (IHN PAN) laureatem Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki poświęconej historii nauki i techniki wydanej w 2017 roku

03.10.2018 | 21.10.2019

Szósta edycja konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki z historii nauki i techniki wydanej w 2017 roku została uroczyście rozstrzygnięta w Płońsku dnia 1 października 2018.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku i otworzyło ją powitanie gości przez pana Andrzeja Pietrasika, Burmistrza Miasta Płońska. Ceremonii towarzyszył popularnonaukowy wykład dr Danuty Ciesielskiej (Instytut Historii Nauki PAN) o powstaniu i dokonaniach Polskiej Szkoły Matematycznej.

Głównym punktem ceremonii było ogłoszenie laureata Nagrody. Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza, przedstawił wszystkie zgłoszone w tym roku publikacje oraz ogłosił werdykt Kapituły. Nagroda przyznana została dr Michałowi Piekarskiemu za książkę Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944 (Instytut Historii Nauki PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2017, Seria Monografie z Dziejów Oświaty, t. XLVIII).

Wręczenie Nagrody im. Jana Jędrzejewicza. Od lewej: Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik, dr Michał Piekarski, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Elżbieta Wiśniewska ©Pracownia Dokumentacji Dziejów Płońska 2018

Ze względu na bardzo wysoki poziom konkursu, Kapituła postanowiła w tym roku także wyróżnić dr Macieja Jasińskiego (IHN PAN) za książkę Stanisław Lubieniecki i astronomia kometarna XVII stulecia (Instytut Historii Nauki PAN, ASPRA-JR, Warszawa 2017, Seria Bibliotheca Heveliana, t. II) oraz dr hab. Iwonę H. Pugacewicz za pracę Batignolles 1842-1874. Edukacja Wielkiej Emigracji (Instytut Historii Nauki PAN, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, ASPRA-JR, Warszawa 2017).

Następnie zgromadzeni goście wysłuchali wykładu Laureata, który przybliżył postać Adolfa Chybińskiego oraz środowisko muzykologów we Lwowie w czasach II Rzeczypospolitej.

Uroczystość zamknęło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Jana Jędrzejewicza.

Barbara Bienias

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT