Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 58 (2021)

18.05.2022

Artykuły Katarzyna Buczek, „Dla Pana Jentza wysyłającego się za granicę”. Edukacyjna podróż krzemienieckiego nauczyciela, s. 11 Katarzyna Dormus, Zarys dziejów pierwszego gimnazjum żeńskiego w Krakowie (1896–1948), s. 29 Anna Landau-Czajka, Inne kraje – inni ludzie. Państwa, ludy, narody w podręcznikach szkolnych dla klas I–III w latach 2000–2020, s. 49 Mirosław Łapot, Miejski Komitet Opieki Pozaszkolnej […]

Dissertations on the History of Education – contact info

09.04.2021

L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences Nowy Świat 72, room A10 00-330 Warszawa (Warsaw, Poland) PL ISSN 0080-4754. phone: (+48) 22 657 28 63 (room A10) or (+48) 22 826 87 54; (+48) 22 657 27 46 (front office) e-mail: rozprawy@ihnpan.pl or ihn@ihnpan.pl (front office)


Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION