Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 58 (2021)

18.05.2022

Artykuły Katarzyna Buczek, „Dla Pana Jentza wysyłającego się za granicę”. Edukacyjna podróż krzemienieckiego nauczyciela, s. 11 Katarzyna Dormus, Zarys dziejów pierwszego gimnazjum żeńskiego w Krakowie (1896–1948), s. 29 Anna Landau-Czajka, Inne kraje – inni ludzie. Państwa, ludy, narody w podręcznikach szkolnych dla klas I–III w latach 2000–2020, s. 49 Mirosław Łapot, Miejski Komitet Opieki Pozaszkolnej […]

Dissertations on the History of Education – Editorial Board

09.04.2021

Editor-in-Chief prof. PAN dr hab. Joanna Schiller-Walicka   Editorial Secretary dr Michał Piekarski   Proofreading and linguistic consultation dr hab. Jan Szumski (Russian) Anna Mędrzecka, MA (Polish) Michał Jasiński, MA (English)   Editorial Board Kalina Bartnicka Daniel Beauvois (France) Tadeusz Bieńkowski † Julian Dybiec John Connelly (USA) David Frick (USA) Mikołaj Getka-Kenig Leonid Gorizontov (Russia) Wiesław Jamrożek […]

Dissertations on the History of Education – contact info

09.04.2021

L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences Nowy Świat 72, room A10 00-330 Warszawa (Warsaw, Poland) PL ISSN 0080-4754. phone: (+48) 22 657 28 63 (room A10) or (+48) 22 826 87 54; (+48) 22 657 27 46 (front office) e-mail: rozprawy@ihnpan.pl or ihn@ihnpan.pl (front office)


Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION