Granty Scientific Instrument Society w roku 2023

02.11.2022 | 02.11.2022

Scientific Instrument Society (SIS) otworzyło nabór wniosków na małe granty (do 750 funtów) na badania nad historią instrumentów naukowych. Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 GMT, w piątek 6 stycznia 2023 r. Wnioskodawcy nie muszą mieć żadnej przynależności instytucjonalnej, a wnioski na kwotę niższą niż maksymalna dotacja są równie mile widziane. Odpowiednio skonstruowany wniosek, który ma wyraźny związek z działalnością SIS, realistyczny harmonogram i dobrze określony problem badawczy to najważniejsze czynniki, jakie komisja grantowa będzie brać pod uwagę. O grant mogą wnioskować obywatele z dowolnego kraju, zarówno członkowie SIS, jak i osoby niebędące członkami Towarzystwa. Grant będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania (z wyjątkiem posiłków) i pozyskania kopii niezbędnych materiałów (skany, kserokopie etc.).

Więcej informacji o warunkach przyznawania grantów, jak również odpowiedni formularz, można znaleźć na stronie https://scientificinstrumentsociety.org/grants/
Przykłady wcześniejszych zwycięskich grantobiorców można znaleźć na https://scientificinstrumentsociety.org/blog/
oraz
https://scientificinstrumentsociety.org/grants/previously-supported-projects/

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT