Historia badań radiacyjnych w Polsce 14 Listopad 2011, Pałac Staszica, Warszawa

20.02.2014 | 17.04.2022

 

 

Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Historii Nauki
im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Konferencja zorganizowana z okazji

Międzynarodowego Roku Chemii

Patronat Honorowy:

Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Przewodniczący Komitetu Chemii PAN:

prof. dr hab. Janusz Lipkowski

 

Komitet Programowy:

prof. dr hab. Adam Hulanicki

prof. dr hab. Halina Lichocka

mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak

prof. dr hab. Stefan Zamecki

prof. dr hab. Leszek Zasztowt

 

 

 

PROGRAM

14 listopada 2011 r. godz. 10:00- 15:00
Warszawa, ul Nowy Świat 72, Pałac Staszica
sala Marii Skłodowskiej-Curie

10:00 otwarcie konferencji – prof. dr hab. Janusz Lipkowski

10:10 prof. dr hab. Adam Hulanicki – Układ okresowy pierwiastków

w świetle wyników prac Marii Skłodowskiej-Curie

10:30 prof. dr hab. Halina Lichocka – Polskie badania radiacyjne w

okresie wczesnego rozwoju nauki o promieniotwórczości

10:50 prof. dr hab. Zbigniew Wójcik – Początki stosowania metod

promieniotwórczych w geologii w Polsce

11:10 dr Zbigniew Wielogórski – Maria Skłodowska-Curie i Piotr

Curie w epokowym roku 1898

11:30 dr Marcin Dolecki – Prace Ludwika Brunera w zakresie

promieniotwórczości

11:50 dyskusja

Przerwa godz. 12:20 -13:00

13:00 prof. dr hab. Zbigniew P. Zagórski, dr Ewa M. Kornacka – Historia

badań radiacyjnych w Polsce po II wojnie światowej

13:20 prof. dr hab. Andrzej Czerwiński – Wpływ odkryć Marii

Skłodowskiej-Curie na rozwój chemii

13:40 prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski – Chemia radiacyjna

i radiochemia w Polsce – sto lat później

14:00 prof. dr hab. Jan Piskurewicz – Kontakty Marii Skłodowskiej-

Curie z uczonymi czechosłowackimi – w świetle jej korespondencji

14:20 dr inż. Grzegorz Jezierski – Muzeum Lamp Rentgenowskich

14:40 dyskusja

15:00 zakończenie konferencji

 

 

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT