Konferencja naukowa „Komisja Edukacji Narodowej: Ludzie i dzieło w dialogu pokoleń”, Kraków 14-15 X 2013 r.

27.02.2014 | 17.04.2022

Instytut Historii i Katedra Historii Oświaty i Wychowania

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Instytut Historii Nauki PAN

przy współpracy

Towarzystwa Historii Edukacji

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń

Kraków 14-15 X 2013 r.

 

W dniu 14 października 2013 upłynie 240 lat od powołania przez Sejm Rzeczypospolitej Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej, pierwszej na ziemiach polskich instytucji oświaty publicznej. Komisja Edukacji Narodowej dokonała zasadniczych reform polskiego szkolnictwa, wprowadzając model wychowania patriotyczno-obywatelskiego i szeroki program kształcenia w duchu idei oświecenia. Dzieło Komisji stało się wzorem dla Europy, a dla przyszłych pokoleń Polaków inspiracją do podejmowania postępowych reform oświatowych. Chcąc uczcić to wydarzenie, Instytut Historii, Katedra Historii Oświaty i Wychowania UP w Krakowie, Instytut Historii Nauki PAN zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, której tematyka będzie się koncentrować wokół następujących zagadnień:

  1. Czasy stanisławowskie odczytane na nowo – ludzie i projekty.
  2. Komisja Edukacji Narodowej: geneza i założenia, bohaterowie (z perspektywy lat i pokoleń, oceny i komentarze, panteon narodowy).
  3. Realizacja reformy edukacji Komisji Edukacji Narodowej z perspektywy utraty niepodległości.
  4. Komisja Edukacji Narodowej w tradycji i piśmiennictwie.
  5. Komisja Edukacji Narodowej – stan badań i perspektywy.
  6. Europeizacja oświaty polskiej (ideały wczoraj i dziś, międzynarodowe oddziaływanie idei).
  7. Projekty edukacyjne Komisji Edukacji Narodowej źródłem współczesnych wartości edukacyjnych.
  8. Wartość edukacji – edukacja narzędziem polityki państwa, wartość poznawcza i wychowawcza współczesnego kształcenia.
  9. Nauczyciel: zawód – powołanie (status nauczyciela, feminizacja zawodu nauczycielskiego, wzorce uniwersalne i lokalne, pragmatyka zawodu, kształcenie nauczycieli).

KARTA ZGŁOSZENIA

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT