Pracownia Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych

Pracownicy

Zakres i główne kierunki badań

Pracownia Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych została powołana, na wniosek dyrektora IHN PAN dr hab. Jacka Soszyńskiego, prof. PAN, na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu w dniu 30 styczna 2020 roku. Zespół wywodzi się z funkcjonujących w przeszłości Sekcji i dlatego wspólne projekty będą dopiero tworzone.

Na problematykę badań pracowników składają się następujące obszary:

 • rozwój nauk medycznych na ziemiach polskich,
 • historia bromatologii: rola żywności jako źródła składników odżywczych i interakcje między żywnością a lekami,
 • ochrona polskiego dziedzictwa przyrodniczego,
 • dzieje współpracy polskich przyrodników z przedstawicielami ośrodków europejskich, południowoamerykańskich i dalekowschodnich,
 • historia kolekcji przyrodniczych i muzealnictwa techniki na ziemiach polskich.

Tematy badawcze

 • Wileńska medycyna w II RP (prof. dr hab. Bożena Urbanek).
 • Rozwój nauk medycznych w Polsce po zakończeniu II wojny światowej (dr hab. Magdalena Paciorek, prof. PAN).
 • Problem fałszowania produktów spożywczych na łamach polskich czasopism i publikacji naukowych z drugiej połowy XIX wieku (dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN).
 • Fotografie na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych” 1919–1939 (dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN).
 • Żywienie w ośrodkach karnych (dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN).
 • Ochrona dziedzictwa geologicznego i górniczego (dr hab. Andrzej Wójcik, prof. PAN)
 • Dzieje polskich geologów i górników oraz ich dokonań zawodowych (XVII–XX w.) w Polsce i na świecie (dr hab. Andrzej Wójcik, prof. PAN).
 • Losy i dokonania zawodowe polskich absolwentów europejskich szkół górniczych (XVIII–XIX w.) (dr hab. Andrzej Wójcik, prof. PAN).
 • Polsko-francuskie związki naukowe w osiemnastym i dziewiętnastym wieku (dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN).
 • Poszukiwanie pamiątek polskiego dziedzictwa naukowego we Francji (dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN).
 • Historia badań Puszczy Białowieskiej i ochrony przyrody (dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN).
 • Historia dziewiętnastowiecznych kolekcji przyrodniczych (dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN).
 • Historia Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej współpracy w XIX wieku (dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN).
 • Gabinety osobliwości jako protomuzea nauki (dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN).
 • Zbiory Gabinetu Historii Naturalnej księżnej Anny Jabłonowskiej na podstawie dokumentów petersburskiego Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk (dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN).
 • Warszawskie niezaistniałe muzeum historii naturalnej (dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN).
 • Antonina Leśniewska – historia walki o wyższe farmaceutyczne wykształcenie kobiet (dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN).

Projekty naukowe

 • Słowniki Biograficzne Polskich Uczonych. Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski. Okres realizacji 2019–2023. Projekt realizowany przez Polską Akademię Umiejętności, finansowany przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (wykonawca dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN).
 • Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych wniosek 466996 na rok 2020, „Innowacje w rolnictwie w XVIII w.: tradycje i współczesność́. Pamięci Anny z Sapiehów Jabłonowskiej” (kierownik dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN).

Zebrania naukowe

 • Seminarium z historii nauk przyrodniczych i medycznych.
 • Comiesięczne seminaria doktorskie z cyklu Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku (prof. dr hab. Bożena Urbanek, dr hab. Magdalena Paciorek, prof. PAN).
 • Coroczny Przegląd Prac Magisterskich w Zakresie Historii Farmacji karnych (dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN).
 • Cykliczne posiedzenia Zawód, który wypromował naukę współorganizowane z Sekcją Historii Farmacji Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT