Pracownia Historii Nauk Ścisłych

Pracownicy

Zakres i główne kierunki badań

Prowadzone w pracowni badania koncentrują się przede wszystkim na wybranych aspektach nauk szczegółowych, dotyczących zarówno problemów powszechnej historii nauki, jak i dziejów nauki na ziemiach polskich, obejmując przy tym w zasadzie cały okres rozwoju nauki, od starożytności do XX stulecia. Ważną część stanowią badania kopernikańskie, podążające ścieżką wytyczoną przez takich uczonych jak prof. prof. Aleksander Birkenmajer, Paweł Czartoryski i Jerzy Dobrzycki.

Badacze skupieni w pracowni budowali i budują swój warsztat historyka nauki, mając za sobą studia zarówno na kierunkach ścisłych (astronomia, chemia, matematyka), jak i humanistycznych (filologie, historia).

Pod egidą pracowni powstają kolejne tomy renomowanej serii „Studia Copernicana” i nowo powstałej serii „Bibliotheca Heveliana”, związanej z międzynarodowym projektem realizowanym pod patronatem Union Académique Internationale.

Dodatkowe informacje o zainteresowaniach, realizowanych projektach i publikacjach są dostępne na stronach członków pracowni.

Zebrania naukowe

Pracownia organizuje comiesięczne Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, na którym wyniki swych badań przedstawiają jej członkowie oraz zaproszeni uczeni, polscy i zagraniczni.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT