Iwona Arabas, PhD, DSc

22.03.2022 | 22.03.2023

Associate Professor

History of Natural and Medical Sciences Research Unit – supervisor

Room: A19

Office hours: Tuesday 10:30am–12:30pm, Thursday 10am–12pm

Phone: +48 22 65 72 748

E-mail: iarabas@wp.pl

ORCID: 0000-0002-1194-984X

I.Arabas

Academic interests

My academic interests combine the history of natural sciences and museology, and my research is focused on the role of cabinets of curiosities as proto-museums of science. My work is based on documents and exhibits found in the Russian archives and museums, testifying to the splendour of Princess Anna of Sapieha Jabłonowska’s natural history cabinet in Siemiatycze in Podlasie.

Education, academic degrees and titles

 • 2008 – postgraduate diploma in Museology at the Institute of Art History, University of Warsaw
 • 2007 – DSc (habilitacja) at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (based on the monograph publication: Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006).
 • 1994 – PhD in History at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (dissertation title: Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX wieku, supervisor: Prof. Barbara Kuźnicka)
 • 1982 – MPharm at the Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw

Employment

 • since 2009 – Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw – lecturer
 • 1997–2019 – Museum of Pharmacy – director
 • since 1986 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – Research Assistant, Assistant Professor, Associate Professor, supervisor of the Doctoral School (2015–2017)
 • 1982–1987 – Farmacja Polska – Editorial Assistant
 • 1982–1986 – pharmacist

Supervision of dissertations and theses

 • 2017 – supervision of Katarzyna Sudoł’s doctoral dissertation (Rozwój farmacji stosowanej na podstawie reklamy farmaceutycznej na polskim rynku w latach 1875–1939)
 • 2010–2018 – supervision of 11 Master’s theses

International experience

 • 2017 – presiding over the 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Warsaw, 12–15 September
 • 1996–2018 – research stays in archives and libraries in Slovakia (1996, 1998), Hungary (1995), Spain (1997, 2018), Japan (1996, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, 2014), Lithuania (2000, 2001, 2003), France (2014), Czechia (2015), Ukraine (2006), and Russia (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018)

Participation in national and international research projects

 • Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata (Ministry of Culture and National Heritage; project no. 461) – principal grant investigator
 • Rearanżacja Muzeum Farmacji (National Institute for Museums and Public Collections; project no. NIMOZ 5 87/16/A1) – principal grant investigator
 • Doskonała nauka (Ministry of Science and Higher Education; module: support for scientific conferences; project no. DNK/SP/466996/2020) – principal grant investigator. The conference Innowacje w rolnictwie w XVIII w.: tradycje i współczesność́. Pamięci Anny z Sapiehów Jabłonowskiej organized by the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • 2019–2021 – Museum for the History of Medicine, Medical University of Warsaw – member of the Programme Council
 • since 2018 – Częstochowa Museum – member of the board
 • 2017–2021 – Asia and Pacific Museum – member of the board
 • 2016–2021 – Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw – member of the Biomedical and Humanistic Fundamentals of Pharmacy Programme Council
 • since 2015 – Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae
 • since 2014 – Farmacja Polska – member of the editorial board
 • since 2012 – Archives of the Polish Academy of Sciences – member of the Scientific Council
 • since 2012 – Committee for the History of Science and Technology, Polish Academy of Sciences – vice-president
 • since 2007 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – member of the Scientific Council
 • since 2002 – Association of Polish Museologists – founding member
 • since 1982 – Polish Pharmaceutical Society; member of the Board (since 2017), president of the Warsaw Branch (since 2021), member of the Board of the Section for the History of Pharmacy (since 1989)

Membership in scientific societies and organisations

 • since 2016 – Polish Society for the History of Medical Sciences – founding member
 • since 2015 – Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae
 • since 2009 – Académie internationale d’histoire de la pharmacie
 • since 2007 – International Council of Museums
 • since 2002 – Association of Polish Museologists
 • since 1999 – International Society for the History of Pharmacy
 • since 1989 – Polish Pharmaceutical Society – treasurer, vice-president of the Warsaw Branch, member of the board of the Section for the History of Pharmacy

Scholarships and prizes

 • 2017 – The Silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis, awarded by the Minister of Culture and National Heritage
 • 2017 – The 70th Anniversary of the Polish Scientific Society Medal for the organisation of the 43rd International Congress for the History of Pharmacy
 • 2016 – The Third-Degree Team Award of the Rector of the Medical University of Warsaw for organisational achievements
 • 2014 – The Gold Medal for many years of service
 • 2007 – Honorary membership of the Polish Pharmaceutical Society
 • 2006 – The Bronze Medal for Merit to Culture – Gloria Artis, awarded by the Minister of Culture and National Heritage
 • 2000 – The Ignacy Łukasiewicz Medal for outstanding services to Polish pharmacy, awarded by the Polish Pharmaceutical Society
 • 1995 – 2nd prize for a doctoral dissertation in the Klemens Szaniawski Competition of the Stefan Batory Foundation and the Society for the Promotion and Propagation of Sciences

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Res pharmaceuticae. Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej – Oddział Muzeum Warszawy. Antonina Leśniewska Museum of Pharmacy – Branch of the Museum of Warsaw, Muzeum Warszawy, Warszawa 2017, ss. 266.
 • Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata. Cultural legacy of a Warsaw pharmacist Ferdynand Karo in the context of cataloguing the world, Muzeum Warszawy, Warszawa 2015, ss. 120.
 • Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2006, ss. 410.
 • Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX wieku, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 1995, ss. 180.

Editorial work (books and journals)

 • Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728–1800), Monografia pod redakcją Iwony Arabas i Roberta Księżopolskiego, Warszawa-Ciechanowiec 2021, s. 169–183. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, ISBN 978-83-86062-74-4, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ISBN 978-83-62374-39-7.
 • Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, red. Iwona Arabas i in., Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM, Warszawa 2016, ss. 248.
 • Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, red. Iwona Arabas, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2000, ss. 150.

Translations

 • Nieprzetartym szlakiem. Wspomnienia pionierskiej farmaceutki Antoniny Leśniewskiej, oprac. Władimir Liewtow, tłum. i wstępem poprzedziła Iwona Arabas, Instytut Polski, Petersburg 2017, ss. 102.

Chapters in edited volumes

 • O naukach przyrodniczych na dworze księżnej Anny Pauliny z Sapiehów Jabłonowskiej, [w:] Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku / pod redakcją Bożeny Popiołek, Anny Penkały-Jastrzębskiej i Konrada Pyzla, Kraków 2021 s. 197–220. Wydawnictwo Libron, Kraków, ISBN 978-83-66269-54.
 • Rośliny egzotyczne w dobrach Anny Jabłonowskiej: uprawa i obecność w siemiatyckim Gabinecie Historii Narodowej, [w:] Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728–1800), Monografia pod redakcją Iwony Arabas i Roberta Księżopolskiego, Warszawa-Ciechanowiec 2021, s. 169-183. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, ISBN 978-83-86062-74-4, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ISBN 978-83-62374-39-7 (with Larysa Bondar).
 • Wstęp, [w:] Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728–1800), Monografia pod redakcją Iwony Arabas i Roberta Księżopolskiego, Warszawa-Ciechanowiec 2021, s. 7–19. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, ISBN 978-83-86062-74-4, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ISBN 978-83-62374-39-7 (with R. Księżopolski, D. Łapiak).
 • Od uniwersyteckiego laboratorium w Warszawskim gabinecie Farmaceutycznym do wirtualnej apteki, [w:] Pamiętnik XXIX Sympozjum Historii Farmacji. Płock 2020, Laboratorium apteczne kolebką przemysłu farmaceutycznego, pod redakcją Lidii Marii Czyż, Rzeszów 2021, s. 37–43. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, ISBN 978-83-66483-25-5 (with M. Byliniak).
 • Источники для изучения истории естественного кабинета герцогини Анны Яблоновской в собрании спбф АРАН, [w:] Müller’s Conference: continuity and traditions in preserving and studying documentary academic heritage, red. Irina Tunkina, Renome, Petersburg 2018, s. 263–279 (with Larysa Bodnar).
 • Nauki przyrodnicze i medyczne – natura a człowiek, [w:] Eseje o stuleciu, Lesko 2018, s. 258–262, ISBN: 978-83-7576-368-3.
 • Natural and Medicinal Sciences – Nature and Man, [w:] Poland 100 Years, Lesko 2018, s. 456–467, ISBN: 978-83-7576-366-9 / Nauki przyrodnicze i medyczne – natura a człowiek [w:] Polska 100 lat, Lesko 2018, s. 456–467, ISBN: 978-83-7576-365-2.
 • A case study of the role of 18th-century natural history cabinets as vehicles of knowledge transfer to the society, [w:] Grenzüberschreitungen in der Pharmazie, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, red. Christoph Friedrich, Wolf-Dieter Müller-Jahncke, Sabine Anangnostou, Stuttgart 2017, s. 33–54.
 • Ksiądz Remigiusz Ładowski, pijar (1738–1798) – popularyzator wiedzy przyrodniczej, [w:] Ksiądz Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej, red. Norbert Dariusz Tomaszewski, Muzeum Rolnictwa, Ciechanowiec 2016, s. 5–25.
 • Od gabinetu do wydziału. Historia przekształcenia rzemieślniczej profesji w naukę uniwersytecką. From one office to an academic department: History of transformation of a craft Profession into a university discipline, [w:] Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, red. Iwona Arabas i in., Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM, Warszawa 2016, s. 9–64.
 • Medicinal and magical plants in Polish studies of the Ainu culture, [w:] 42nd International Congress for the History of Pharmacy “The exchange of pharmaceutical knowledge between East and West”, International Society for the History of Pharmacy, Stambuł 2016, s. 337–341 (with Shoji Asada).
 • Królestwo roślin w zbiorach księżnej Anny Jabłonowskiej, [w:] Jabłonowscy. W kraju i poza jego granicami, red. Norbert Dariusz Tomaszewski, Muzeum Rolnictwa, Ciechanowiec 2015, s. 7–33.
 • „Salus aegroti suprema lex”. Refleksja z pogranicza nauki i sztuki, [w:] Kodeks Etyki Aptekarza, Narodowa Izba Aptekarska, Warszawa 2013, s. 43–54.
 • Petersburskie ślady kolekcji Anny ks. Jabłonowskiej z Siemiatycz, [w:] Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę, red. Norbert Dariusz Tomaszewski, Muzeum Rolnictwa, Ciechanowiec 2011, s. 9–27.
 • Encyklopedie zdrowia w „epoce ciekawości”, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy, red. Iwona Dacka-Górzyńska, Joanna Partyka, DiG, Warszawa 2009, s. 257–267.

Articles

 • Droga do opieki farmaceutycznej w Polsce – praktyka, definicje i ustawa, „Farmacja Polska”, 77, 2021, nr 1, s. 34–39. ISSN 0014-8261 (print); ISSN 2544-8552 (on-line) (with M. Byliniak, K. Galon).
 • Nie tylko kurs historii naturalnej. Księżnej Anny Jabłonowskiej zbiór „wszystkich przedmiotów dociekań człowieka”, „Kwrtalnik Historii Nauki i Techniki”, 66, 2021, s. 137–160. DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.005.13389 (with L. Bondar, L. Czechowicz).
 • Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728–1800), „Medycyna Nowożytna”, 27, 2021, z. 1, s.151–154. DOI 10.4467/12311960MN.21.010.14223
 • New Raw Materials from the New World: Transfer of Knowledge to Polish Pharmacies, “Organon”, t. 52, 2020, s. 31–46, DOI 10.4467/00786500.ORG.20.002.12928
 • Искусственный кабинет княгини Анны Яблоновской в Семятыче: польская «кунсткамера» XVIII в. [Iskusstvennyy kabinet knyagini Anny Yablonovskoy v Semyatyche: pol’skaya «kunstkamera» XVIII v.], „Кунсткамера” („Kunstkamera”), t. 3, 2020 nr 4 (10), s. 87–104. [czasopismo Muzeum Antropologii i Etnografii (Kunstkamera) im. Piotra Wielkiego Rosyjskiej Akademii Nauks]. DOI 10.31250/2618-8619-2020-4(10)-00-00 (with L. D. Bondar).
 • Podlaska kolekcja roślin księżnej Anny Jabłonowskiej, „Herbalism” nr 1(5) / 2019, s. 42–56.
 • Legendarne surowce lecznicze pochodzenia morskiego: historia z ciągiem dalszym, „Farmacja Polska”, 75, 2019, s. 692–697 (with M. Biniecka, L.M. Czyż, S. Tulik).
 • Polish studies of the medical traditions of the Ainu, „Organon” 2015, t. 47, s. 5–13 (with Shoji Asada).
 • Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, t. 6, nr 1, s. 370–382 (with Magdalena Ciepłowska).
 • Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Historia i współczesność, „Thesaurus Apothecarii” 2013, t. 7, s. 63–81 (with Paula Alaborska and Marcin Więcek).
 • Apteczka dla kucharza zawsze otworem stać musi, „Archivarius Visegradensis” 2013, t. 1, s. 277–284.
 • Leczenie bursztynem dawniej i dziś, „Farmacja Polska” 2013, t. 69, nr 1, s. 32–36 (with Alicja Pielińska and Joanna Popiołek).
 • Ocalałe z moskiewskiej pożogi. Materialne ślady świetności przyrodniczej kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2013, nr 1–4, s. 12–17 (with Natalia Smirnowa, Julia Krasnobajewa, Siergiej Kowalenko).
 • Zielniki flory syberyjskiej Ferdynanda Karo w zbiorach europejskich ogrodów botanicznych, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2012, t. 16, s. 233–241.
 • Niezrealizowany projekt narodowego muzeum historii naturalnej księżnej Anny Jabłonowskiej, „Kwartalnik Historii Nauki” 2012, t. 57, nr 3–4, s. 166–180.
 • Z dziejów aptekarstwa. Czy Galen był aptekarzem?, „Aptekarz Polski” 2011, nr 9 (39e), s. 46–49.
 • Aptekarz wojskowy Ferdynand Karo i jego syberyjskie peregrynacje, [w:] Pamiętnik XIX Sympozjum Historii Farmacji „Apteki, aptekarze, aptekarstwo”, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Sanok 2010, s. 1–6.
 • “Blazing the trail”: Antonina Leśniewska’s published memoirs documenting her pathfinder role in opening the perspectives for pharmaceutical education for women, [w:] 40th International Congress for the History of Pharmacy, International Society for the History of Pharmacy, Berlin 2011, s. 1–6 (online).
 • Aptekarze i lekarze jako kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa, „Apothecaria Bydgostiana” 2010, t. 11, s. 54–60.
 • Krótka historia reklamy farmaceutycznej „Kto sekret zna, o zdrowie dba”, „Farmacja Polska” 2009, t. 65, nr 1, s. 41–45 (with Anita Chodkowska).
 • Losy kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej na podstawie dokumentów z Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2009, t. 54, nr 2, s. 95–108.
 • Przyrodnicy, kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2009, t. 54, nr 1, s. 115–130.
 • Badacz flory syberyjskiej mgr farm. Ferdynand Karo, „Apothecaria Bydgostiana” 2008, t. 10, s. 19–24.
 • Nature, art and science in the cabinets of curiosities, [w:] 38th International Congress for the History of Pharmacy, International Society for the History of Pharmacy, Sewilla 2007, s. 1–6 (online).

Review essays and reviews

 • Book review. Joanna Partyka. Między a Encyklopedią: Europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy Between Scientia Curiosa and Encyclopedia: European contexts for old Polish compendiums of knowledge. Warsaw: (Publishing House of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences), 2019. 224 pp. ISBN: 978-83-66076-54-9, “HoST -Journal of History of Science and Technology”, vol. 15, no. 2, 2021, pp. 187–189.
 • Joanna Partyka, „Między scientia curiosa a encyklopedią. Europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, ss.224, “Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, t. 65, 2020, nr 2, s. 131–134. DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.025.12858

Reviews of doctoral dissertations

 • dr Krzysztof Koniewicz, Analiza przepisów kosmetycznych w XIX-wiecznych manuałach aptekarskich w oparciu o kolekcję Muzeum Farmacji UJ CM (Collegium Medicum, Jagiellonian University, Pharmacy, 2021).
 • Marek Lysko, Historia powstania i działalności Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosonowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Medical University of Silesia in Katowice, Pharmacy, 2021).
 • Anton Bartunek, Historický vývoj farmaceutického vzdelávania vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska v rokach 1918–2018 (Institute of History, Faculty of Art, University of Prešov (Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity), 2019).
 • Lidia Maria Czyż, Wpływ postępów wiedzy farmaceutycznej i czynników kulturowych na kształtowanie się systemu zaopatrzenia farmaceutycznego w Polsce w latach 1944–2004 na przykładzie Podkarpacia (University of Rzeszów, 2016).
 • Maciej Bilek, Dzieje aptek w powiecie nowosądeckim do 1951 roku, (Jagiellonian University, 2009).

Other

 • Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych w 2020 r., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2021, Issue 3, 248–251, Online publication: 17th September 2021.
 • Wspomnienie o prof. dr hab. Barbarze Kuźnickiej, „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, XXX (LV), Warszawa 2021, 245–248.
 • Marzenie księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej o narodowym muzeum przyrodniczym, Silva Rerum, Pasaż Wiedzy, copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie https://www.wilanow-palac.pl/ (access since 22.04.2021)
 • Rola gabinetów historii naturalnej w poznaniu egzotycznych roślin leczniczych, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 58th Congress of the Polish Botanical Society, Botanika bez granic, Botany without borders, Streszczenia Referatów i Plakatów, 58. Zjazdu PTB, Abstracts of Lectures and Postersof the 58th PBS Congress, Redakcja, Editor Ludwik Frey, s. 140, (https://58zjazdptb.botany.pl/zjazd-info/Streszczenia_Referaty.pdf date of access 22.07.2019)
 • Święto polskiej farmacji w Instytucie Polskim w Madrycie, „Farmacja Polska”, 74, 2018, s. 411–412 (with Lidia Maria Czyż).
 • Statuetka mgr farm. Antoniny Leśniewskiej wręczona szczególnie zasłużonym dla rozwoju historii farmacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 63, 2018, s.220–224 (with Lidia Maria Czyż).
 • Festiwal Nauki, O księżnej Jabłonowskiej, która „pierwsza w kraju naszym […] historii naturalnej naukę zaszczepić wielkim kosztem przedsięwzięła…”, „Medycyna, dydaktyka wychowanie”, 50, 2018, 10, s. 34–36.
 • Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: promocja wspomnień magistry Antoniny Leśniewskiej w Instytucie Polskim w St. Petersburgu, „Farmacja Polska”, 74, 2018, s. 356–359 (with Lidia Maria Czyż).
 • Activities of Maria Skłodowska-Curie and Antonina Leśniewska during the First World War, „Sbornik Prednasek z Dejin Farmacie”, 2016, 48.
 • Święto polskiej farmacji w Instytucie Polskim w Madrycie, „Farmacja Polska”, 74, 2018, s. 411–412 (with Lidia Maria Czyż).
 • Statuetka mgr farm. Antoniny Leśniewskiej wręczona szczególnie zasłużonym dla rozwoju historii farmacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 63, 2018, s.220–224 (with Lidia Maria Czyż).
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na stulecie odzyskania niepodległości, „Farmacja Polska”, 74, 2018, s. 651–654 (with Lidia Maria Czyż).
 • Festiwal Nauki. O księżnej Jabłonowskiej, która „pierwsza w kraju naszym […] historii naturalnej naukę zaszczepić wielkim kosztem przedsięwzięła…”, „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie” 2018, t. 50, nr 10, s. 34–36.
 • Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Promocja wspomnień magistry Antoniny Leśniewskiej w Instytucie Polskim w Petersburgu, „Farmacja Polska” 2018, t. 74, nr 6, s. 356–359 (with Lidia Maria Czyż).
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na stulecie odzyskania niepodległości, „Farmacja Polska” 2018, t. 74, nr 11, s. 651–654 (with Lidia Maria Czyż).
 • Statuetka mgr farm. Antoniny Leśniewskiej wręczona szczególnie zasłużonym dla rozwoju historii farmacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2018, t. 63, nr 3, s. 220–224 (with Lidia Maria Czyż).
 • Święto polskiej farmacji w Instytucie Polskim w Madrycie, „Farmacja Polska” 2018, t. 74, nr 7, s. 411–412 (with Lidia Maria Czyż).
 • 2017 – the year of two important pharmaceutical anniversaries in Poland, [w:] 43rd International Congress for the History of Pharmacy, International Society for the History of Pharmacy, Warszawa 2017, s. 32–34.
 • 30 years of the Warsaw Museum of Pharmacy: History and collections, „Česká a slovenská farmacie” 2017, t. 66, nr 1, s. 46 (with Magdalena Ciepłowska).
 • Farmacja na Uniwersytecie, Muzeum UW, Warszawa 2017, ss. 22 (with Adam Tyszkiewicz).
 • Leśniewska Antonina, Polski Petersburg 2017 (online).
 • Pharmacy at the University of Warsaw, Muzeum UW, Warszawa 2017, ss. 22 (with Adam Tyszkiewicz).
 • Prof. dr hab. Stanisław Biniecki (1907–1999) – twórca oryginalnych polskich leków, „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie” 2017, t. 49, nr 1, s. 28–31.
 • Jubileusze polskich historyków farmacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, t. 62, nr 1, ss. 115–118 (with Marcin Więcek).
 • Kobiety i farmacja, „Mówią Wieki” 2017, nr 8, s. 79–80.
 • Sprawozdanie ze 150-lecia urodzin Antoniny Leśniewskiej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, t. 62, nr 2, ss. 214–216.
 • Activities of Maria Skłodowska-Curie and Antonina Leśniewska during the First World War, „Sborník přednášek z dějin farmacie” 2016, t. 48.
 • LEŚNIEWSKA ANTONINA, ЛЕСНЕВСКАЯ АНТОНИНА БОЛЕСЛАВОВНА, Encyklopedia Polski Petersburg, polskaipetersburg.pl/hasla/lesniewska-antonina
 • Biniecki Stanisław, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 1, s. 145–147.
 • Celiński Józef Jan, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 1, s. 238.
 • Fabian Szymon, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 1, s. 399–394.
 • Karo Ferdynand, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 2, s. 169–170.
 • Koskowski Bronisław, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 2, s. 264–265.
 • Torosiewicz Teodor, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 4, s. 299–300.
 • Biograms in: Słownik Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę, redakcja naukowa Bolesław Orłowski, T. I–IV, Warszawa 2015: S. Biniecki, s. 145–147 (I); J.J. Celiński, s. 238 (I); F. Karo, s. 169–170 (II); S. Fabian, s. 393–394 (I), T. Torosiewicz, s. 299–300 (IV)/MD; B. Koskowski, s. 264–265 (II).

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION