Jakub Bajer, PhD

01.02.2021 | 10.10.2023

Assistant Professor

History of Education and Anthropology of Culture Research Unit

Room: A10

Phone: +48 22 65 72 863

Office hours: Tuesday, Friday: 11am–1pm

E-mail: jakub_bajer@wp.pl

ORCID: 0000-0002-8845-7472

J.Bajer

Academic interests

 • History of the Polish School of Oriental Languages in Istanbul (1766–1793)
 • Editing of historical sources
 • Source studies
 • Archival studies, the history of the 18th-century archival collections in the 19th and 20th (archives of King Stanisław August Poniatowski; Prince Franz Xavier of Saxony’s archives; archives of private persons)

Education, academic degrees and titles

 • 2015 PhD in History at the Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań and the Université de Versailles (co-tutelle)
 • 2012 BA in Romance Studies at the Institute of Romance Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • 2011 MA in History at the Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań

Employment

 • 2020– Assistant Professor at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 2016–2019 Assistant Professor at the Institute of History, University of Warsaw

Participation in national and international research projects

 • 2016–2021 editing of Stanisław Kostka Potocki’s letters from 1791 to 1795 in cooperation with the Museum of King John III’s Palace in Wilanów
 • 2016–2019 Między Wiedniem a Warszawą. Międzynarodowa rola i osobista dyplomacja księcia Andrzeja Poniatowskiego (1763–1773) [Between Vienna and Warsaw: International role and personal diplomacy of Prince Andrzej Poniatowski, 1763–1773] (National Science Centre; research stays in Vienna, Berlin, Dresden, Turin, Paris, London, Edinburgh and Kraków) – Principal Investigator

Membership in scientific societies and organisations

 • 2012– Polish Society for 18th-Century Studies – member

Scholarships and prizes

 • 2020–2022 scholarship of the Count August Cieszkowski Foundation
 • 2017 scholarship of the Lanckoroński Foundation for a research stay in Denmark
 • 2016 Polish Society for 18th-Century Studies Prize for the best dissertation on the 18th century
 • 2016 Jan and Suzanne Brzękowski Scholarship of the Société Historique et Littéraire Polonaise (Bibliothèque Polonaise de Paris) for a research stay in France
 • 2014–2015 scholarship of the Centre de recherche du château de Versailles for a research stay in France
 • 2013–2014 scholarship of the Deutscher Akademischer Austauschdienst for a research stay in Germany
 • 2013 Jan and Suzanne Brzękowski Scholarship of the Société Historique et Littéraire Polonaise (Bibliothèque Polonaise de Paris) for a research stay in France
 • 2013 research internship in France under the Erasmus Programme
 • 2013 scholarship of the De Brzezie Lanckoroński Foundation for a research stay in the United Kingdom
 • 2011 First Prize for the best master’s thesis defended at the Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań in 2010/2011, awarded by the Poznań Branch of the Polish Historical Society

Selected publications

Volumes of documents

 • Correspondance du roi Stanislas-Auguste et de Luigi Malabaila di Canale (1765-1773), éd. et élaboration Jakub Bajer, Wyd. IH PAN, Warszawa 2020, 378 ss.

Chapters in edited volumes

 • Przez Turyn do Wiednia. Korespondencja Stanisława Augusta z hrabią Canale [w:] ,,Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzikaˮ? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań, red. Piotr Ugniewski, Warszawa 2020, s. 151–172.
 • Le prix d᾽un attachement: les d᾽Argenson et la Maison de Saxe [w:] Les dynamiques du changement dans l᾽Europe des Lumières, red. Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Teresa Malinowska, Poznań-Paris 2018, s. 229–238.
 • Les archives du prince Xavier de Saxe – un patrimoine européen de la France, de la Pologne et de l᾽Allemagne [w:] Les dynamiques du changement dans l᾽Europe des Lumières, red. Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Teresa Malinowska, Poznań-Paris 2018, s. 403–409.
 • Listy Stanisława Kostki Potockiego do żony Aleksandry z lat 1791–1808 – pytania badawcze [w:] O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice, red. Tomasz Chachulski, Dorota Folga-Januszewska, Warszawa 2018, s. 213–219. [w serii:] „Winckelmann – Potocki. Nowe badania i dokumentyˮ, red. Paweł Jaskanis i Max Kunze, t. 3.
 • Le jeux des Lumières: la clé polono-suédoise dans ,,Les Lois de Minosˮ de Voltaire [w:] Jeux et sports de la Rennaissance à nos jours, red. Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Maciej Serwański, Poznań 2013, s. 225–235.
 • Marie-Thérèse Geoffrin (1699–1777) – caryca Paryża i ambasadorka Polski [w:] „Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet”, red. Agnieszka Jakuboszczak, Przemysław Matusik, Poznań 2012, s. 147–167.
 • Kolekcja rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu [w:] „Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Lublin-Zamość, 27–29 kwietnia 2011 r. Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś”, red. Janusz Łosowski, Elżbieta Markowska, Warszawa 2012, s. 208–213.


Articles

 • Regulaminy i instrukcje Polskiej Szkoły Orientalnej w Stambule z lat 1766, 1772 i 1778, ,,Rozprawy z Dziejów Oświatyˮ, 2021, t. LVIII, s. 209–228.
 • Dzieje archiwum księcia Ksawerego Saskiego – historycznego dziedzictwa Francji, Polski i Niemiec, ,,Studia Źródłoznawczeˮ, 2020, t. 58, s. 171–184.
 • Jakub Bajer, Andrea Mariani, Macocha idealna: aktywność Anny Luizy z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle francuskiej korespondencji dyplomatycznej (1764–1765), „Studia Europaea Gnesnensia”, 2014, nr 10, 281–311.
 • Le Grand Tour du dernier élu de Pologne. Chez Madame Geoffrin (1753–1754), „Studia Europaea Gnesnensia”, 2012, nr 6, s. 241–260.
 • La Maison de Saxe et la reconnaissance du roi Stanislas-Auguste par les cours du Sud (1764–1766), ,,Studia Europaea Gnesnensia”, 2012, nr 5, s. 257–277.

Review essays and reviews

 • Henryk Kocój, Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego, Kraków 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 717, ,,Kwartalnik Historycznyˮ, 2019, t. 126, nr 3, s. 616–622.
 • Wokół wizyty króla saskiego księcia warszawskiego Fryderyka Augusta we Wschowie w 1810 roku, pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa 2009, ss. 99, il., ,,Rocznik Leszczyńskiˮ, 2012, t. 12, s. 274–277.

 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION