dr Jakub Bajer

01.02.2021 | 11.01.2024

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

pok. A10

tel. +48 22 65 72 863

dyżury: czw., pt. 11.00–13.00

e-mail: jakub_bajer@wp.pl

ORCID: 0000-0002-8845-7472

J.Bajer

Zainteresowania naukowe

 • historia Polskiej Szkoły Języków Orientalnych w Stambule (1766-1793)
 • edytorstwo źródeł historycznych
 • źródłoznawstwo
 • archiwoznawstwo, dzieje XVIII-wiecznych zbiorów archiwalnych w XIX i XX wieku (archiwum Stanisława Augusta, archiwum ks. Ksawerego Saskiego, archiwa osób prywatnych)

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2015 doktorat w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Université de Versailles we Francji (co-tutelle)
 • 2012 licencjat z filologii romańskiej w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2011 magisterium z historii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zatrudnienie

 • 2020– adiunkt naukowy w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2016–2019 adiunkt naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2016–2021 prace nad edycją listów Stanisława Kostki Potockiego z lat 1791–1795 w ramach współpracy z Pałacem króla Jana III w Wilanowie
 • 2016–2019 kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki – konkurs Fuga 5; tytuł projektu: ,,Między Wiedniem a Warszawą. Międzynarodowa rola i osobista dyplomacja księcia Andrzeja Poniatowskiego (1763–1773)ˮ; wyjazdy naukowo-badawcze w ramach grantu do Wiednia, Berlina, Drezna, Turynu, Paryża, Londynu, Edynburga i Krakowa

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • 2012– członek Polskiego Towarzystwa do Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

 • 2020–2022 stypendium Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego
 • 2017 stypendium Fundacji Lanckorońskich na pobyt badawczy w Kopenhadze
 • 2016 Nagroda Polskiego Towarzystwa do Badań nad Wiekiem Osiemnastym za najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą wieku osiemnastego
 • 2016 stypendium Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich z Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego (Biblioteki Polskiej) w Paryżu na pobyt badawczy we Francji
 • 2014–2015 stypendium Centre de Recherche du Château de Versailles na pobyt badawczy we Francji
 • 2013–2014 stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na pobyt badawczy w Dreźnie
 • 2013 stypendium Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich z Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego (Biblioteki Polskiej) w Paryżu na pobyt badawczy we Francji
 • 2013 staż naukowo-badawczy w Paryżu w ramach programu Erasmus
 • 2013 stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na pobyt badawczy w Londynie
 • 2011 Nagroda Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii UAM w roku akademickim 2010/2011 – pierwsze miejsce

Wybrane publikacje

Edycje źródłowe

 • Correspondance du roi Stanislas-Auguste et de Luigi Malabaila di Canale (1765-1773), éd. et élaboration Jakub Bajer, Wyd. IH PAN, Warszawa 2020, 378 ss.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Przez Turyn do Wiednia. Korespondencja Stanisława Augusta z hrabią Canale [w:] ,,Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzikaˮ? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań, red. Piotr Ugniewski, Warszawa 2020, s. 151–172.
 • Le prix d᾽un attachement: les d᾽Argenson et la Maison de Saxe [w:] Les dynamiques du changement dans l᾽Europe des Lumières, red. Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Teresa Malinowska, Poznań-Paris 2018, s. 229–238.
 • Les archives du prince Xavier de Saxe – un patrimoine européen de la France, de la Pologne et de l᾽Allemagne [w:] Les dynamiques du changement dans l᾽Europe des Lumières, red. Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Teresa Malinowska, Poznań-Paris 2018, s. 403–409.
 • Listy Stanisława Kostki Potockiego do żony Aleksandry z lat 1791–1808 – pytania badawcze [w:] O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice, red. Tomasz Chachulski, Dorota Folga-Januszewska, Warszawa 2018, s. 213–219. [w serii:] „Winckelmann – Potocki. Nowe badania i dokumentyˮ, red. Paweł Jaskanis i Max Kunze, t. 3.
 • Le jeux des Lumières: la clé polono-suédoise dans ,,Les Lois de Minosˮ de Voltaire [w:] Jeux et sports de la Rennaissance à nos jours, red. Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Maciej Serwański, Poznań 2013, s. 225–235.
 • Marie-Thérèse Geoffrin (1699–1777) – caryca Paryża i ambasadorka Polski [w:] „Kulturowe wzorce a społeczna praktyka. Studia z dziejów kobiet”, red. Agnieszka Jakuboszczak, Przemysław Matusik, Poznań 2012, s. 147–167.
 • Kolekcja rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu [w:] „Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Lublin-Zamość, 27–29 kwietnia 2011 r. Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś”, red. Janusz Łosowski, Elżbieta Markowska, Warszawa 2012, s. 208–213.


Artykuły

 • Regulaminy i instrukcje Polskiej Szkoły Orientalnej w Stambule z lat 1766, 1772 i 1778, ,,Rozprawy z Dziejów Oświatyˮ, 2021, t. LVIII, s. 209–228.
 • Dzieje archiwum księcia Ksawerego Saskiego – historycznego dziedzictwa Francji, Polski i Niemiec, ,,Studia Źródłoznawczeˮ, 2020, t. 58, s. 171–184.
 • Jakub Bajer, Andrea Mariani, Macocha idealna: aktywność Anny Luizy z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle francuskiej korespondencji dyplomatycznej (1764–1765), „Studia Europaea Gnesnensia”, 2014, nr 10, 281–311.
 • Le Grand Tour du dernier élu de Pologne. Chez Madame Geoffrin (1753–1754), „Studia Europaea Gnesnensia”, 2012, nr 6, s. 241–260.
 • La Maison de Saxe et la reconnaissance du roi Stanislas-Auguste par les cours du Sud (1764–1766), ,,Studia Europaea Gnesnensia”, 2012, nr 5, s. 257–277.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Henryk Kocój, Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego, Kraków 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 717, ,,Kwartalnik Historycznyˮ, 2019, t. 126, nr 3, s. 616–622.
 • Wokół wizyty króla saskiego księcia warszawskiego Fryderyka Augusta we Wschowie w 1810 roku, pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa 2009, ss. 99, il., ,,Rocznik Leszczyńskiˮ, 2012, t. 12, s. 274–277.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT