Jan Kozakowski, MA

05.05.2020 | 22.03.2023

IHN PAN Library

Room: A28

Phone: +48 22 65 72 858

Office hours: Monday to Friday, 9am–3pm

E-mail: jkozakowski@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-3418-2231

JKozakowski

Academic interests

The use of new technologies in library activities.

Education, academic degrees and titles

  • 2015: University of Warsaw – Institute of Information and Book Studies – MA in Library and Information Studies (supervisor: dr hab. Jerzy Franke)
  • 2013: University of Warsaw – Institute of Information and Book Studies – BA in Library and Information Studies (supervisor: dr hab. Dariusz Grygrowski)

Employment

  • Since 2019 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – head Librarian
  • 2018 – Kazimierz Sosnkowski Military History Bureau (Faculty of Historical Research) – librarian
  • 2015–2018 – National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw (Scientific Library) – librarian

Selected publications

Chapters in edited volumes

  • Jak informować o zdrowiu publicznym? Porównanie polskich i światowych serwisów informacyjnych tworzonych przez Narodowe Instytuty Zdrowia Publicznego, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne, red. Barbara Sosińska-Kalata, Piotr Tafiłowski, Zuzanna Wiorogórska, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2018, s. 335–347.
  • Digitalizacja prasy dziewiętnastowiecznej na przykładzie warszawskiego dziennika „Echo”, [w:] Od skryptoriów po nowe media: materiały konferencyjne, red. Michalina Stopnicka, Agata Śladowska, Jakub Gruszecki, Koło Naukowe IINiSB UW, Warszawa 2016, s. 23–32.

Articles

  • Biblioteka Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie w latach 1918–1939, „Forum Bibliotek Medycznych” 2017, R. 10, nr 1 (19), s. 341–353.
  • Tradycja i nowoczesność. Wykorzystanie nowych technologii w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, „Przegląd Biblioteczny” 2015, R. 83, z. 3, s. 399–420.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION