mgr Jan Kozakowski

17.10.2019 | 22.03.2023

Biblioteka IHN PAN

pok. A28

tel. +48 22 65 72 858

dyżury: pon.–pt. 9.00–15.00

e-mail: jkozakowski@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-3418-2231

JKozakowski

Zainteresowania naukowe

Wykorzystanie nowych technologii w działalności bibliotek.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

  • 2015: Uniwersytet Warszawski – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych – magister – bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (promotor: dr hab. Jerzy Franke)
  • 2013: Uniwersytet Warszawski – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych – licencjat – bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (promotor: dr hab. Dariusz Grygrowski)

Przebieg pracy zawodowej

  • 2019– Instytut Historii Nauki PAN – kierownik Biblioteki
  • 2018 – Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. Broni Kazimierza Sosnkowskiego (Wydział Badań Historycznych) – bibliotekarz
  • 2015–2018 – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (Biblioteka Naukowa) – bibliotekarz

Najważniejsze publikacje

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Jak informować o zdrowiu publicznym? Porównanie polskich i światowych serwisów informacyjnych tworzonych przez Narodowe Instytuty Zdrowia Publicznego, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne, red. Barbara Sosińska-Kalata, Piotr Tafiłowski, Zuzanna Wiorogórska, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2018, s. 335–347.
  • Digitalizacja prasy dziewiętnastowiecznej na przykładzie warszawskiego dziennika „Echo”, [w:] Od skryptoriów po nowe media : materiały konferencyjne, red. Michalina Stopnicka, Agata Śladowska, Jakub Gruszecki, Koło Naukowe IINiSB UW, Warszawa 2016, s. 23–32.

Artykuły

  • Biblioteka Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie w latach 1918–1939, „Forum Bibliotek Medycznych” 2017, R. 10, nr 1 (19), s. 341–353.
  • Tradycja i nowoczesność. Wykorzystanie nowych technologii w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, „Przegląd Biblioteczny” 2015, R. 83, z. 3, s. 399–420.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT