Prof. Jan Piskurewicz

04.05.2020 | 22.03.2023

Full Professor

History of Education and Anthropology of Culture Research Unit

Room: A21

Phone: +48 22 65 72 730

Office hours: Thursday, 11am–1pm

E-mail: jan.piskurewicz@wp.pl

ORCID: 0000-0002-6891-8593

JPiskurewicz

Academic interests

 • History of science
 • History of the organisation of science
 • Science policy
 • History of education

Education, academic degrees and titles

 • 1978 – MA in history at the Institute of History, University of Warsaw
 • 1985 – PhD in history at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 1996 – Associate Professorship at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Science
 • 2011 – Full Professorship

Employment

 • 2002–2019 – Faculty of Humanities and Faculty of Education, Cardinal Stefan Wyszyński University – Full Professor, Head of the Department of the History of Education (2003–2019)
 • 1998–2003 – Centre for the Studies in Research Policy and Higher Education, University of Warsaw – Assistant Professor
 • 1991–1993 – State Committee for Scientific Research – Head of the Department of Cooperation with Public Science Institutions
 • since 1978 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – respectively: Research Assistant (1978–1985), Assistant Professor (1986–1996), Deputy Director for General Affairs (1993–1995), Head of the Department of the History of Social Sciences, Education, and the Organisation of Science (2007–2015), Full Professor (since 2019)

International experience

 • 2016 – research stay at the Archives de Musée Curie and Archives de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles in Paris with regard to the topic about Marie Curie-Skłodowska’s connections with the French academic community; meetings with French researchers interested in this topic
 • 2014 – research stay at the Bibliothèque nationale de France in Paris with regard to the topic about the connections between Albert Einstein and Marie Curie-Skłodowska
 • 2013 – research stay at the Albert Einstein Archives, Hebrew University of Jerusalem with regard to the topic about the connections between Albert Einstein and Marie Curie-Skłodowska
 • 2012 – study visit with the talk Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku as part of the promotion of my book Z ziemi włoskiej dla Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku at the Research Station in Rome, Polish Academy of Sciences
 • 2008 – Lanckoroński Fellowship of the Polish Academy of Arts and Sciences at the Archivio storico dell’Università di Bologna, Sezione dei manoscritti e dei rari della Biblioteca comunale dell’Archiginnasio in Bologna, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, and Biblioteca di storia moderna e contemporanea in Rome
 • 2005 – fellowship of the British Academy in London at the Bodleian Library, University of Oxford
 • 2003 – study visit with the talk Marie Curie – étudiante et enseignante at the Polish Institute in Paris and the interview for the Radio France Internationale titled Marie Curie et la Pologne during a conference organised by the Institut Curie in Paris as part of centenary celebrations of Marie Skłodowska-Curie and Pierre Curie’s Nobel Prize
 • 2000 – research stay at the Archives nationales and UNESCO Archives in Paris within the scientific exchange programme between the Polish Academy of Sciences and Centre national de la recherche scientifique
 • 1999 – research stay at the UNESCO Archives in Paris within the scientific exchange programme between the Polish Academy of Sciences and Centre national de la recherche scientifique
 • 1999 – fellowship of the Fonds d’aide aux lettres polonaises indépendantes at the UNESCO Archives in Paris
 • 1996 – Lanckoroński Fellowship of the Polish Academy of Arts and Sciences at the Biblioteca Casanatense and Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
 • 1991 – research stay at the Archives de Musée Curie and Bibliothèque nationale de France in Paris within the scientific exchange programme between the Polish Academy of Sciences and Centre national de la recherche scientifique
 • 1990 – Brzękowski Fellowship at the Polish Library in Paris – cooperation in editing and publishing the correspondence of Tadeusz Makowski and Zygmunt Lubicz-Zaleski
 • 1986 – research stay at the Archives de Musée Curie and Bibliothèque nationale de France in Paris within the scientific exchange programme between the Polish Academy of Sciences and Centre national de la recherche scientifique – cooperation in editing the correspondence of Marie Skłodowska-Curie
 • 1983 – research stay at the Central State Archive of the October Revolution in Moscow within the scientific exchange programme between the Polish Academy of Sciences and Academy of Sciences of the Soviet Union
 • 1980 – research stay at the Central State Historical Archive in Leningrad within the scientific exchange programme between the Polish Academy of Sciences and Academy of Sciences of the Soviet Union

Participation in national and international research projects

 • Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej – grant financed by the State Committee for Scientific Research (1 HO 1G 03609) – principal investigator
 • Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju – grant financed by the State Committee for Scientific Research (1 HO2 F003 17) – researcher (principal investigator: Prof. Małgorzata Dąbrowa-Szefler)
 • Historia nauki polskiej (1944–1989) – grant financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education within the framework of the National Programme for the Development of Humanities (11H 11 0125 80) – researcher, coordinator of the section Social Academic Movement in Poland from 1944 to 1989

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – member of the Scientific Council
 • “Forum Pedagogiczne”
 • “Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”
 • “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”

Membership in scientific societies and organisations

 • Warsaw Scientific Society – member
 • Mianowski Fund – Foundation for the Promotion of Science – board member
 • Assosiation for the History of Education

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Madame Curie, Einstein, Langevin, Rutherford i inni…, Warszawa 2020, 194 ss.
 • Z ziemi włoskiej dla Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2012, 311 ss.
 • Między nauką a polityką.Maria Skłodowska Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007, 248 ss.
 • Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Kraków 1998, 250 ss.
 • W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski [1865–1949], Warszawa 1993, 205 ss.
 • Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w latach 1869–1906, Warszawa 1990, 232 ss.

Editorial work (books and journals)

 • Herbart znany i nieznany.W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jana Piskurewicza i Dariusza Stępkowskiego SDB, Warszawa 2006, 216 ss.
 • Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej 1904–1934 [pod red. Jana Piskurewicza], Lublin 1998, 312 ss.
 • Korespondencja polska Marii Skłodowskiej–Curie 1881–1934 [oprac. J. Piskurewicz, K. Kabzińska, M. Malewicz, J. Róziewicz], Warszawa 1994, 445+XIX ss.

Chapters in edited volumes

 • Społeczny ruch naukowy w Polsce w latach 1944–1989, [w:] Historia nauki polskiej, red. Bogdan Suchodolski i in., Ossolineum, Instytut Historii Nauki PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970–2015, t. 10, cz. 3: Idee i praktyka, s. 211–270.
 • Artur Wołynskij – uczastnik i istorik Janwarskogo Wosstania, [w:] Polskoe Janwarskoe Wosstanie 1863 goda. Istoriczeskije Sudzby Rossii i Polszi, Moskwa 2014, s. 40–50.
 • Le ideologie, l’educazione e l’istruzione scolastica nell’Europa della prima metà del XX secolo, [w:] L’educazione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo, red. Grazia Loparco, Stanisław Zimniak, Libreria Ateneo Salesiano, Rzym 2008, s. 29–46.
 • Józef Michałowski – Fondatore e Responsabile del Centro Studi dell’Accademia Polacca delle Scienze a Roma (1921–1946), [w:] Józef Feliks Michałowski (1870–1956) in occasione del cinquuantesimo anniversario della morte, Stacja Naukowa PAN, Rzym 2007, s. 12–27.
 • Die spirituelle und religiöse Entwicklung am Beispiel von Marie Skłodowska-Curie, [w:] Theologie der Spiritualität – Spiritualität der Theologie(n), red. Erwin Möde, Verlag Friedrich Pustet, Ratyzbona 2007, s. 249–263.
 • À la recherche des nouvelles voies d’échanges intellectuels internationaux. Marie Curie et la Société des nations, [w:] Sur les traces de Marie Curie-Sklodowska, Centre de recherche et d’étude sur l’histoire d’Assy, Passy 2004, s. 14–18.
 • Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w okresie 1869–1906, [w:] Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, red. Bohdan Jaczewski, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987, s. 58–105.

Articles

 • Giovanni Maver (18911970). Włoski promotor polskiej nauki i literatury, ˜„Pamiętnik Literacki” 2021, R.CXII, z. 2, s.265287.
 • „Nauka Polska” jako miejsce dyskusji o potrzebach, organizacji i rozwoju nauki w Polsce w latach 1992–2017, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2018, t. 52, s. 239–264.
 • Zakochana w fizyce. Udział i rola Marii Skłodowskiej-Curie w organizacji i pracach konferencji Solvaya, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2017, t. 26, nr 1, s. 7–30.
 • Kształtowanie się systemu wychowania prewencyjnego w okresie działalności Jana Bosko – kontekst społeczny i polityczny, „Forum Pedagogiczne” 2015, nr 2, s. 171–180.
 • Udział instytucji rządowych i pozarządowych w przygotowaniu kadr dla nauki w Polsce, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2001, t. 47, nr 2, s. 369–385.
 • Listy Tadeusza Makowskiego do Zygmunta Lubicz-Zaleskiego, „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1993, t. 2, s. 135–163.
 • Refleksja naukoznawcza w środowisku uczonych II Rzeczpospolitej, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1989, t. 25, nr 3–4, s. 601–613.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION