Prof. dr hab. Jan Piskurewicz

12.02.2014 | 05.04.2024

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

pok. A21

tel. +48 22 65 72 730

dyżury: czw. 11.00–13.00

e-mail: jan.piskurewicz@wp.pl

ORCID: 0000-0002-6891-8593

JPiskurewicz

Zainteresowania naukowe

 • historia nauki
 • historia organizacji nauki
 • polityka naukowa
 • historia oświaty

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 1973–1978 studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1978 magisterium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1985 doktorat w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN
 • 1996 habilitacja w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2011 profesura zwyczajna

Zatrudnienie

 • 1978–1985 asystent i st. asystent w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN
 • 1986–1996 adiunkt w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN
 • 1991–1993 naczelnik Wydziału Współpracy ze Społecznymi Instytucjami Nauki w Komitecie Badań Naukowych
 • 1993–1995 zastępca dyrektora ds ogólnych w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 1998–2003 adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2002–2019 profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Humanistycznym a następnie Pedagogicznym
 • 2003–2019 kierownik Katedry Historii Wychowania i Dziejów Oświaty na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 2007– 2015 kierownik Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
 • 2019– profesor w Instytucie Historii Nauki PAN

Doświadczenie międzynarodowe

 • 1980 wymiana naukowa: Polska i Radziecka Akademia Nauk, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne, Leningrad, ZSRR
 • 1983 wymiana naukowa: Polska i Radziecka Akademia Nauk, Centralne Państwowe Archiwum Rewolucji Październikowej, Moskwa, ZSRR
 • 1986 wymiana naukowa: PAN i CNRS, Archives de Musée Curie i Bibliothèque Nationale, Paryż, Francja – współpraca z Archives de Musée Curie w opracowaniu korespondencji Marii Skłodowskiej-Curie
 • 1990 stypendium im. Jana Brzękowskiego, Biblioteka Polska w Paryżu, Francja – współpraca z Biblioteką Polska w Paryżu w opracowaniu i wydaniu korespondencji Tadeusza Makowskiego i Zygmunta Lubicza Zaleskiego
 • 1991 wymiana naukowa: PAN i CNRS, Archives de Musée Curie i Bibliothèque Nationale, Paryż, Francja
 • 1996 stypendium Lanckorońskich (przyznawane przez Polską Akademię Umiejętności), Biblioteca Casanatense, Biblioteca Nazionale, Rzym, Włochy
 • 1999 stypendium Fonds d’Aide aux Lettres Polonaises Independantes, Archiwum UNESCO, Paryż, Francja
 • 1999 wymiana naukowa: PAN i CNRS, Archiwum UNESCO, Paryż, Francja
 • 2000 wymiana naukowa: PAN i CNRS, Archives Nationales i Archiwum UNESCO, Paryż, Francja
 • 2003 na zaproszenie Instytutu Polskiego w Paryżu odczyt Marie Curie – étudiante et enseignante oraz wywiad w Radio France Internationale, poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie a na zaproszenie organizatorów w trakcie konferencji zorganizowanej przez Instytut Curie w Paryżu jako część uroczystości 100-lecia Nagrody Nobla dla Piotra i Marii Curie [pod patronatem prezydenta Jacquesa Chiraca] odczyt Marie Curie et la Pologne.
 • 2005 stypendium British Academy w Londynie, Bodleian Library, Oxford, Wielka Brytania
 • 2008 stypendium Lanckorońskich (przyznawane przez Polska Akademię Umiejętności), Archivio Storico dell’Univerista’ di Bologna, Biblioteca Communale dell’Archiginnasio – Sezione dei Manoscritti e dei Rari w Bolonii,  Biblioteca Nazionale w Rzymie i Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea w Rzymie, Włochy
 • 2012 Biblioteka i Stacja Naukowa PAN w Rzymie – wizyta studyjna z referatem (Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku) w ramach promocji mojej książki Z ziemi włoskiej dla Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2012
 •  2013 badania w Archiwum Einsteina w Hebrew University w Jerozolimie do tematu o związkach Einsteina z Marią Skłodowską-Curie
 •  2014 kwerenda w Bibliotheque Nationale w Paryżu do tematu o związkach Einsteina z Marią Skłodowską-Curie
 • 2016 – kwerenda w Archives Curie i w Archives École Superieure de Physique et Chimie Industrielle w Paryżu do tematu o związkach Marii Curie ze środowiskiem naukowym francuskim oraz spotkania z badaczami francuskimi zainteresowanymi tym tematem
 • 2022 kwerenda w Archivio Storico i w Biblioteca Reale w Turynie – do tematu o Instytucie Kultury Polskiej w Turynie (1930-1985)
 • 2023 kwerenda w Archivio di Stato i w Museo del Risorgimento w Turynie – do tematu o Instytucie Kultury Polskiej w Turynie (1930-1985)

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • kierowanie grantem badawczym KBN (nr projektu 1 HO 1G 03609) obejmującym przygotowanie do wydania tomu Korespondencji Marii Skłodowskiej Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej
 •  główny wykonawca w grancie badawczym KBN (nr projektu 1 HO2 F003 17) Kadry dla nauki w Polsce: Stan i perspektywy rozwoju – kierownik grantu prof.dr hab. Małgorzata Dąbrowa Szefler
 • udział w projekcie finansowanym przez MNiSW  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.(nr projektu 11H11012580) Historia nauki polskiej 1944–1989, tom X, wykonawca części Społeczny ruch naukowy w Polsce okresie 1944–1989

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki PAN
 • „Nauka Polska”
 • „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”
 • „Forum Pedagogiczne”

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie – członek rzeczywisty
 • Kasa imienia Mianowskiego. Fundacja Popierania Nauki – członek zarządu
 • Towarzystwo Historii Edukacji

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Madame Curie, Einstein, Langevin, Rutherford i inni…, Warszawa 2020, 194 ss.
 • Z ziemi włoskiej dla Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2012, 311 ss.
 • Między nauką a polityką.Maria Skłodowska Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007, 248 ss.
 • Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Kraków 1998, 250 ss.
 • W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski [1865–1949], Warszawa 1993, 205 ss.
 • Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w latach 1869–1906, Warszawa 1990, 232 ss.

Redakcja książek i czasopism

 • Herbart znany i nieznany.W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jana Piskurewicza i Dariusza Stępkowskiego SDB, Warszawa 2006, 216 ss.
 • Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej 1904–1934 [pod red. Jana Piskurewicza], Lublin 1998, 312 ss.
 • Korespondencja polska Marii Skłodowskiej–Curie 1881–1934 [oprac. J. Piskurewicz, K. Kabzińska, M. Malewicz, J. Róziewicz], Warszawa 1994, 445+XIX ss.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Społeczny ruch naukowy w Polsce w latach 1944–1989, [w:] Historia nauki polskiej, red. Bogdan Suchodolski i in., Ossolineum, Instytut Historii Nauki PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970–2015, t. 10, cz. 3: Idee i praktyka, s. 211–270.
 • Artur Wołynskij – uczastnik i istorik Janwarskogo Wosstania, [w:] Polskoe Janwarskoe Wosstanie 1863 goda. Istoriczeskije Sudzby Rossii i Polszi, Moskwa 2014, s. 40–50.
 • Le ideologie, l’educazione e l’istruzione scolastica nell’Europa della prima metà del XX secolo, [w:] L’educazione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo, red. Grazia Loparco, Stanisław Zimniak, Libreria Ateneo Salesiano, Rzym 2008, s. 29–46.
 • Józef Michałowski – Fondatore e Responsabile del Centro Studi dell’Accademia Polacca delle Scienze a Roma (1921–1946), [w:] Józef Feliks Michałowski (1870–1956) in occasione del cinquuantesimo anniversario della morte, Stacja Naukowa PAN, Rzym 2007, s. 12–27.
 • Die spirituelle und religiöse Entwicklung am Beispiel von Marie Skłodowska-Curie, [w:] Theologie der Spiritualität – Spiritualität der Theologie(n), red. Erwin Möde, Verlag Friedrich Pustet, Ratyzbona 2007, s. 249–263.
 • À la recherche des nouvelles voies d’échanges intellectuels internationaux. Marie Curie et la Société des nations, [w:] Sur les traces de Marie Curie-Sklodowska, Centre de recherche et d’étude sur l’histoire d’Assy, Passy 2004, s. 14–18.
 • Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w okresie 1869–1906, [w:] Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, red. Bohdan Jaczewski, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987, s. 58–105.

Artykuły

 • Z dystansem i ironią. Zofia Kozarynowa (1890-1992), „Pamiętnik Literacki” CXIV, 2023, z. 4, s. 223-238
 • Roman Pollak (1886-1972) i jego rola w rozwoju stosunków naukowych i kulturalnych polsko-włoskich, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2022, nr 3, s. 43-90
 • Giovanni Maver (18911970). Włoski promotor polskiej nauki i literatury, „Pamiętnik Literacki” 2021, R.CXII, z.2, s.265287.
 • „Nauka Polska” jako miejsce dyskusji o potrzebach, organizacji i rozwoju nauki w Polsce w latach 1992–2017, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2018, t. 52, s. 239–264.
 • Zakochana w fizyce. Udział i rola Marii Skłodowskiej-Curie w organizacji i pracach konferencji Solvaya, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2017, t. 26, nr 1, s. 7–30.
 • Kształtowanie się systemu wychowania prewencyjnego w okresie działalności Jana Bosko – kontekst społeczny i polityczny, „Forum Pedagogiczne” 2015, nr 2, s. 171–180.
 • Udział instytucji rządowych i pozarządowych w przygotowaniu kadr dla nauki w Polsce, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2001, t. 47, nr 2, s. 369–385.
 • Listy Tadeusza Makowskiego do Zygmunta Lubicz-Zaleskiego, „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1993, t. 2, s. 135–163.
 • Refleksja naukoznawcza w środowisku uczonych II Rzeczpospolitej, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1989, t. 25, nr 3–4, s. 601–613.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT