Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk

12.02.2014 | 22.03.2023

Kierownik Pracowni Historii Nauk Ścisłych

pok. A11

tel. +48 22 65 72 810

dyżury: wt. 11.00–14.00

email: jaroslawwlodarczyk@wp.pl

ORCID: 0000-0003-1118-0222

J.Włodarczyk

Zainteresowania naukowe

Historia astronomii; astronomia starożytna; astronomia w XVI i XVII wieku; metody obserwacji astronomicznych; obserwacje a teoria; instrumenty astronomiczne; teorie ruchu Księżyca; historia nauki a historia kultury; nauki przyrodnicze versus nauki humanistyczne; popularyzacja nauki; edytorstwo źródeł do dziejów nauki.

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • J. Włodarczyk, Wędrówki niebieskie, czyli Wszechświat nie tylko dla poetów, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 • J. Dobrzycki, J. Włodarczyk, Historia naturalna gwiazdozbiorów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
 • Johannes Kepler, Sen, czyli wydane pośmiertnie dzieło poświęcone astronomii księżycowej, tłum. D. Sutkowska i J. Włodarczyk, wstęp i komentarz J. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • J. Włodarczyk, Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej, Świat Książki, Warszawa 2005.
 • J. Włodarczyk, Księżyc w nauce XVII wieku. Libracja: od astronomii do fizyki, Wydawnictwa UW, Warszawa 2005.
 • J. Włodarczyk, Sherlock Holmes i kod wszechświata, Świat Książki, Warszawa 2006.
 • J. Włodarczyk, Astrologia. Historia, mity, tajemnice, Świat Książki, Warszawa 2008.
 • J. Włodarczyk, R. Torge, Astronomia w dawnym Wrocławiu. Ludzie i instrumenty, Wydawnictwo UMCS, Warszawa 2009.
 • [red.] Johannes Kepler: From Tübingen to Żagań, ed. by R. L. Kremer and J. Włodarczyk, Warsaw 2009 („Studia Copernicana”, vol. XLII).
 • [red.] Jerzy Dobrzycki, Selected Papers on Medieval and Renaissance Astronomy, ed. by J. Włodarczyk and R. L. Kremer, Warsaw 2010 („Studia Copernicana”, vol. XLIII).
 • Księżyc w nauce i kulturze Zachodu, Rebis, Poznań 2012.
 • [red.] Johannes Hevelius and His World: Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent, ed. by R. L. Kremer and J. Włodarczyk, Warsaw 2013 („Studia Copernicana”, vol. XLIV).
 • J. J. Retyk, Relacja pierwsza z ksiąg O obrotach Mikołaja Kopernika, tłum. I. Lewandowski, wstęp i komentarz J. Włodarczyk, Wydawnictwa UW, Warszawa 2015.


Artykuły

 • Observing with the Armillary Astrolabe, „Journal for the History of Astronomy”, t. 18 (1987), s. 173–195.
 • Linia południkowa w Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. t. 35 (1989), s. 303–312.
 • Notes on the Compilation of Ptolemy’s Catalogue of Stars, „Journal for the History of Astronomy”, t. 21 (1990), s. 283–295.
 • Zegary mechaniczne i zegarmistrzostwo, [w:] Z dziejów techniki w dawnej Polsce, pod red. B. Orłowskiego, Wydawnictwo IHNOiT, Warszawa 1992, s. 451–466.
 • From Starry Sky to Physical Universe: Astronomical Imagery in Polish Romantic Poetry, „Vistas in Astronomy”, t. 39, cz. 4 (1995), s. 629–637.
 • Instrumenty Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego: XVIII–XIX wiek, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 47 (2002), s. 75–92.
 • Robert Hooke’s Moon, [w:] Hooke 2003. Papers presented at a conference to mark the tercentenary of the death of Robert Hooke (1635–1703), pod. red. M. Coopera i M. Huntera, The Royal Society, Londyn 2003, s. 133–141.
 • Unusual Events: Polish Written Sources on Solar Eclipses in the Eighteenth Century, [w:] Science in Contact at the Beginning of Scientific Revolution, pod red. J. Zamrzlovej, Praga 2004 („Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum”, New Series, vol. 9), s. 337–362 (współautorzy: M. Pilska-Piotrowska i M. Zawilski).
 • Early Star Catalogues or What Do We Really Know About Ancient Observational Procedures of Positional Measurements, [w:] Science in Contact at the Beginning of Scientific Revolution, pod red. J. Zamrzlovej, Praga 2004 („Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum”, New Series, vol. 9), s. 81–103.
 • Dusza Ziemi, fizyka niebieska, fizyka ziemska, [w:] Johannes Kepler, Noworoczny podarek albo o sześciokątnych płatkach śniegu, Wydawnictwa UW, Warszawa 2006, s. 79–86.
 • Wszechświaty równoległe. Historia astronomii a historia literatury, [w:] Poezja i astronomia, pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, s. 9–24.
 • Solar Eclipse Observations in the Time of Copernicus: Tradition or Novelty?, „Journal for the History of Astronomy”, t. 38 (2007) s. 351–364.
 • Astronomia w Polsce, [w:] Historia astronomii, pod red. Michaela Hoskina, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, s. 320–339.
 • Wojciech Strażyc, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 44/2, z. 181 (2007), s. 300–301.
 • Glosy Kopernika, zagadkowy fragment książki Reinholda i początki optyki nowożytnej [w:] Z książką przez życie, pod red. Antoniego Krawczyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 87‒99.
 • Kepler’s Moon, [w:] Johannes Kepler. From Tübingen to Żagań, Warszawa 2009 („Studia Copernicana”, t. 42), s. 119–129.
 • Kosmos Słowackiego, [w:] O Słowackim „umysły ludzi różne”, pod red. U. Makowskiej, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2009, s. 93–110.
 • Astronomy in Poland, [w:] The Contribution of Polish Science and Technology to World Heritage, pod. red. I. Stasiewicz-Jasiukowej, Ignatianium/WAM, Kraków–Warszawa 2010, s. 35–48.
 • O ruchu libracyjnym Księżyca, [w:] Jan Heweliusz, pod red. M. Pelczar i J. Włodarczyka, Wydawnictwo Naukowe ITE – PIB, Radom 2011, s. 250–312 [przekład i krytyczna edycja traktatu: J. Hevelius, De motu Lunae libratorio…, Gdańsk 1654].
 • Księżyc Jana Heweliusza, [w:] Jan Heweliusz, pod red. M. Pelczar i J. Włodarczyka, Wydawnictwo Naukowe ITE – PIB, Radom 2011, s. 202–241.
 • Historia astronomii, [w:] Historia nauki, praca zbiorowa, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko Biała 2011, s. 107–155.
 • Libration of the Moon, Hevelius’s Theory, and its Early Reception in England, „Journal for the History of Astronomy”, t. 42 (2011), s. 495–519.
 • Galileusz i Kepler a mieszkańcy innych światów, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. LVII (2012) nr 1, s. 217–226.
 • Polihistor z Aleksandrii, [w:] Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg (Tetrábiblios), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2012, s. 13–35.
 • J. Włodarczyk, Introduction, [w:] G. J. Rheticus, Narratio prima or First Account of the Books On the Revolutions by Nicolaus Copernicus, University of Warsaw Press, Warsaw 2015, s. 9-70.
 • Astronomia, [w:]Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016. Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim red. A. K. Wróblewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 16–49.
 • Digging (up) the Bard, „Journal for the History of Astronomy”, t. 48 (2017), s. 372–375 (współautor: A. Cetera-Włodarczyk).
 • The Solar Dial in the Olsztyn Castle: Its Construction and Relation to Copernicus, „Journal for the History of Astronomy”, t. 49 (2018), s. 158-195 (współautor: J.P. Szubiakowski).
 • Edward Gresham, Copernican Cosmology, and Planetary Occultations in Pre-Telescopic Astronomy, „Journal for the History of Astronomy”, t. 49 (2018), s. 269-305 (współautorzy: R.L. Kremer, H.C. Hughes).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT