Jugowice – Walim: pierwsza elektryczna prywatna kolej lokalna na Dolnym Śląsku w warunkach prawnych i gospodarczych Prus, Rzeszy Niemieckiej i Polski

09.03.2018 | 09.03.2018

Zmiany zachodzące w Polsce po wdrożeniu dyrektywy 91/440/EWG i przyjęciu Ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym stworzyły nowe ramy prawne, umożliwiające – przynajmniej teoretycznie – renesans kolei samorządowych po ich upadku spowodowanym transformacją ustrojową. Tymczasem specjalne regulacje prawne dotyczące kolei znaczenia lokalnego (tzw. kolejek – Kleinbahn) wprowadzono w Prusach już w 1892 r., dając impuls do rozwoju tej formy transportu publicznego. Zagadnienie warunków prawnych, ekonomicznych i społecznych powstawania i funkcjonowania na Dolnym Śląsku kolejek o charakterze kolei drugorzędnych (nebenbahnähnliche Kleinbahnen) zostanie przedstawione na przykładzie otwartej w 1914 r. linii Jugowice–Walim, będącej jedyną w tym regionie prywatną koleją elektryczną użytku publicznego. Zostaną też omówione uwarunkowania gospodarczo-polityczne czasów PRL, które doprowadziły do stopniowego wygaszenia ruchu na tej interesującej pod względem technicznym linii i do jej fizycznej likwidacji.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT