Justyna Rogińska, PhD

15.02.2021 | 22.03.2023

Assistant Professor

History of Exact Sciences Research Unit

Room: A02

Phone: +48 22 65 72 836

Office hours: Tuesday, Thursday 10am–12pm

e-mail: jroginska@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-7152-4851

J.Rogińska

Academic interests

 • History of astronomy
 • History of meteorology
 • German calendarography

Education, academic degrees and titles

 • 2020 PhD in the Humanities (specialisation in History) at the Institute of History, University of Zielona Góra; dissertation title: Rodzina astronomów Kirchów na przełomie XVII i XVIII w., od tradycji cechu do instytucji naukowej [The astronomer’s family Kirch at the turn of the 17th and 18th century, from the guild tradition to the scientific institution]
 • 2018 BA in German Philology at the Institute of German Philology, University of Zielona Góra
 • 2015–2016 PhD studies in History at the Dresden University of Technology [Technische Universität Dresden] (within the Erasmus+ programme)
 • 2014–2015 BA studies in German philology at the Dresden University of Technology [Technische Universität Dresden] (within the Erasmus+ programme)
 • 2013 MA in History at the Institute of History, University of Zielona Góra
 • 2012–2013 MA studies in History at the University of Potsdam (within the Erasmus programme)

Employment

 • 2020– Assistant Professor at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences

Participation in national and international research projects

 • 2017–2018 Team member in the Polish-German research project (NR 0274/NPRH4/H2b/83/2016): Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe [Halle and Züllichau as pietistic and educational centres. Exchange of pedagogical and publishing ideas. Social background of pupils and teachers and their professional careers]. Principal Investigator: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

Scholarships and prizes

 • 2016–2017 The German Academic Exchange Service (DAAD) scholarship for a research stay in Potsdam (University of Potsdam) and Berlin (Archive of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences)
 • 2015 3rd prize – The Stanisław Herbst Award for the best MA thesis
 • 2014 The Sorbian Institute scholarship for a research stay in Budziszyn

Selected publications

Articles

 • Gottfried Kirch (1639–1710), życie i działalność pierwszego astronoma Królewskiego Pruskiego Towarzystwa Nauk, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2021, t. 66, nr 3, s. 105–121.
 • Mikrometr śrubowy Gottfrieda Kircha – historia, konstrukcja i upowszechnienie w 1. poł. XVIII w., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2021, t. 66, nr 3, s. 185–196.
 • Śladami ojca. Edukacja i kariera astronomiczna Christfrieda Kircha (1694–1740), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2021, t. 66, nr 4, s. 157–170.
 • Między statusem pomocnicy a figurą samodzielnej badaczki. Obserwacje astronomiczne Marii Margarethy Kirch (1670–1720), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2021, t. 30, z. 2, s. 197–223.
 • Symboliczne aspekty wykorzystania ognia w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni rodziny polskiej, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” 2015, nr 9, s. 31–40.

Review essays and reviews

 • Kompendium wiedzy o autorach kalendarzy i ich dziełach, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2021, t. 66, nr 4, s. 247–256.

 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION