„Kamienie milowe w kartografii”
XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii
Warszawa 12-15 września 2012.

18.02.2014 | 17.04.2022

Zapraszamy do udziału w XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13–15 września 2012 roku.

Tematem konferencji są KAMIENIE MILOWE W KARTOGRAFII.

Konferencję organizują:

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

Instytut Geodezji i Kartografii

Kasa im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki

Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

Konferencja odbywa się pod Patronatem Honorowym Głównego Geodety Kraju

Zakres tematyczny konferencji:

 • rozwój podstaw geodezyjnych pomiary i instrumenty
 • zbieranie i przetwarzanie danych do map tematycznych kartowanie, metody statystyczne
 • prezentacja elementów środowiska geograficznego, elementy przyrodnicze, społeczne, gospodarcze, syntezy
 • rozwój metod i form prezentacji kartograficznej, izolinie, kartogram, kartodiagram, metoda kropkowa itp.
 • produkcja i rozpowszechnianie, techniki reprodukcyjne i organizacja produkcji, rynek, wydawniczy, gromadzenie i użytkowanie
 • tematyczne kolekcje i zbiory map

W programie Konferencji przewidziano:

prezentacje referatów (czas trwania wystąpienia 20 minut)

prezentacje komunikatów (czas trwania wystąpienia 10 minut)

dyskusje po każdej sesji referatowej

prezentacje posterów (postery na standardowych planszach 70×100 cm)

prezentacje wystaw z zakresu historii kartografii (szczegóły do uzgodnienia z organizatorami)

O przyjęciu referatów, posterów i komunikatów decyduje komitet Rada Naukowa konferencji.

Przebieg Konferencji:

 • środa 12 IX 2012 r. – rejestracja, zakwaterowanie, przyjmowanie posterów do montażu
 • czwartek 13 IX 2012 r. – rejestracja, zakwaterowanie, otwarcie Konferencji, sesje referatowe i posterowe, uroczysta kolacja
 • piątek 14 IX 2012 r.- sesje referatowe i posterowe,
 • sobota 15 IX 2012 r. – objazd historyczno-krajoznawczy

Ważne terminy:

termin przesyłania zgłoszeń,  streszczeń referatów, komunikatów i posterów oraz wersji elektronicznej posterów do druku – 15 V 2012 r.

termin wpłaty wpisowego – 15 VI 2012 r.

termin przekazania wydrukowanych posterów (przy rejestracji) – 12 IX 2012 r.

Zakwaterowanie i obrady:

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny przy Wyższym Męskim Seminarium Duchownym na Bielanach, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

Koszty uczestnictwa

Opłata konferencyjna – 300 zł

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 30 V 2012 r. na konto

Instytutu Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa,
Bank PEKAO SA Oddział Warszawa, 13 1240 6247 1111 0000 4977 8414

W treści wpłaty należy zapisać:
„XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii”  oraz podać imię i nazwisko uczestnika Konferencji.

Noclegi

1 nocleg w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem      – 75 zł
1 nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem      – 65 zł
1 nocleg w pokoju 3 i 4-osobowym ze śniadaniem – 55 zł

Wyżywienie

Do ceny noclegów należy doliczyć koszty wyżywienia (kolacja 12 IX, obiad 13 IX, obiad i kolacja 14 IX)  – 54 zł

W programie nie przewidziano obiadu po wycieczce w dniu 15 IX 2012 r.

Zgłoszenia noclegów i zamówienia wyżywienia dokonuje się na karcie zgłoszenia uczestnika.Pobierz

Opłaty za noclegi i wyżywienie wnoszone są przez uczestników samodzielnie przy rejestracji w recepcji ośrodka.

Adresy do korespondencji:

w tym do przesyłania zgłoszeń, streszczenia referatów, komunikatów i posterów.

 • adres poczty elektronicznej:

p.weszpinski@uw.edu.pl

 • tradycyjny adres pocztowy:

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Paweł E. Weszpiński,
XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii,
ul. Krzywo Koło 7, 00-270 Warszawa

Kontakt:

Paweł E. Weszpiński, sekretarz konferencji

tel. 602-729150
email: p.weszpinski@uw.edu.pl
skype: apwarszawapw
gg: 7680113
adres: ul. Krzywo Koło 7, 00-270 Warszawa

Bieżące informacje dodatkowe publikowane będą na stronach internetowych:

www.warszawa.ap.gov.pl
www.ihnpan.pl
https://www.igik.edu.pl

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT