Karolina Piszczałka, MA

28.05.2020 | 25.04.2023

Research Assistant

Old and Rare Book Studies Research Unit

Room: A16

Phone: +48 22 65 72 730

Office hours: Thursday 10am–12pm, Friday 9am–11am

E-mail: karolina.figaszewska@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9177-4375

K.Figaszewska

Academic interests

 • Codicology
 • Paleography
 • History of books and library collections
 • Fragmentology
 • Theology

Education, academic degrees and titles

 • 2015 BA at the Institute of Scientific Information and Book Studies of the University of Warsaw
 • 2016 MA at the Faculty of Theology, Christian Theological Academy in Warsaw
 • 2017 MA at the Faculty of Journalism and Scientific Information, University of Warsaw
 • since 2017 PhD candidate, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Employment

 • since 2017 Institute for the History of Science, PAS, Warsaw

Participation in national and international research projects

 • since 2017 Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych – project financed by the National Programme for the Development of the Humanities (NPRH), team member – Manuscripta.pl

Membership in scientific councils, editorial boards of magazines and publishing series

 • since 2021 “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”
 • 2019–2021 “Annalecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” – Editorial Assistant

Selected publications

Articles

 • Fragmenty rękopisów średniowiecznych – stan badań i perspektywy badawcze. Średniowieczne fragmenty zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Studia Źródłoznawcze”, t. LVII, 2019, 99-112.

Review essays and reviews

 • Niedokończony rękopis czy celowe działanie? Na marginesie książki Eliny Gertsman, The Absent Image: Lacunae in Medieval Books, University Park, Pennsylvania, The Pensylvania State University Press, 2021, ss. 265, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” t. 58, 2021, s. 249–257 (ISSN 0080-4754).
 • Problematyka badań fragmentów osieroconych w Europie i Polsce. Na marginesie książki Kathryn M. Rudy, Image, Knife, and Gluepot: Early Assemblage in Manuscript and Print, Open Book Publishers, Cambridge 2019, s. 374, ilustr., „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 31, 2021, z. 2, s. 405–414.
 • Recenzja: Antiphonarium Kielcense = Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372 r.): wydanie fototypiczne z komentarzem, red. K. Bracha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2020, s. 744, ilustr., „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 30, 2021, z. 1, s. 149–156.
 • Notka: Ewa Kobylińska, Przyczynek do biografii Łukasza z Wilkanowa, doktora obojga praw i teologii (XV/XVI wiek) i dziejów jego księgozbioru, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 51, 2020, s. 243–258, „Studia Źródłoznawcze” t. LIX, 2021, s. 255.
 • Marta Czyżak, Catalogue of Medieval Manuscripts of the Toruń University Library, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, 520 pp, rezenzja [w:] Teka Historyka, 53:2017, 166-167.
 • Catalogue of books from the Library of Sigismund II Augustus, King of Poland, in the collection of the National Library of Russia in Saint Petersburg, ed. by Maria I. Tkachenko, Maria Brynda, National Library of Poland (Warsaw), National Library of Russia (Saint Petersburg),Warsaw: National Library of Poland, 2015, recenzja [w:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 10:2016, 405-406.
 • Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r. Facsimile, Introduction by Wiesław Wydra, Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia, editors: Catharina Krzak-Weiss, Raphael Wójcik, Wiesław Wydra, Vol. 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, 560 pp, rezencja [w:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 358-360.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION