Konkurs na stanowisko wykonawcy grantu w Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

01.04.2022 | 03.11.2022

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Nazwa podmiotu: Instytut Historii Nauki PAN

Nazwa stanowiska: wykonawczyni lub wykonawca grantu (ze stopniem doktora)

Wymagania

—  stopień doktora historii lub innej dyscypliny związanej z projektem;

—  wiedza i doświadczenie w zakresie badań archiwalnych i edycji tekstów źródłowych;

—  zainteresowanie studiami nad płcią społeczno-kulturową lub myślą feministyczną;

—  doskonała znajomość języka rosyjskiego;

—  komunikatywna znajomość języka angielskiego lub polskiego.

Zadania

Projekt składa się z dwóch części. Część pierwsza, ściśle historyczna, dotyczy żałoby narodowej w dobie powstania styczniowego — ruchu o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i dla emancypacji Polek. Część druga, związana z pedagogiką krytyczną, dotyczy sposobu, w jaki przedstawia się udział kobiet w powstaniu styczniowym we współczesnych polskich podręcznikach (przy uwzględnieniu materiałów dydaktycznych z krajów sąsiednich). Zgodnie z przyjętą hipotezą kobiety są systematycznie wymazywane z podręcznikowych narracji, nawet jeśli w opisywanych wydarzeniach odgrywają pierwszoplanowe role. Żałoba narodowa służy jako ilustracja tego mechanizmu.

Zadanie wykonawczyni lub wykonawcy polegać będzie na zebraniu i opracowaniu niepublikowanych kobiecych pamiętników, dzienników i listów, pisanych po rosyjsku, które zostaną wykorzystane w toku projektu i przyniosą pożytek szerszej publiczności. Opracowanie krytyczne, przedstawiające zarówno omawiane źródła, jak i studia kontekstowe, zostanie przygotowane w zgodzie z wytycznymi Archiwum Kobiet, które celują w zachowaniu rękopiśmiennych walorów materiału.

Stanowisko dostępne jest wyłącznie dla osób, które pracowały w instytucjach naukowych w Ukrainie i schroniły się w Polsce po rosyjskiej napaści na ich ojczyznę. Oferta obejmuje:

—  wynagrodzenie za każdy opracowany tekst źródłowy;

—  zwrot kosztów podróży w przypadku krótkoterminowych pobytów badawczych;

—  wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania i integracji ze środowiskiem naukowym;

—  pomoc w zapewnieniu mieszkania, pozwoleń na pobyt i pracę oraz dostępu do opieki medycznej, a także łączeniu rodzin.

Typ konkursu: Preludium

Forma składania ofert: Życiorys i list motywacyjny należy przesłać do kierownika grantu przed upływem wskazanego terminu. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się zdalnie na początku kolejnego tygodnia. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji tak szybko, jak to możliwe.

Termin składania ofert: 15 kwietnia 2022 r., 23.59

Warunki zatrudnienia: umowa o dzieło na trzy miesiące z możliwością przedłużenia

Osoba odpowiedzialna: Daniel Sunderland, kierownik grantu, svnderland@gmail.com

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT