Korespondencja Jana Heweliusza z Michałem Antonim Hackim

12.10.2021 | 17.04.2022

Maciej Jasiński, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa

Wśród przechowywanych w bibliotece Obserwatorium Paryskiego listów gdańskiego astronoma Jana Heweliusza (1611–1687) znajduje się jego korespondencja z Michałem Antonim Hackim (ca. 1630–1703), dyplomatą i duchownym, sekretarzem króla Jana III i opatem oliwskim. Zawiera 33 listy i jest jednym z największych zbiorów listów wymienionych przez Heweliusza z polskimi korespondentami. Obejmując lata 1654–1685, dokumentuje znaczną część życia Heweliusza i Hackiego, a także wspomina o różnych wydarzeniach z epoki, zarówno naukowych, jak też np. politycznych. W referacie zostanie omówiona forma i treść korespondencji, najważniejsze zagadnienia, które porusza, oraz zostanie przedstawione, w jaki sposób treść listów poszerza stan wiedzy o życiu i działalności obu korespondentów.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT