Kształtowanie kultury przez matematykę. 23 – 24 Wrzesień 2011, Kraków

17.02.2014 | 17.04.2022

ZAPROSZENIE

na konferencję naukową

Kształtowanie kultury przez matematykę

Kraków,  23-24 września 2011r.

Miejsce konferencji: „Hotel Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, strona domowa:

https://www.wsp.krakow.pl/ach/hotel/index2.php3?nag=opis&tresc=opis

Organizatorzy

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków

Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa

Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

Odpowiedzialność naukowa

Zespół badawczy Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych „Historia matematyki: ludzie – idee – aspekty filozoficzne”

Komitet Organizacyjny

Wiesław Wójcik, Instytut Historii Nauki PAN,  Warszawa, e-mail: wwoj@ihnpan.pl

Danuta Ciesielska, Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, e-mail: smciesie@cyfronet.krakow.pl

Cele konferencji

Konferencja skierowana jest do historyków i filozofów nauki oraz kultury, ale również, w szczególny sposób, do matematyków i dydaktyków matematyki. W okresie nasilonej dyskusji o miejscu matematyki w zmieniającej się współczesnej kulturze, ważną rzeczą jest spojrzenie na rolę i miejsce matematyki w kulturze poprzez analizę dziejów matematyki. Chcemy przyjrzeć się ważnym przykładom oddziaływania matematyki na różne obszary kultury i również przeanalizować przyczyny i konsekwencje zaniku kultury matematycznej w czasach współczesnych i w innych okresach historycznych.  A oto preferowane obszary badawcze:

1.      Kształtowanie kultury matematycznej poprzez system edukacyjny, literaturę dydaktyczną i popularnonaukową.

2.       Odkrycia matematyczne i ich wpływ na zmiany cywilizacyjne. Przełomy w rozwoju matematyki.

3.      Obecność idei matematycznych w różnych obszarach kultury (w kanonach sztuki, architektury).

4.      Inicjatywy środowisk naukowych przybliżające i propagujące idee i teorie matematyczne.

5.      Zagadnienie uniwersalności i jednorodności matematyki w poglądach różnych myślicieli.

6.      Modele matematyczne wykorzystywane do opisu zjawisk społecznych, ekonomicznych i innych.

 

Ważne informacje

Tematy wystąpień wraz z abstraktami (do 300 słów) można nadsyłać do 30 czerwca 2011 r. na adres wwoj@ihnpan.pl.  Decyzja o akceptacji zgłoszonych referatów nastąpi do 15 lipca 2011. Przewidywane są 20 min. lub 30 min. wystąpienia.

Planowane jest wydanie monografii naukowej w oparciu o wygłoszone referaty i dyskusje prowadzone podczas konferencji. Artykuły w wersji elektronicznej należy przesłać do 30 listopada 2011 r. na adres wwoj@ihnpan.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 220 zł. Opłata konferencyjna pokrywa koszty: materiałów konferencyjnych (wraz z abstraktami wystąpień), uroczystej kolacji w piątek (23.09) , obiadów w piątek i sobotę (23 i 24.09) oraz poczęstunku w trakcie przerw. Ponadto istnieje możliwość zamówienia noclegu w hotelu uniwersyteckim „Krakowiak” w pokoju jedno lub dwuosobowym. Dodatkowy koszt to: 95 zł i odpowiednio 70 zł; cena obejmuje koszty śniadania w sobotę 24.09. Zgłoszenia proszę przesyłać do 10 września 2011r. czerwca na adres: smciesie@cyfronet.krakow.pl lub Danuta Ciesielska, Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (z dopiskiem: Kształtowanie kultury przez matematykę).

Wpłaty należy przesyłać na konto do 10 września 2011r. z dopiskiem konfmat .

Dane konta:

PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

Uniwersytet Pedagogiczny

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

NIP:     675-02-00-195

Dokładniejsze informacje można uzyskać na stronie

https://www.copernicuscenter.edu.pl/konferencje/

Załączniki:

Karta_zgłoszenia

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT