Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

19.12.2016 | 17.04.2022

Tom LX

Nr 4 – całość

Spis treści

ARTYKUŁY
M. H o s z o w s k a

Lwowski Oddział Komisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce (1920–1929)

D. C i e s i e l s k a ,  K. C i e s i e l s k i

Stanisław Zaremba (1863–1942) i jego działalność na rzecz matematyki

D. C i e s i e l s k a

Stanisław Zaremba (1863–1942). Publikacje, odczyty i wykłady

P. P o l a k

Stanisława Zaremby filozoficzna koncepcja nauki

Z. P o g o d a

Stanisław Zaremba i krystalografia

MATERIAŁY I KOMUNIKATY
J. S z c z e p a ń s k i

Studenci polscy na Akademii Górniczej w Bańskiej Szczawnicy (Schemnitz) w XVIII–XIX wieku

M. Z a m a c h o w s k a

Józef Bieliński, lekarz, badacz dziejów instytucji medycznych w Polsce

P. D a s z k i e w i c z

Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, a Georges Cuvier (1769–1832) – nieznany list Juliana Ursyna Niemcewicza (1757–1841) w zbiorach Institut de France w Paryżu

POLEMIKI I REFLEKSJE
L. Z a s z t o w t

Polskie naukoznawstwo w okresie międzywojennym. Warsztaty naukoznawcze w Konstancji (Niemcy): A New Organon. Science Studies in Poland between the Wars. Workshop, 20–21 February 2015. Kulturwissenschaftliches Kolleg Konstanz (Bischofsvilla) – Universität Konstanz. Organized by Friedrich Cain and Bernhard Kleeberg

J. P i ł a t o w i c z

Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski, Szkolnictwo wojskowe kadry zawodowej w Polsce do 1939 roku, Oświęcim 2014 s. 339, Wydawnictwo Napoleon V

RECENZJE
A. B a r t u n e k : Dejiny slovenského lekárnictva, I. 10 stor.–1918. Preszow 2012, s. 398. (I. Arabas)
Th. Go e t z : Cudowny lek. Robert Koch, Ludwik Pasteur i prątki gruźlicy [The Remedy: Robert Koch, Arthur Conan Doyle, and the Quest to Cure Tuberculosis] tłum. R. Śmietana, Wydawnictwo Znak 2015, s. 384. (I. Arabas)
KRONIKA
Przedwojenny Lwów I Jego Uczeni. Sylwetki – Działalność Naukowa – Osiągnięcia, Ogólnopolskie Seminarium Dyskusyjne w Krakowie. (A. Trojanowska)
„Do zobaczenia w Warszawie”. (I. Arabas, M. Ciepłowska)
Ferdynand Karo bohaterem wystawy w Muzeum Farmacji w Warszawie (I. Arabas)

 

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT