Misja

19.02.2014 | 17.04.2022

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie jest czołową placówką naukową w Polsce, prowadzącą badania naukowe w dziedzinie historii nauki i techniki. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jest koordynatorem wielu ogólnopolskich programów badawczych, organizatorem konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, wydawcą cenionych serii wydawniczych i czasopism. Prowadzi badania w zakresie historii nauk humanistycznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Kadra naukowa Instytutu Historii Nauki PAN składa się z badaczy o wysokich kompetencjach zawodowych, potwierdzonych wieloma publikacjami.

Studium Doktoranckie Historii Nauki, Techniki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN za podstawowy cel swojej działalności uznaje kształcenie młodej kadry naukowej. Nabyte przez absolwentów Studium kompetencje umożliwią im podjęcie samodzielnej działalności naukowo-badawczej w zakresie wybranej dyscypliny oraz stworzą przesłanki dalszego rozwoju naukowego i uzyskiwania kolejnych stopni naukowych. Absolwenci Studium mogą wykorzystać zdobyte kompetencje także w wielu innych dziedzinach aktywności zawodowej.

Studium Doktoranckie jest skierowane nie tylko do absolwentów wydziałów historycznych, lecz także innych kierunków. Oferta kształcenia zainteresuje również specjalistów różnych dziedzin, w tym bibliotekarzy i muzealników, a także pracowników służb konserwatorskich. Słuchacze specjalizujący się w dziedzinach ścisłych i technicznych otrzymają pogłębione przygotowanie w zakresie metodologii badań historycznych.

Kształcenie w ramach Studium Doktoranckiego obejmuje przekrojowy kurs historii nauki od czasów starożytnych do współczesności. Studenci zostaną zapoznani z metodami prowadzenia badań historycznych, ze szczególnym naciskiem położonym na ich zastosowanie w zakresie dziejów nauki i techniki. Kurs edytorstwa źródeł historycznych umożliwi samodzielne przygotowywanie krytycznych wydań materiałów archiwalnych, rękopiśmiennych i innych. W programie nauczania znajdują się także zajęcia fakultatywne, umożlwiające poszerzenie i pogłębienie wiedzy z poszczególnych zagadnień. Zapewniamy naszym słuchaczom możliwość uzyskania wiedzy na wysokim poziomie i o szerokim zakresie merytorycznym.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT