dr Maciej Jasiński

12.02.2014 | 15.01.2024

Pracownia Historii Nauk Ścisłych

pok. A02

tel. +48 22 65 72 836

dyżury: wt., śr. 10.00–12.00

e-mail: mjasinski@ihnpan.pl   mjasinski.ihnpan@gmx.com

ORCID: 0000-0002-3484-4039

MEJasinski

Zainteresowania naukowe

 • historia astronomii
 • wpływy światopoglądowe i filozoficzne na teorie astronomiczne
 • komunikacja naukowa we wczesnej epoce nowożytnej

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2017 doktorat w Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
 • 2012 magisterium w Instytucie Filologii Klasycznej UW

Zatrudnienie

 • od VIII 2017 – adiunkt w Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
 • I 2013 – VII 2017 – asystent w Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • Korespondencja Jana Heweliusza: korespondenci polscy i transmisja wiedzy naukowej, przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2015–2018, moduł „Tradycja” 1.b, nr 1bH 15 0427 83, czas realizacji: październik 2015 – październik 2018, sposób udziału: wykonawca
 • Analiza astronomicznych poglądów Stanisława Lubienieckiego (1623–1675), ich źródeł i uwarunkowań oraz przedstawienie ich na tle twierdzeń nauki XVII wieku, przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM 8 na lata 2015–2017, nr 2014/15/N/HS3/01305, czas realizacji: sierpień 2015 – grudzień 2017, sposób udziału: kierownik projektu
 • Korespondencja Jana Heweliusza a nauka europejska XVII stulecia, przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2012–2014, moduł 1.2, nr 12H 11 0040 80, czas realizacji: marzec 2012 – grudzień 2014, sposób udziału: wykonawca

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2015– członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN
 • sekretarz Redakcji „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • The Correspondence of Johannes Hevelius, vol. 4, The Correspondence with Stanisław Lubieniecki, Brepols Publishers, Turnhout 2021, ss. 573.
 • Stanisław Lubieniecki i astronomia kometarna XVII stulecia, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, PAN Biblioteka Gdańska, ASPRA-JR, Warszawa, Gdańsk 2017, ss. 391.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Astrologia według satyryka i astrologia według lekarza. Komentarz Józefa Strusia do pisma Lukiana z Samosat O gwiazdoznawstwie, [w:] Światy (nie)równoległe. Literatura wobec astronomii, red. Grzegorz Raubo, Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2022, s. 19–43.
 • Pochodnie komet a pochodnie wojny. Stanisław Lubieniecki (1623–1675) i astrologia kometarna, [w:] Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, red. Katarzyna Arciszewska, Urszula Patocka-Sigłowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 59–71.
 • Korespondencja Jana Heweliusza. Dzieje rękopisów i stan badań, [w:] De nuptiis philologiae et libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, red. Agnieszka Paulina Lew, Paulina Pludra-Żuk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 213–226.
 • (wraz z Marią Otto) The Polish Scholarship on Hevelius, [w:] Correspondance de Johannes Hevelius. Tome 1: Prolégomènes critiques, red. Chantal Grell, Brepols Publishers, Turnhout 2014, s. 595–619.
 • (wraz z Jarosławem Włodarczykiem) Jan III Sobieski i uranografia polityczna XVII stulecia, [w:] Primus inter pares, czyli opowieść o królu Janie III, red. Dominika Walawender-Musz, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 141–145.
  [toż w języku angielskim:] Jan III Sobieski and the 17th century political uranography, [w:] Primus inter pares. The First among Equals – the story of King Jan III, red. Dominika Walawender-Musz, przekł. Justyna Gołąbek-Asikainen, Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 141–145.
 • The Inhabitants of the Moon in Hevelius’s Selenographia, [w:] Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent, red. Richard L. Kremer, Jarosław Włodarczyk, Institute for the History of Science Polish Academy of Sciences, Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Warsaw 2013, s. 61–67.

Artykuły

 • Otto von Guericke’s Cometary Theory in Stanisław Lubieniecki’s Correspondence, „Journal for the History of Astronomy” 2020, t. 51, nr 2, ss. 131–151.
 • Szyfr Stanisława Lubienieckiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2019, t. 63, ss. 249–256.
 • Stanisław Lubieniecki and Johannes Hevelius: (Extra)ordinary “Men of Letters”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2018, t. 64, nr 1, s. 125–137.
 • Dyletancki kompilator Stanisław Lubieniecki. Polemika z artykułem Sylwii Konarskiej-Zimnickiej Theatrum cometicum Stanisława Lubienieckiego młodszego jako przykład zainteresowań astronomiczno-astrologicznych arian, „Res Historica” 2017, nr 44, s. 289–314.
 • Stanisław Lubieniecki (1623–1675) jako uczestnik res publica litteraria, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, numer monograficzny „Literatura wobec nauki: epoka staropolska” 2017, nr 31 (51), s. 191–212.
 • Radius mathematicus Joachima Stegmanna, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2015, t. 60, nr 3, s. 33–53.
 • Nieznany list Jana Heweliusza do Johna Wallisa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2014, t. 59, nr 3, s. 119–125.
 • Krytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w Selenografii Jana Heweliusza, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2014, t. 23, nr 1, s. 69–122.
 • Mieszkańcy Księżyca w źródłach antycznych, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2013, t. 58, nr 4, s. 29–42.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Tylko jedna strona Księżyca. Uwagi o historii astronomii w książce Karen ní Mheallaigh The Moon in the Greek and Roman Imagination, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2023, t. 68, nr 4, s. 229–247.
 • Chantal Grell, Jan Heweliusz i dwór francuski, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, PAN Biblioteka Gdańska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa – Gdańsk 2020 (Bibliotheca Heveliana, t. 3), s. 205, ilustr., „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2021, t. 30, nr 2, s. 421–426.
 • Marco Bersanelli, Wielki spektakl na niebie. Osiem wizji wszechświata od starożytności do naszych czasów, Copernicus Center Press, Kraków 2020, s. 317, ilustr., „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2021, t. 30, nr 1, ss. 171–181.
 • Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego i Gottfrieda Wilhelma Leibniza z lat 1670–1698, tłum., wstęp i przypisy Dorota Sieńko, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2019 (seria Silva rerum), ss. 255, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2020, t. 65, nr 1, ss. 151–153.
 • Jacqueline Feke, Ptolemy’s Philosophy. Mathematics as a Way of Life, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2018, ss. 234, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, t. 64, nr 4, ss. 197–201.
 • Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio. Red. Maria Mendel i Józef Włodarski , Gdańsk 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 262, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2016, t. 61, nr 1, s. 175–179.
 • Nowa biografia Jana Heweliusza, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2014, t. 23, nr 2, s. 227–229.

Inne

 • Stanisław Lubieniecki – polski nieastronom XVII wieku, „Mówią Wieki” 2019, nr 10, s. 22–25.
 • Theatrum cometicum” Stanisława Lubienieckiego, artykuł w internetowej encyklopedii staropolskiej Silva Rerum, prowadzonej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, https://www.wilanow-palac.pl/theatrum_cometicum_stanislawa_lubienieckiego.html
 • Jan Heweliusz, artykuł w internetowej encyklopedii staropolskiej Silva Rerum, prowadzonej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, https://www.wilanow-palac.pl/jan_heweliusz.html
 • Rękopiśmienna korespondencja Jana Heweliusza w polskich zbiorach, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2014, nr 1-2, s. 33–36.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT