Maria Jóźwicka, PhD

13.05.2020 | 17.04.2022

Assistant Professor

History of Exact Sciences Research Unit

Room: A02

Phone: +48 22 65 72 836

Office hours: Monday, Wednesday, 11am–1pm

E-mail: m.r.jakubowska@gmail.com

ORCID: 0000-0002-4459-3560

M.Jakubowska

Academic interests

 • Philosophy and theology in the late Middle Ages and the Renaissance
 • Editing and publishing; translatology

Education, academic degrees and titles

 • 2009 MA at the Institute of Classical Studies, University of Warsaw [within the College of Inter-area Individual Studies in the Humanities and Social Sciences (MISH)]
 • 2012 Postgraduate studies in Editing and Publishing at the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences
 • 2015 PhD at the Faculty of Polish Studies, University of Warsaw

Employment

 • 2010–2012 teacher of Latin at the Sisters of the Resurrection Secondary School in Warsaw
 • 2016–2019 The National Library of Poland, Early Printed Books Department
 • 2019– Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – Assistant Professor

Participation in national and international research projects

 • Principal Investigator: Analiza językowa i stylistyczna przekładu łacińskiego „In calumniatorem Platonis” kardynała Bessariona [Analysis of language and style of Cardinal Bessarion’s Latin translation of In calumniatorem Platonis] (financed by the National Science Centre, Poland; Preludium 2011/01/N/HS2/01343; 2011–2013)
 • Team member: Corpus Philosophorum Polonorum (financed by the National Programme for the Development of Humanities [NPRH], Principal Investigator: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski; 2017)

Membership in scientific societies and organisations

 • Polish Philological Society, member

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Jan Gerson, O teologii mistycznej, with the introduction and translation by M. Jakubowska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, seria Ad fontes, Kęty 2012, ss. 299.

Articles

 • Z dziejów i źródeł traktatu Przyczyny zjawisk naturalnych Plutarcha, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 30, z. 2 (2021), s. 59–97.
 • Astronomiczne zagadki w Historii naturalnej Pliniusza Starszego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 65, z. 4 (2020), s. 147–16.
 • Bessarion, Rozważanie nad wersetem Ewangelii św. Jana: „Jeśli chcę, aby on pozostał, aż przyjdę, cóż ci do tego?” (J 21,22), with the introduction, translation, and notes by M. Jakubowska, „Przegląd Tomistyczny”, XVIII (2012), s. 141–166.
 • Wincenty z Aggsbach, Traktat przeciw Gersonowi, with the introduction and translation by M. Jakubowska, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 9 [44] (2011), s. 130–144.
 • Bartolomeo Scala, List o sławniejszych szkołach filozoficznych i o różnicy między nimi; with the introduction, edition, and translation by M. Jakubowska, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 8 [43] (2010), s. 189–215.

Review essays and reviews

 • Giuseppe L. Coluccia, Basilio Bessarione. Lo spirito greco e l’Occidente, review by M. Jakubowska, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, LV (2011), s. 410–413.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION