dr Maria Jóźwicka

17.01.2020 | 17.04.2022

Pracownia Historii Nauk Ścisłych

pok. A02

tel. +48 22 65 72 836

dyżury: pon., śr. 11.00–13.00

e-mail: m.r.jakubowska@gmail.com

ORCID: 0000-0002-4459-3560

M.Jakubowska

Zainteresowania naukowe

 • filozofia i teologia późnego średniowiecza i renesansu
 • edytorstwo; translatologia

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2009 magisterium w Kolegium MISH UW (Instytut Filologii Klasycznej)
 • 2012 podyplomowe studia edytorskie w Instytucie Badań Literackich PAN
 • 2015 doktorat na Wydziale Polonistyki UW

Zatrudnienie

 • 2010–2012 Liceum Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie, nauczycielka języka łacińskiego
 • 2016–2019 Biblioteka Narodowa, bibliotekarz w Zakładzie Starych Druków
 • 2019– Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki – adiunkt

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • Kierownictwo projektu: Analiza językowa i stylistyczna przekładu łacińskiego „In calumniatorem Platonis” kardynała Bessariona (NCN, Preludium 2011/01/N/HS2/01343, 2011–2013)
 • Udział w projekcie: Corpus Philosophorum Polonorum (NPRH, 2017, kierownik projektu prof. dr hab. Mikołaj Olszewski)

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Filologiczne, członek

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Jan Gerson, O teologii mistycznej, wstęp i przekład M. Jakubowska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, seria Ad fontes, Kęty 2012, ss. 299.

Artykuły

 • Z dziejów i źródeł traktatu Przyczyny zjawisk naturalnych Plutarcha, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 30, z. 2 (2021), s. 59–97.
 • Astronomiczne zagadki w Historii naturalnej Pliniusza Starszego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 65, z. 4 (2020), s. 147–16.
 • Bessarion, Rozważanie nad wersetem Ewangelii św. Jana: „Jeśli chcę, aby on pozostał, aż przyjdę, cóż ci do tego?” (J 21,22), wstęp, przekład i noty M. Jakubowska, „Przegląd Tomistyczny”, XVIII (2012), s. 141–166.
 • Wincenty z Aggsbach, Traktat przeciw Gersonowi, wstęp i przekład M. Jakubowska, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 9 [44] (2011), s. 130–144.
 • Bartolomeo Scala, List o sławniejszych szkołach filozoficznych i o różnicy między nimi; wstęp, edycja i przekład M. Jakubowska, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 8 [43] (2010), s. 189–215.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Giuseppe L. Coluccia, Basilio Bessarione. Lo spirito greco e l’Occidente, recenzja M. Jakubowska, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, LV (2011), s. 410–413.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT