Materialne dziedzictwo nauki w polskich muzeach – rezultaty badań

25.03.2022 | 25.03.2022

dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa; Muzeum UJ Collegium Maius, Kraków


W badaniach nad rozwojem nauk przyrodniczych, technicznych czy medycznych poznanie idei i twórczej myśli jest równie ważne jak znajomość warsztatu wykorzystywanego w uprawianiu i praktykowaniu nauki. O ile rezultaty prac eksperymentalnych utrwalone zostają w publikacjach uczonych, o tyle narzędzia ich pracy – przyrządy pomiarowe lub aparatura badawcza – ulegają z czasem rozproszeniu. W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki prowadzone są kwerendy, których celem jest odpowiedź na pytania: jak liczne i jak wartościowe są zbiory historycznych przyrządów naukowych zachowane w Polsce? gdzie one się znajdują? czy odzwierciedlają rozwój polskiej nauki? na ile świadczą o poziomie rodzimej wytwórczości? Przedstawiona w wystąpieniu próba odpowiedzi na te pytania sformułowana zostanie na podstawie wyników badań nad najważniejszymi polskimi muzealnymi kolekcjami historycznych przyrządów pomiarowych.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT