Mateusz Hübner, PhD

28.12.2020 | 08.12.2023

Research Assistant

Science Studies Research Unit

Room: A19

Phone: +48 22 65 72 748

Office hours: Monday, Tuesday, 12.00pm–2pm

E-mail: mhubner@ihnpan.pl  mateuszhubner@wp.pl

ORCID: 0000-0003-0438-4315

M.Hubner

Academic interests

History of science, education, and culture in the 19th and 20th c.

Education, academic degrees and titles

 • 2021 PhD at the Faculty of History at the Nicolaus Copernicus University in Toruń (disstertation title: Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego – zamysł i realizacja [Józef Piłsudski National Culture Fund – the idea and its implementation])
 • 2017 MA at the Faculty of History, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • 2015 BA at the Faculty of History, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Employment

 • 2020 – Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • 2023 – “Rozprawy z Dziejów Oświaty” – editorial board member
 • 2016 – O Niepodległą i Jej Trwanie publishing series– scientific secretary

Membership in scientific societies and organisations

 • 2023 – Józef Mianowski Fund – Program Director
 • 2021 – Commission on the History of Science of the Polish Academy of Arts and Sciences
 • 2016 – Toruń Society of Arts and Sciences

Scholarships and prizes

 • 2023 honorable mention in the “Historical Book of the Year” competition for the Oskar Halecki Award
 • 2023 Winner of the Jan Andrzejewicz award
 • 2019 The De Brzezie Lanckoronski Foundation scholarship
 • 2018 Jan and Suzanne Brzękowski scholarship
 • 2018 First prize in Władysław Pobóg-Malinowski competition for the Best Historical Debut of the Year organized by the Institute of National Remembrance and Tadeusz Manteuffel Institute of History, PAS
 • 2016/2017 Minister of Science and Higher Education scholarship for outstanding achievements

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja, Wydawnictwo Instytutu De Republica, Warszawa 2022.
 • Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Wydawnictwo Instytutu De Republica, Warszawa 2023 (współautor).
 • „Pułkownicy” – rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2020.

Editorial work (books and journals)

 • Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, red. M. Hübner, K. Zieliński, Toruń 2016.

Chapters in edited volumes

 • Traktat ryski a kwestia rewindykacji polskich dóbr kultury i nauki z Rosji sowieckiej, [w:] Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie? Traktat ryski z perspektywy 100 lat, red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, Warszawa 2022.
 • Rzeczpospolita Akademicka – utopijna koncepcja studenckiego «państwa w państwie» propagowana w pismach akademickich II Rzeczypospolitej (1921-1933), [w:] Nie samą nauką student żyje. Karty z dziejów studenckiego życia codziennego, społecznego, kulturalnego i politycznego na przestrzeni wieków, red. A. Janicki, M. U. Dziedzic, I. Janicka, Gdańsk 2020.
 • Program pomocy państwowej ludziom nauki w pracach Sejmu Ustawodawczego odrodzonej Rzeczypospolitej, [w:] Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919–1922), red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, J. Żaryn, Toruń 2020.
 • Zanim utworzono Fundusz Kultury Narodowej – droga do instytucjonalnej formy rozwoju polskiej kultury w pierwszym dziesięcioleciu Niepodległości, [w:] „Zanim zbudowano Gdynię…”. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich, red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, T. Łaszkiewicz, P. Olstowski, Toruń 2020.
 • Rodzina Steinbornów – od „małej ojczyzny” do II Rzeczypospolitej, [w:] Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska w drodze do Niepodległej 1914-1920, red. Z. Girzyński, I. Hałagida, J. Kłaczkow, Toruń 2019.
 • Sowietyzacja kultury polskiej – duchowe zniewolenie [w:] Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka, red. M. Hübner, K. Zieliński, Toruń 2016.

Articles

 • Portrety zagranicznych instytucji wsparcia twórczości naukowej i kulturalnej na łamach rocznika „Nauka Polska” a Fundusz Kultury Narodowej, „Studia Historiae Scientiarum”, vol. 22 (2023).
 • The role of the Polish Academy of Arts and Sciences in building the prestige of the reborn Second Republic of Poland, „Res Historica. Czasopismo Instytutu Historii UMCS” 2020, nr 50.
 • „Polskie dziecko w polskiej szkole”. Polityka wojewody Michała Grażyńskiego wobec niemieckich szkół mniejszościowych na polskim Górnym Śląsku w latach 1926-1939, [w:] „Dzieje Najnowsze”, 2019, R. LI, nr 1.
 • Stanisław Estreicher i jego autorska koncepcja walki z «partyjniactwem», [w:] „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2018, nr 5.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION