dr Mateusz Hübner

28.12.2020 | 07.12.2023

Pracownia Naukoznawstwa

pok. A19

tel. +48 22 65 72 748

dyżur: pon., wt. 12.00–14.00

e-mail: mhubner@ihnpan.pl mateuszhubner@wp.pl

ORCID: 0000-0003-0438-4315

M.Hubner

Zainteresowania naukowe

historia nauki, oświaty i kultury XIX i XX wieku

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2021 doktorat Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego – zamysł i realizacja na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
 • 2017 magisterium na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu
 • 2015 licencjat na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu

Zatrudnienie

 • 2020 – Instytut Historii Nauki PAN

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2023 – „Rozprawy z Dziejów Oświaty” – członek redakcji
 • 2016-2020 – seria wydawnicza O Niepodległą i Jej Trwanie – sekretarz naukowy

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • 2023 – Kasa imienia Józefa Mianowskiego – Dyrektor Programowy
 • 2021 – Komisja Historii Nauki PAU
 • 2016 – Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

 • 2023 wyróżnienie honorowe w konkursie „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego
 • 2023 laureat nagrody im. Jana Jędrzejewicza
 • 2019 stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich
 • 2018 stypendium im. Jana i Suzanne Brzękowskich
 • 2018 nagroda I stopnia za najlepszy debiut historyczny w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego, organizowanym przez IPN i IH PAN
 • 2016/2017 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja, Wydawnictwo Instytutu De Republica, Warszawa 2022.
 • Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Wydawnictwo Instytutu De Republica, Warszawa 2023 (współautor).
 • „Pułkownicy” – rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2020.

Redakcja książek i czasopism

 • Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, red. M. Hübner, K. Zieliński, Toruń 2016.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Traktat ryski a kwestia rewindykacji polskich dóbr kultury i nauki z Rosji sowieckiej, [w:] Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie? Traktat ryski z perspektywy 100 lat, red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, Warszawa 2022.
 • Rzeczpospolita Akademicka – utopijna koncepcja studenckiego «państwa w państwie» propagowana w pismach akademickich II Rzeczypospolitej (1921-1933), [w:] Nie samą nauką student żyje. Karty z dziejów studenckiego życia codziennego, społecznego, kulturalnego i politycznego na przestrzeni wieków, red. A. Janicki, M. U. Dziedzic, I. Janicka, Gdańsk 2020.
 • Program pomocy państwowej ludziom nauki w pracach Sejmu Ustawodawczego odrodzonej Rzeczypospolitej, [w:] Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919–1922), red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, J. Żaryn, Toruń 2020.
 • Zanim utworzono Fundusz Kultury Narodowej – droga do instytucjonalnej formy rozwoju polskiej kultury w pierwszym dziesięcioleciu Niepodległości, [w:] „Zanim zbudowano Gdynię…”. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich, red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, T. Łaszkiewicz, P. Olstowski, Toruń 2020.
 • Rodzina Steinbornów – od „małej ojczyzny” do II Rzeczypospolitej, [w:] Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska w drodze do Niepodległej 1914-1920, red. Z. Girzyński, I. Hałagida, J. Kłaczkow, Toruń 2019.
 • Sowietyzacja kultury polskiej – duchowe zniewolenie [w:] Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka, red. M. Hübner, K. Zieliński, Toruń 2016.

Artykuły

 • Portrety zagranicznych instytucji wsparcia twórczości naukowej i kulturalnej na łamach rocznika „Nauka Polska” a Fundusz Kultury Narodowej, „Studia Historiae Scientiarum”, vol. 22 (2023).
 • The role of the Polish Academy of Arts and Sciences in building the prestige of the reborn Second Republic of Poland, „Res Historica. Czasopismo Instytutu Historii UMCS” 2020, nr 50.
 • „Polskie dziecko w polskiej szkole”. Polityka wojewody Michała Grażyńskiego wobec niemieckich szkół mniejszościowych na polskim Górnym Śląsku w latach 1926-1939, [w:] „Dzieje Najnowsze”, 2019, R. LI, nr 1.
 • Stanisław Estreicher i jego autorska koncepcja walki z «partyjniactwem», [w:] „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2018, nr 5.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT