„Medycyna Nowożytna”, T. 19, 2013, zeszyt 1

02.04.2014 | 17.04.2022

Spis treści

Studia

  • Bożena Płonka-Syroka- Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w latach 1989-2012 w ujęciu antropologii wiedzy na przykładzie czterech wybranych uzdrowisk. Przedstawienie projektu badań.
  • Maria J. Turos – Próba wyjaśnienia przyczyn częstego wykonywania amputacji przez chirurgów epoki napoleońskiej
  • Agnieszka Złota – Spory o eksperymenty medyczne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych

Prace analityczne

  • Monika Ogiewa – Choroba i ceremoniał pogrzebowy księcia szczecińskiego Jana Fryderyka
  • Anita Magowska –Kształtowanie się położnictwa jako dziedziny medycyny naukowej w Wilnie w latach 1781-1842
  • Magdalena Grassmann – Wkład żydowskiego środowiska lekarskiego w organizację opieki medycznej w Białymstoku na przestrzeni XIX i I połowy XX w

Z muzeów, archiwów i bibliotek:

  • Łukasz Mencner –Biblioteka Wellcame – stan i perspektywy rozwoju ( od założenia do dnai dzisiejszego)
  • Maria J. Turos – Co zdarzyło się pod Horodnią dnia 25 października 1812 roku. Analiza zranienia Jana Leona Kozietulskiego w świetle dowodu materialnego zachowanego w Muzeum Wojska Polskiego.
  • Magdalena Paciorek – Dylematy i możliwości kwerend dokumentów z lat 1945-1956 w wybranych archiwach państwowych.

Recenzje książek

Kronika życia naukowego

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT